Menu
Artikel

Artikel (3961)

Fur Gl.Waders underholder på Ældrecenteret

Mandag eftermiddag d. 22-november havde vi en dejlig eftermiddag i ældrecenterets spisesa,l som venneforeningen havde arrangeret for os, men af en-eller anden grund, fik vi beboere, det først at vide i sidste øjeblik.

De havde satset på, at få fat i det gamle "Waders orkester", men det så lidt sort ud med det, for de har ikke spillet sammen, siden coronakrisen brød ud, og nu er det uvist, om de kommer i gang igen, men vi håber det da.

H.C.Damm Jacobsen og Thor Lykke Jensen gav os musikalsk ledelse til nogle sange som vi sang.

Men rosinen i pølseenden var, at Lars Andersen (Tøjmand) som vi kalder ham, fortalte om, og viste billeder fra en spændende rejse til Cook Island øerne i Stillehavet, på den anden side af jorden, som han havde været på for 20 siden.

Grunden til denne rejse var, at han Mormor boede derude, og var født der, og så fik de arrangeret at Lars og Jørli tog ud og besøgte dem, og var der i 2 mdr., hvor de så, hvor fattige og primitive forhold, befolkningen derude levede under,

Men de var gode til håndarbejde, og Lars havde en kjole og nogle tasker med, som hans mormor havde lavet.

Hun havde en søn som hed Viggo, og var fætter til Lars, ham så de en del til, idet han boede på  øen, og var skipper på en lille fragtbåd, og engang var han kommet til København en tur, og der mødte de ham ovre.

Men nu har han vist ikke mere forbindelse med familien på den fjerntliggende ø, på den anden side af jordkloden, men en spændende tur har det da været.

Læs mere...

Besøg i "Fremtidsbutikken" på Fur - se video

Fur Museums nye tilbygning lægger i øjeblikket plads til en "Fremtidsbutik". Fur er netop blev tildelt 6 millioner kroner til områdefornyelse. De skal bruges over en 10-årig periode. Det er tilmed furboerne der selv kommer til at bestemme, hvad pengene skal bruges til. I den forbindelse skal der udarbejdes en helhedsplan for Fur, der efter planen skal godkendes i forsommeren 2022.

Første skridt i den proces er at furboernes ønsker samles i "Fremtidsbutikken", og mange har allerede være på besøg og aflevere ønsker til Furs fremtidige udvikling.

FurNyt besøgte også smeltediglen for Furs fremtid, og det kom der en lille video ud af.

Se video: https://youtu.be/-lKX9r2GsF8

 

Læs mere...

Jul på Fur

Jul på Fur afholdes den 1. søndag i advent på Fur.

Datoen er søndag d. 28 november 2021. Jul på Fur er en god tilbagevendende tradition takket være den store opbakning fra de mange handlende og besøgende hvert år - og særligt nu - et helt år efter en Corona-pause.

Traditionen tro er der åbne butikker og julelotteri på øen.

Tag familien med rundt på Fur, kig ind hos de mange åbne butikker og forretninger, og deltag i det store lotteri, hvor Støtteforeningen for Fur Friskole og

Fur Bådelaug sælger lodder i de åbne forretninger med flotte sponsorerede gevinster.

Og som sædvanligt afsluttes dagen med juletræstænding på Fur Havn, hvor julemanden ankommer i brandbil med fuld udrykning og friskoleeleverne synger julesange, samt lotteriets hovedgevinst udtrækkes.Programmet for dagen er følgende:

9.00 - Adventsgudstjene i Fur Kirke

12.00-16.00* - Åbent i deltagende butikker. Lotterilodder kan købes.

16.30 - Juletræet tændes på havnen. Julemanden kommer forbi. Friskolen synger og hovedgevinsten trækkes.

* Nogle butikker har længere åbent

"Jul på Fur" er et årligt tilbagevendende samarbejde mellem de handlende på Fur og:

    Støtteforeningen for Fur Friskole
    Fur Bådelaug
    Fur Ø forening
    Fur Klyngen - Fursund Turistforening

Billeder er taget og udlånt af Anette Gaden Dalsgaard, Fur

Se også program her: Klik her

Mvh. Kenneth Andersen, Fur Klyngen


Læs mere...

Referat fra møde i Ø udvalget den 28. oktober 2021 kl 18 i Sejlerstuen

Til stede: Dorte Christensen, Betina Bugge, Jens Peder Hedevang, Erik Wind. Peter Haugsted
deltog under punkt 2.
Fraværende: Per D. Pedersen.

1 Godkendelse af referat fra møde den 15. juni 2021.
Der vedlægges referat fra mødet.

Ad 1: Godkendt.

2 Fredning på Fur.

Ad 2 Peter Haugsted (PH), der deltog under dette punkt, gennemgik forslaget til fredning. Forslaget vedlægges referatet.
PH oplyste, at der havde været afholdt møder med Campingpladsen, Bryghuset og Molerfabrikken. Derefter har der været afholdt møde med Danmarks Naturfredningsforening. PH bemærkede specielt at fredningen ikke er til hinder for nye gravområder med mindre der er andre forhold til hinder herfor.
Stregerne for fredning er ikke til hinder for f. eks. udvidelse af campingpladsen, der blot vil blive udvidet ind i det fredede område.
Udvalget fremsatte forslag om at der kommer tilføjelse om at der mulighed for grøn energi eller global energi. Punkterne 5-9 er ret specifikke og det foreslås at der tilføjes nogle mere åbne punkter. PH vil udarbejde forslag hertil.
Det aftaltes at der holdes møde med arbejdsgrupperne forinden udvalget kommer med sit endelige forslag. Mødet er efterfølgende aftalt til fredag den 26.11 kl 14 på Fur Bryghus.

3 Evaluering af gratis perioder for færgeriet i foråret og sommeren 2020.

Ad 3: 2021 har været et roligt år og der har været færre passagerer og biler end sidste år. Der er fortsat opmærksomhed på Corona. Der var diskussion om hvorvidt A:det vil være bedre at gratis perioden bliver umiddelbart efter skolesommerferien og således at efterårsferien udgår af perioden B: om hele gratisperioden skal være fra fredag før palmesøndag og 8 uger frem C: at gratisperioden skal være 4 uger fra fredag før palmesøndag og igen 4 uger fra det tidspunkt skolesommerferien slutter. Det aftaltes at Betina drøfter forslagene med turistaktørerne.
Sagen genoptages i udvalgets næste møde.

4 Evaluering af Fur kø.

Ad 4: Der var tilfredshed med ordningen i gratisperioden med den særlige bane til furboer. Banen har mest været brugt i efterårsferien. Ordningen ønskes bibeholdt i kommende gratisperioder som en mekanisk løsning. Teknisk forvaltning anmodes om at undersøge om der fremover kan opsættes trafiklys som dem, der bliver brugt ved vejarbejder.

5 Eventuelt.
Ad 5: Der blev fremsat ønske om et sted på Branden, gerne tættest mod lægehuset, som bliver reserveret til brug for langtidsparkerede lastbiler og containere. Teknisk forvaltning spørges om det er noget der blot kan blot kan ske eller om det skal fremsendes som et budgetønske.
Der mangler fortsat skraldespande på Sundevej. Der rettes henvendelse til Vej og Park herom.
Der blev givet en orientering om områdefornyelse på Fur. Det er hensigten at igangsætte et fremtidsspil lig det arbejder herom der har været i Thise.

Lone Knudsen

Læs mere...

Idé til kunstnerisk "forskønnelse" på Fur

Kunstneren Thomas Dambo har sammen med frivillige opført 10 imponerende og kæmpestore trætrolde rundt om i Danmark.

Hvis ikke vi skal have sådan en trold på Fur, hvem skal så?

PS Prøv selv at søge på nettet og se flere billeder. Ham her sidder inde i en skovtykning på Egholm ved Aalborg.

Doris Damm-Jakobsen
Færkervig

Læs mere...

Vores cellers saltbalance – et universitetsforedrag på Fur Museum tirsdag den 23. november 2021

Det er lektor i molekylærbiologi Hanne Poulsen, der fortæller om vores celler, der er helt afhængige af salt. I cellernes membraner sidder en lillebitte nanomaskine kaldet natrium-kalium-pumpen, der omhyggeligt sorterer forskellige saltioner. De seneste års forskning har vist, at fejl i pumpen medfører forskellige sygdomme.

Der er gratis adgang til Fur Museums nye velkomstbygning med storskærm og lyd i topkvalitet. John Brinch Bertelsen åbner dørene kl. 18.30, og Kirsten Høgh tager sig af teknikken. Foredraget varer til kl. ca. 21.00 med 20 minutters pause undervejs. Der kan købes drikkevarer til rimelige priser  

Deltagere fra fastlandet, kan komme gratis med færgen Det kræver forhåndstilmelding til Kirsten Høgh på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på 30 20 53 58, så klarer Kirsten det praktiske.

Foredraget bliver livestreamet fra Aarhus Universitet, der har fået støtte fra Carlsberg Fonden til at afholde en serie af offentlige foredrag. Museum Salling, Fur Museum og arbejdsgruppen Fur Foredrag indgår i det samarbejde, der gør det muligt at vise foredraget på Fur.

Du får mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du kan komme med. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Du kan stille spørgsmål til foredragsholderen og efterfølgende læse svarene på nettet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..  Foredragene bliver IKKE offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende. Det er altså kun tirsdag den 23. november 2021 at du kan få mere viden om vores cellers saltbalance.

 

Yderligere information:

Museumsinspektør John Brinch Bertelsen, Fur Museum.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 99 15 69 33.

Læs mere...

Valg til Byråd og Regionråd på Fur

Tirsdag den 16. november var der valgdag på Fur.

Valghandlingen i Fur Forsamlingshus begyndte præcis kl 8.00 og 12 timer senere var det hele afgjort og stemmerne kunne tælles op.

Fur kunne som bekendt mønstre tre lokale kandidater til byrådet i Skive, nemlig Dorte Christensen, Socialdemokratiet, Ellen Bye Jensen, Det Radikale Venstre og Betina Bugge, Venstre. Da optællingen var slut var vælgernes afgørelse, at en kandidat fra Fur opnåede valg, nemlig Betina Bugge, der dermed kan tage hul på sin tredje valgperiode. Betina var også opstillet til regionsvalget, men opnåede ikke valg.

Nærmest traditionen tro overværede de ældste elever fra Fur Friskole og Børnehus åbningen af valgdagen:

Se Video: https://youtu.be/LdfOeCydWjQ

 

Afstemningen til kommunalvalget på Fur

Læs mere...

Nu går vi i gang med at lave en helhedsplan for Fur

Kom og vær med! Vi har brug for, at DU kommer og fortæller os om, hvordan du oplever dit lokalområde og hvilke forandringer du godt kunne tænke dig.

Torsdag den 18. november kl. 13 åbner Fremtidsbutikken på Fur, hvor intet er til salg og alt er gratis. I finder os på Fur Museum.

Vi kommer til at gøre det på en anden måde end vi plejer. Væk er borgermøder, gule post-its og forhastede brainstorms.

Alle får lejlighed og tid til at bidrage. Det bliver sjovt og lærerigt og I kommer til at se nye vinkler på jeres lokalområde og medborgere.

Fremtidsbutikken holder åbent i to runder i november og januar.

I første runde holder vi åbent:

 

Torsdag d. 18. nov. kl. 13-16

Fredag d. 19. nov. kl. 10-12/14-17

Mandag d. 22. nov. kl. 9-11

Tirsdag d. 23. nov. kl. 15-18.30

Onsdag d. 24. nov. kl. 9-12

Torsdag d. 25. nov. kl. 15-20

Fredag d. 26. nov. kl. 9-12/14-16

 

Der er altid kaffe og te på kanden til dem, der kommer forbi.

 

Hvorfor lave en helhedsplan?

Helhedsplanen vil indeholde furboernes ønsker til hvordan Fur skal udvikle sig de næste 10 år. Konkret vil helhedsplanen beskrive hvordan de 6 mio. kr. i områdefornyelsesmidler til Fur skal bruges i perioden 2022-2027.

Hvordan bliver processen for helhedsplanen?

Processen kan inddeles i tre trin:

TRIN 1:

Vi indsamler ønsker og viden i Fremtidsbutikken i nov. og jan.


TRIN 2:

Vi etablerer arbejdsgrupper og skriver forslag i feb.


TRIN 3:

Vi udarbejder en helhedsplan feb. og mar.

Helhedsplanen forventes at bliver endeligt godkendt i forsommeren 2022, hvorefter vi i fællesskab går i gang med at realisere jeres ønsker for fremtidens Fur.

Med venlig hilsen Thomas Olesen, Skive Kommune

Læs mere...

Venneforeningens julefrokost

Mandag d. 15,november havde vi vores tradiotinelle  Julefrokost i ældrecenterets kantine, og det blev ligeså god en fest, som det plejer at være, selv om vi kun var beboerne og venneforeningens bestyrelse.

Vi har jo ikke rigtig fået gang i venneforeningens arrangementer endnu, ovenpå den trælsomme coronatid, men vi håber, at efter jul, eller i det nye årstal, kører roletten igen.:

Vi havde som sædvanlig "Most" og Niels Rasmussen til at underholde os, og de gjorde det lige så godt som sædvanligt, og fortæringen var også som sædvanligt helt i top.

Vi fik først marinerede sild med rugbrød tli, plus 1 enkelt snaps. Derefter fik vi tarteletter, og derefter hamburgryg med Grønlangkål, og til sidst ris-a-la-mande,.
I pauserne mellem retterne spillede Niels og Most nogle dejlige musiknumre. Aftenen sluttede med kaffe, og efter hvad vi havde tortærret, var der helt sikkert ingen, der gik sultne derfra, men en god fest var. det som vi siger venneforeningen hjertelig tak for.

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed