Menu
Artikel

Artikel (3901)

Referat fra møde i Ø udvalget tirsdag den 15. juni kl 18.45 på Fur Færgekro

  • Udgivet i Artikel
  • Skrevet af

  • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/category_item.php on line 54
    Vær den første til at kommentere!

Til stede: Betina Bugge, Dorte Christensen, Erik Wind og Peter D. Pedersen.
Fraværende: Jens Peder Hedevang.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Ad 1: Godkendt.

2. Fastsættelse af ekstra gratis periode for gående på færgen.
Som led i Sommer-Erhvervspakken er der mulighed for gratis færgetransport for min 30 dage i perioden 1-juli til 30.september 2021.
Turistforeningen har sendt forslag om gratis periode for gående i ugerne 32-33-34-35.
Forvaltninger anbefaler forslaget, for hvis det viser sig, at der er færre gående end i juli 2020, er der muligt at forlænge perioden. Denne mulighed vil der ikke være, hvis det lægges i forlængelse af den gratis periode, som begynder den 23. september.
Færgeriet skønner, at max antal gratisbilletter pr tur skal være 25 for at der fortsat er plads til pendlere.
Det er et krav fra ministeriet, at lokale beboeres adgang til færgen sikres.

Ad 2: Det indstilles at der søges om tilskud til gratis færgetransport til de nævnte grupper i ugerne 32-33-34-35 og 36-37 i det omfang, der er midler hertil. Endvidere at der fastsættes en max på 25 gratisbilletter pr tur, således at der er plads til lokale beboere på færgeafgangene.

3. Færgen –skilte

Ad 3: Det blev oplyst at skiltning er aftalt med færgeriet og at der bliver et forsøg i gratis perioden i efteråret med bane til ventende pendlere.

4. Skraldespande på Sundevej m fl.

Ad 4: Teknisk forvaltning gøres opmærksom på at der er behov for opsætning af skraldespande på Sundevej og at der er behov for tømning af de skraldespande som allerede er der.

5. AAB boliger

Ad 5: Der var en drøftelse om de planer for nedrivning af boliger, som fremgår af den helhedsplan, som byrådet har vedtaget den 26. maj 2020. Planen sendes til udvalgets medlemmer.

6. Autocampere
Ad 6: Der var en drøftelse af problemer som følge af autocamperes parkering og drøftelse af behov for ekstra pladser til parkering.

7. Eventuelt

Læs mere...

Kom til stegt flæsk og fri fadøl - hver onsdag hele juli måned

Sommeren er over os, og derfor vil vi gerne forkæle jer med denne danske klassiker!

I kan derfor komme til stegt flæsk ad libitum samt fri fadøl i 2 timer! Det foregår på Fur Bryghus hver onsdag hele juli måned.

Prisen er 385 kr. og det serveres i vores hyggelige selskabslokaler fra kl. 18.00 til 21.00

Læs mere...

Sommerfest på Fur Friskole og Børnehus

Se video: https://youtu.be/CvGp43qZRcw

Torsdag aften den 24. juni holdt Fur Friskole og Børnehus sommerfest. Der var udendørs spisning af medbragt mad i hver sin afdeling, hvorefter alle samledes i skolegården. Her var  friskolens musikanlæg stillet op lærer Ander og eleverne gav prøver på deres kunnen. Aftenen sluttede med en omgang Rundbold mellem eleverne og forældrene. Hvem der vandt står lidt hen i de uvisse.

Læs mere...

Nu er det allerede sommer, og Karolines Hus er klar med sin sommerudstilling. Fernisering lørdag d. 3. juli kl. 14 – 17

Fernisering lørdag d. 3. juli kl. 14 – 17.
Udstillingen kan ses til og med søndag d. 29. august.

Vi præsenterer fire kunstnere:
Ellen Bye Jensen, maleri
Jette Reinert, maleri
Steen Thomsen, stenskulpturer
Torben Klostergaard, bronceskulpturer.

Vi glæder os til at se jer se denne dejlige og spændende udstilling!

Ellen Bye Jensen


Willumsen, Van Gogh og Olivia Holm Møller bliver nævnt når man skal finde rødder og slægtskab med Ellen Bye Jensens kunst, og rigtigt er det da også, at disse ligesom Bye Jensen lader farverne i deres landskaber gløde ekspressivt, og nogle af Van Gogh´s billeder har også et linjespil, der kan minde om. Men alligevel synes jeg knapt sammenligningerne holder udover et ekspressivt udtryk. Hun er sin egen, og landskaberne er hentet fra bl.a. Fur hvor hendes dramatiske linjespil ikke er langt fra virkeligheden og farverne også blot har fået en anelse mere – måske snarere: ”farvekraft af helvede til..” som Jens Søndergaard sagde. Dramatikken udspringer måske i virkeligheden allermest af fladernes opdeling i klare former, og her er det snarere en Gauguin man kommer til at tænke på. Hvis man så kigger på Ellen Bye Jensens portrætter, bliver det endnu mere nærliggende.

Men hvorfor al denne søgen efter nogen at ligne, når nu hendes billeder hviler så god ti sig selv og i virkeligheden blot fortæller hvordan det føles at være netop dér, denne dag og med dette vejr…. Det gør de til gengæld overbevisende…  

Jette Reinert


Jette Reinerts ønske er at fortælle historier. Eller rettere: At vi fortæller vore egne historier ud fra hendes billeder. Hun skildrer det skæve, det uperfekte, det morsomme, det deforme med livsbekræftende humor og glimt i øjet, hvilket understreges af hendes titler, som efterhånden er blevet en del af værkerne.

Hun går til kamp mod det perfektionistiske i vores tid – og opfordrer os til at give plads til det anderledes. I Jette Reinerts værker lykkes det: Det anderledes springer os i møde i et æstetisk formsprog, vi drages mod billedets fortælling og detaljerigdom og digter videre, idet vi hele tiden finder nye figurer i billedet.

Man kan med god ret sige, at Jette Reinert skaber moderne ikoner. Ikke som religiøse symboler, men som en hyldest til det menneskelige i al sin forskellighed og skønhed.

Steen Thomsen


Kunst skabt i glæde og sorg, er den sande kunst.
Intuitiv stenkunst er stenhugning hvor øjeblikkets stemning hos kunstneren bestemmer. Der bliver ikke brugt skabeloner eller fotos til optegning for at opnå en ensartet eller fotografisk skulptur.

Nej, det er øjeblikkets fantasi og humør der sammen med stenens sjæl, bestemmer hvorledes skulpturen skal se ud.
Således sikres en unik skulptur, der ikke findes i kopier af kopier, der ofte udstråler kedsommelig ensartethed.

Alle sten er, ulig mennesker, utrolig smukke når overfladen skrælles af.
-og det er præcis det som er så fascinerende ved stenhugning.
At se en skønhed vokse frem, og måske møde nye udfordringer der kan ændre det øjeblikkelige.

Jeg vil gerne at iagttageren fornemmer det umiddelbare, det overraskende, det impulsive, og ubevidst sætte fantasien i gang.

Torben Klostergaard



Tom Jørgensen skriver i "101 kunstnere, 2018": ...Det er denne evne til at fange essensen i en situation og det karakteristiske ved en krop, der er Torben Klostergaards force som skulptør. Og han gør det med både vid, bid og kunstnerisk poesi..."
Motiver: Dyr og mennesker er de foretrukne motiver. TK inspireres af menneskers og dyrs adfærd og forsøger at skildre med kærlighed, humor og respekt.
Han ønsker at trænge ind til kernen i motivet og bevare den skitseagtige karakter.

Metode: Motiverne skæres hovedsageligt i polystyren og støbes i sand. Der bruges fotos, udklip og skitser som udgangspunkt. Polystyren er et let, men ret skrøbeligt materiale. Det appellerer til at arbejde med grove strukturer uden for mange detaljer, hvilket passer godt til hans temperament.
Desuden benytter TK den klassiske ”cire perdue” eller ”tabt voks-teknik”. Arbejderne er derfor alle unika.

Sandstøbning: Den færdige figur forsynes med indløb og udluftninger. Den pakkes i formsand i en formkasse. Sandet komprimeres. Bronzen smeltes og hældes i formen, hvor den brænder polystyrenen væk og udfylder hulrummet. Efter afkøling skal overflødige dele fjernes og figuren bearbejdes til det endelige resultat.


Læs mere...

Vil du hjælpe med at holde øje med krondyrene på Fur?

Foråret 2008 svømmede tre krondyr til Fur, men et par måneder senere var de væk igen. Siden da har det gentaget sig flere gange. Netop nu er der fire eller fem krondyr på øen, og nogle af dem har måske været her et par år. Spørgsmålet er derfor, om der en ved at blive en fast bestand af krondyr på Fur?

Spørgsmålet kommer fra en inspektør på Fur Museum, der gennem årene har samlet på iagttagelser af kronvildtet. Inspektøren ved derfor, at også svaret på spørgsmålet skal komme fra personer, der tilfældigt har set krondyr på Fur. Hvis du har set et krondyr eller flere, så send gerne en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller en sms på 24 62 02 06. Du er også velkommen til at ringe på 99 15 69 33 (Fur Museum) eller privat på 97 59 35 76. Det gælder også, hvis du ser krondyr på Fur i løbet af sommeren eller efteråret.

Hvordan ser man egentlig forskel på krondyr og rådyr? Krondyrene er nu i en rødbrun sommerdragt. De er langt større end rådyrene. Hvor rådyret har vinklede bagben, så har krondyret mere lige ben. Krondyret har et brunligt bagparti, hvor rådyret er hvidt. Krondyret kendes også på det lange, smalle hoved med meget store ører, der kan drejes i alle retninger. Om foråret smider hjortene geviret, og det nye gevir vokser frem i løbet af sommeren. Det vokser meget hurtigt og er dækket af et hårlag. I august er geviret færdigudviklet, hårlaget tørrer ind og det gnubbes af ved at hjorten gnider geviret mod unge træer. Geviret bruges i september, hvor hjortene kæmper om hunnerne, der er i brunst.

For få dage siden - Den 20. juni 2021 - blev der set fire krondyr i samlet flok på Fur. Det var to hunner – som jægerne kalder hinder – og to hjorte. Begge hjorte havde gevirer, der var ved at udvikle sig med flere sidegrene (sprosser). Den ene af hjortene har måske været på Fur siden foråret 2019, hvor der blev set en ung spidshjort. Om efteråret blev den set igen med det nye gevir, der havde udviklet sig med tre sprosser på hver stang. Den hjort var også på Fur foråret 2020, hvor den kastede geviret, så det nye gevir kunne vokse frem i løbet af sommeren. Det har sikkert været med fire eller fem sprosser på hver stang, men hjorten blev ikke set efteråret 2020. De to hjorte, der nu er ved at få det nye gevir, vil formentlig ende med at få fem til seks sprosser på hver stang. Det ved vi om et par måneder.

Hvis der til september stadig er to store hjorte på Fur, så kan vi måske høre hjortenes imponerende brunstbrøl.

Ud over hjorten, der er set flere gange i løbet af de sidste par år, så har der med sikkerhed også været et par hinder på øen. Foråret 2021 fik de følgeskab af endnu et par dyr. På stranden øst for Lille Knudshoved blev der set spor fra to dyr, der var gået i land på Fur. Sporene kom ude fra vandet. Sporene fulgte stranden, inden de drejede ind på øen. To nye krondyr var altså kommet til Fur. For få uger siden så en landmand på Fur hele fem krondyr på en gang.

Det er indtil videre et ubesvaret spørgsmål, om der er født kronkalve på Fur. Kalvene fødes i begyndelsen af juni. De første par måneder er de plettede, så de er rimeligt nemme at kende. Hen på efteråret skifter de som alle andre krondyr til en gråbrun vinterdragt.

Der er altså meget at holde øje med, for at besvare spørgsmålet om Fur er ved at få en fast bestand af kronvildt. Krondyrene er nemmest at se i de tidlige morgentimer eller i skumringen. De er nemlig nataktive. Om dagen går de i skjul og holder sig i ro.

Du kan hjælpe med at kortlægge, hvordan det går med kronvildtet i løbet af sommeren. Er der plettede kronkalve på Fur? Hvordan udvikler hjortenes gevir sig? Hvor mange dyr er der? Svømmer nogle af dyrene væk igen i løbet af sommeren?


Send venligst dine iagttagelser til museumsmanden, så samler han trådene.

Læs mere...

Sct. Hansaften hos Niels Thise

Onsdag aften d.23. juni, havde vi en pragtfuld aften hos Anne-Grethe og Niels Thise, da de som sædvanligt, indbød Furs befolkning til en vidunderlig aften i deres dejlige gyde, hvor vi var forsamlede en masse mennesker, som rigtig hyggede os i det gode vejr.

Til alle vores store sorg, fortalte Niels, at han nu havde solgt gården, som var hans fødehjem, og at de flytter ned i deres hus på Dalagervej, så nu bliver der ikke holdt flere Sct. Hans aftener hos dem, og det er vi alle sammen meget kede af.

Aftenen begyndte, efter at Niels havde budt velkommen, med at aftenens taler, Stefan Frøkjær Jensen holdt en fantastisk god båltale, efter først at have sunget,:"jeg løfter op til Gud min sang", og endnu een sang, inden han talte.

Efter hans vidunderlige tale, tændte Niels Thise et dejligt bål, uden at vi så nogle hekse flyve afsted til Bloksbjerg, og mens bålet brændte, sang vi nogle midsommersange fra et omdelt sangblad. Imens havde Niels og Vagn Eigil fået gang i grillen, og serverede grillpølser og brød, med tilhørende sennep og ketchup for os.

Aftenen sluttede sluttede med, at vi fik kaffe og kage i deres maskinhus.

Det var en dejlig aften.

Læs mere...

Smuk og tankevækkende kunst hos RAKLA Galleri

RAKLA Galleri åbner sin sommerudstilling med den Aalborgensiske kunstner Lise Dunn´s smukke og fascinerende billeder 

Når RAKLA Galleri byder indenfor til sin sommerudstilling, venter der de besøgende en lidt anderledes oplevelse med kunstmaleren Lise Dunn´s billeder. Den Aalborgensiske kunstners billeder er en særegen blanding af naturalisme, spiritualitet og utopia. Det er smukke og farvemæssigt meget harmoniske billeder. Der hviler altid en dyb næsten meditativ ro over billederne og i motiverne, der som regel er taget ud af situationer, som vi alle kender, ligger en opfordring til indre fordybelse og eftertanke.  

Man kan sige at Lise Dunn maler noget, vi alle ved hvad er, men sjældent eller slet ikke har i vores travle liv, nemlig harmoni og tid til fordybelse i sig selv og hinanden. På en måde er det ofte en utopisk verden, som vi ser på lærredet og derfor er det billeder, som skaber en længsel i os og som på den måde får os til at reflektere over tilværelsen og den plads i livet, som vi har valgt til os selv. Billederne viser oftest en harmoni, som kunne være der, hvis vi selv vil. 

Lise Dunn´s kunst placerer mennesket i en stor verden; i et verdensalt, hvor det enkelte individ tilsyneladende ikke fylder meget og hvor man som menneske kan undres: Hvad laver jeg her, hvad er meningen, hvor passer jeg ind ? Det er spørgsmål, som også ligger i billederne, - men de svarer ikke, omend de antyder en sammenhæng og en indbyrdes forbundethed mellem den enkelte og verdensaltet. 

Lise Dunn´s billeder prædiker ikke nogen form for religion og de moraliserer ikke. Men der er ingen tvivl om, at hun vil noget, at hun vil vække os og have os til at tænke over vores plads i det store verdensalt og at der er et stort begreb, som binder det hele sammen: Samhørighed – den erkendte såvel som den uerkendte! 

I øvrigt er en flok af Lise Dunn´s værker på vej ud i den store verden, hvor de hen over det næste års tid udstilles fire forskellige steder i verden, nemlig Rom, Firenze, London og New York. 

Lasse Højgaard hos RAKLA Galleri glæder sig meget til at præsentere Lise Dunn´s billeder for publikum og over at være med i det internationale selskab, som Lise Dunn netop i disse dage også begynder at udstille i.  ”Lise Dunn´s billeder er af den slags, hvor billedet umiddelbart ser enkelt ud, men som kan ses igen og igen og hver gang vække glæde og eftertanke; derfor føler jeg mig privilegeret ved tanken om, at jeg de næste 5 uger kan se dem hver dag”, siger Lasse Højgaard. 

Der er fernisering lørdag d. 26 om eftermiddagen og RAKLA Galleri er som altid vært med lidt vådt og tørt til ganen. Udstillingen, som også er en salgsudstilling, vises til og med d. 8. august og der er som altid fri entre. 

Læs mere...

Skt.Hans i Bådelauget

Så blev Coronarestriktionerne hævet, så vi kan holde den traditionsrige Skt. Hans ved Fur Bådelaug. Der er bål, sange og taler  

Alle er velkommen – furboer, sommerhusejere og besøgende på øen.

Fra kl. 19.00 kan man købe pølser, øl og sodavand og kaffe og kage.

Årets båltaler er Inge Kjær Kristensen fra Museum Salling. Hun er ekspert i kloge koner, trolddom og lægeurter. Lige passende til en Skt. Hans nats kogleri.

Vi viser også gerne den nye sauna med den flotte udsigt frem. Den er blevet til på initiativ af en gruppe yngre medlemmer og er sponsoreret af øens fonde.

Bålet tændes ca. kl. 21.00.

Husk varmt tøj og kontanter (Vi tager hverken mod kort eller Mobilpay).

Læs mere...

Grundlovsmøde i Fur Museums have

Lørdag d. 5. juni,  havde Fur Museum, Fur museums støtteforening, og Fur Ø forening holdt et vellykket grundlovsmøde, hvor der p.g.a. det gode vejr,, havde trukket mange mennesker til arrangementet.

Mødet indledtes med, at John Berthelsen bød velkommen til den store forsamling.

Dernæst sang vi en fællessang, som holger Lundgård sang for til. og spillemændene, Per Wallentin og Thor Lykke Jensen gav den hele armen. Det lød rigtig godt, da vi sang: "Hvor smiler den danske kyst..

Herefter fik taleren Steffen Damsgård  fra lemvig ordet.

Han er formand for landdistrikternes fællesråd, og er kommunaldirektør i lemvig. Han fortalte om landdistrikternes ud vikling, og hvor vigtigt det er, at vi på de små øer står sammen. Han sammenlignede os med Endelave, og vi skulle gøre, ligesom de gør, med at fremme udviklingen, og få flere til at flytte til øen.med lynhurtige internet forbindelser, så værdien af at bo på en ø som Fur, vil skabe fremgang,. han talte også om, at Niels frederik Grundtvig havde de tankern om at realisere livsdrømmenn om at bo på en øde øn og om noget han kaldte : "Den grønne omstilling".

Det var en god eftermiddag, og museets ledelse sørgede for kaffe og kage, samt øl til de der var tørstige.

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed