Notice: Use of undefined constant K2_BUILD_ID - assumed 'K2_BUILD_ID' in /var/www/furnyt.dk/public_html/administrator/components/com_k2/helpers/html.php on line 350
Artikel
Menu
Artikel

Artikel (3642)

”Forsinket” SPIL DANSK koncert i Fur Kirke

 • Udgivet i Artikel
 • Skrevet af

 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/category_item.php on line 54
  Vær den første til at kommentere!

Søndag 24. nov. kl. 16 spiller The Blackbirdsi Fur Kirke.

”The Blackbirds” består af sangerinde Karoline Budtz og guitarist Søren Bødker Madsen. Duoen spiller en række fantastiske og sprælske fortolkninger af The Beatles ́ udødelige sange. Der veksles mellem ord og toneri et dynamisk, underholdende og professionelt univers.

Koncertenappellerer til et bredt publikum og inddrager let og ubesværetelementer som fællessang, quiz med musikalske gaver til vinderne og en humoristisk ping-pong imellem scenenog tilhørerne.

Entré 120 kr.

Koncertener arrangeret af Kulturnetværket SVANEN i samarbejde med Fur Kirke og Kulturelt Samråd Skive.

Læs mere...

Ruth Dein fortæller om Marie Bregendahl

Mandag eftermiddag d.11-11 havde vi i Venneforeningen i Ældrecenterets spisesal besøg af den dygtige fortællekone Ruth Dein for fjerde gang, og denne gang fortalte hun om Marie Bregendahl og hendes liv, og det var som altid spændende at høre på.

Hun var født i 1867 og døde i 1940

Hun var født på en gård i Fjends, der hed Broholm og var nabo til Åkjær, hvor Jeppe Åkjær var født, og de blev som ret unge kæresterfolk.
Hun mistede sin mor som tolvårig, da hun fødte sit niende barn, og det bevirkede at Marie Bregendahl skrev sin første roman om moderens død, som hun kaldte "en dødsnat".

Siden har hun skrevet et utal af romaner og fortællinger.

Hun blev gift med jeppe Åkjær ,men ægteskabet holdt ikke ret længe, da de altid var i pengenød. men  de fik dog en søn sammen ,jeppe Åkjær Bjerre .
Han rejste fra hende og købte "Jenle", hvor han boede resten af sit liv sammen med Nanna Åkjær Bjerre.

De har i sandhed haft et meget omskifteligt og spændende liv.

Læs mere...

Kommunekonference ved Sammenslutningen af Danske Småøer

Dorte Christensen fra Fur Ø forening, Jens Peter Hedevang formand for Teknik og miljø udvalget i Skive kommune samt Anne-Marie Mortensen fra LAG Småøerne/ Fur Ø forening deltog.
Samt omkring 100 beboere/repræsentanter fra ø-kommuner.

Efter velkomst ved formanden fra Sammenslutningen af Danske Småøer Dorthe Winther, gik social og indenrigsminister Astrid Krag på scenen og kom med et oplæg  om vigtigheden af at der bliver bakket op om de små øer. Og at Landevejspricippet bliver evalueret næste gang i 2022.

Derefter var der paneldebat med Lennart Damsbo-Andersen formand for Folketingets udvalg for Småøer, Peter Sørensen borgmester i Horsens kommunes Og Dorthe Winther i panelet, og der var en god debat i salen. Hvor især færge drift og Landevejspricip blev diskuteret.

Derefter fortalte bosætningskonsulnet Anja Bech Knudsen om projekt "Nye naboer-mere øliv.

Derefter fortalte 3 nye øbeboer henholdsvis fra Omø, Fejø og Strynø om deres især gode og mindre gode oplevelser ved at flytte til en ø.Især den sidste tilflytter til Strynø kunne berette om udfordringerne ved ikke at kunne låne penge til en bolig, det lykkedes dog til sidst. Dette leder os frem til dagens sidste punkt der netop omhandler udfordringer i forhold til lånemuligheder på småøerne.


3 panel deltagere


Hans Stavnsager Borgmester i Fåborg-Midtfyns kommune som fortalte om de udfordringer der er for en landkommune,  når det er postnummeret der bestemmer om man kan låne penge i en kreditforening. Samt Peter Jayaswal direktør i Finans Danmark og Louise Mogensen direktør i Forenet Kredit.

Der var igen en livlig debat uden der dog kom nogle konkrete løsninger på problemet.Men man kan håbe at den fokus der nu er på problemet bære noget med sig hen af vejen.

Dorthe Winther sluttede en indholdsrig dag af med at ønske det bedste for de Danske Småøer

Billederne:
Det første billed er Dorthe Winther og Astrid Krag det andet billede er de 3 panel deltagere vedr lånemuligheder det er borgmesteren til højre. Lisbeth yderst til venstre er ordstyrer.

Læs mere...

Kære kunstinteresserede mennesker på Fur - Caféaften den 13. november 2019 kl. 18 m. spisning

 • Udgivet i Artikel
 • Skrevet af

 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/category_item.php on line 54
  Vær den første til at kommentere!

Foreningen Fur Kunst vil gerne invitere til

Caféaften den 13. november 2019 kl. 18

Stedet: Væksthuset (på Fur Friskole)

Billedkunstner og psykoterapeut

Birthe Mølgaard vil være vores gæst den aften.

Vi starter med spisning, der vil bestå af 2 retter med efterfølgende kaffe.

Pris for aftenen vil være 150,- for Fur Kunst medlemmer og 175,- for ikke-medlemmer

Der er plads til 25 personer, skynd jer og meld jer til.

Drikkevarer kan købes.

Tilmelding til denne aften på 20948817 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 11. november.

Vigtigt: husk service til eget forbrug (der er ikke suppe)

 

Med venlig hilsen

Formand for Fur Kunst bestyrelse

Inge-Lise Larsen

Tlf. 20 94 88 17

Læs mere...

Invitation til stormøde om Destination Limfjorden onsdag d. 20/11 kl. 17-20

Skive Kommune er sammen med Morsø og Struer Kommuner i gang med at forberede etableringen af en fælles turistdestination Limfjorden. Som et led i processen vil Skive Kommune gerne invitere kommunens turisterhverv, turistforeninger, eventarrangører samt foreninger og virksomheder, med relationer til turisme til et stormøde.

 

Formålet med mødet er at give turisterhvervet mulighed at give input til og diskutere formål og opgaver for en ny destination, herunder:

    hvilke opgaver skal en ny destination varetage
    hvad er det fælles DNA for en ny destination Limfjorden
    hvilke fælles tiltag skal styrkes og udvikles på tværs af Limfjorden

Samt at orientere om baggrunden for dannelse af ny tværkommunal turistdestination og processen der skal lede frem til en driftsklar destination d. 1. juni 2020.

 

Hvornår: Onsdag den 20.11.2019 kl. 17 -20

Hvor: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Brårupgade 18C, 7800 Skive

Tilmelding: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest mandag den 18.11

 

Program:

    Velkomst og præsentationsrunde
    Overordnet tidsplan for etableringsprocessen
    Baggrund for den ny Destination Limfjorden
    Præsentation af foreløbige undersøgelser
    Dialog og idéudveksling
    Næste skridt i etableringssprocessen
    Tak for i aften

 

Johanne Bugge er turismerådgiver og ekstern konsulent på processen med at udarbejde et beslutningsgrundlag for Destination Limfjorden og vil styre mødets gang.

Der vil serveret en sandwich til mødet.

Læs mere...

Højskoledag på Fur 2019 på Video

Årets tema på højskoledagen den 28. september var: "Hvor er vi på vej hen".

Det spørgsmål gav dagens tre foredragsholderen, forhenværende minister Marianne Jelved, forhenværende minister Kristian Jensen og chefredaktør på Dagbladet Information, Rune Lykkeberg, hver deres bud på.   Ved at klikke på nedenstående links, han du høre og se alle tre foredrag. God fornøjelse.

Knud Peder

 

Marianne Jelved:  https://youtu.be/WzN-hIzVcuo

Marianne Jelved, Spørgsmål:https://youtu.be/OGiSrWefp78

 

Kristian Jensen: Foredrag: https://youtu.be/FcMRNPEFi_Q

Kristian Jensen, Spørgsmål: https://youtu.be/CiZqYOlyM2w

 

Rune Lykkeberg Foredrag: https://youtu.be/t5jeRrpjs5Y

Rune Lykkeberg, Spørgsmål:   https://youtu.be/sB_td_5-I3Q

Læs mere...

Langskibsbro på Fur Havn - sagsgang i Skive Kommune

På byrådsmødet den 8. oktober 2019 fremgår det af referatet at "Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes" - se sagsgangen.

Sagsgangen

BESLUTNING

Landsbyudvalget  den 19. september 2019

Fraværende: Betina Bugge

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 500.000,- kr. fra Landsbypuljen 2019 til gennemførelse af projektet under forudsætning af, at der afsættes yderligere midler til projektet på kommunens budget og at de kommunale driftsudgifter til Fur Havn ikke øges.

Landsbyudvalget anbefalere, at der igangsættes en proces med henblik på at afklare muligheden for overdragelse af kommunale havne til privat regi.

BESLUTNING

Økonomiudvalg  den 1. oktober 2019

Fraværende: Ruth Kristensen

I stedet for Ruth Kristensen deltog Henrik Godsk.

Landsbyudvalgets indstilling anbefaledes, idet det bemærkes, at den sidste del af kommunal andel af projektet ikke er budgetlagt.

ANLEDNING

Fur Havneforening søger Landsbypuljen om tilskud til etablering af langskibsbro.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

 

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

 • at udvalgene skal tage stilling til ansøgningen fra Fur Havneforening til Landsbypuljen om tilskud på 500.000,- kr. til dækning af udgifter ekskl. moms til anlæg af langskibsbro på Fur Havn.

 • at der, såfremt der bevilliges midler, meddeles en anlægsbevilling til tilskud til Fur Havneforening på konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område, og at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2019.

 • at finansieringen sker fra driftskontoen Landsbypuljen 2019.


SAGSFREMSTILLING

Projektbeskrivelse

Da havneudvidelsen samt renoveringen af Fur Havn blev færdig i 2015, blev der ikke afsluttet med en stenkastning på sydsiden af havnen, som skulle beskytte den gamle betonmole.

Dette projekt færdiggør havneudvidelsen ved sikring af betonmolen mod syd ud mod Fursund, ved at anlægge en langskibsbro udenfor sydsiden af betonkajen, i stedet for den oprindelige planlagte stenkastning. Den oprindeligt tilkendte stenkastning ville koste 1 mio. kr. og er afsat på budget i overslagsåret 2022. Stenkastningen ville have kostet 1 mio. kr. En langskibsbro er imidlertid dyrere at anlægge end stenkastningen. Derfor har Fur Havneforening igangsat fundraising.

Projektet vil, ifølge ansøger, styrke og udvikle havneområdet for alle, som besøger Fur.

Havnen har i dag ca. 95 udlejede pladser, og med den nye mole vil der også være kapacitet til sejlere, der ankommer sent på dagen.

Fur Havn er kommunens mest besøgte. Antallet af gæstesejlere har været stigende siden 2013, og i 2018 var der 3.225 både med omkring 10.000 overnattende gæster, alene fra gæstebådene. Det er i perioden blevet stadigt mere tydeligt, at der mangler pladser til større både.

Ifølge ansøger skal langskibsbroen være med til at fastholde udviklingen, ved at give bedre plads til især større sejlskibe og effekten af projektet skal således primært måles på antal større skibe, der anløber Fur Havn og en stigning i besøgstallet i forlængelse heraf.

Når der er opnået fuld finansiering, overdrager foreningen midlerne til Skive Kommune, der er bygherre på projektet og bliver den fremtidige ejer. Der er indgået en driftsaftale mellem Fur Havneforening og Skive Kommune, hvilket er bekræftet af Drift & Anlæg.

Faste opmærksomhedspunkter

Projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2016-2019, i særlig grad indsatsområderne om understøttelse af det lokale udviklingsarbejde og skabelse af arbejdspladser gennem en styrket turisme.

Projektet er ikke igangsat og må ikke igangsættes, før restfinansieringen er fremskaffet. Ansøger oplyser, at de ansøgte fonde er informeret om og har givet accept til, at tilsagnene overdrages til Skive Kommune.

Projektet er koordineret og godkendt af Skive Kommune, Drift & Anlæg.

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet og til det angivne budget. Eventuelle afvigelser skal godkendes af Kommunikation, Udvikling & Erhverv i samråd med Drift & Anlæg.

Det ansøgte beløb svarer til 11,6% af de samlede udgifter.

Ansøger har tidligere søgt Landsbypuljen, senest i 2016, hvor udvalget anbefalede et tilskud på 65.000,- kr. (50%) til ny køkkentilbygning.

Der findes ikke direkte sammenlignelige tilfælde blandt tidligere behandlede ansøgninger, men i 2013 bevilgede udvalget et tilskud på 250.000,- kr. (16,7%) til en helhedsplan for Branden og i 2008 bevilgedes tilskud på 200.000,- kr. (24%) til udvikling af havneområdet på og omkring Fur.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

ØKONOMI

Budget – ekskl. moms

Anstilling for spunsamning og graveskib - 50.000,- kr.

Anstilling for bortgravning af sten og uddybning - 100.000,- kr.

Bortgravning af sten - 87.500,- kr.

Gennemgravning af rammelinje - 26.250,- kr.

Uddybning til kote -4,0 og klapning - 600.000,- kr.

Iboring af konsoller i eksist. ydermole - 52.500,- kr.

Levering af spuns - 840.000,- kr.

Installering af spuns - 210.000,- kr.

Etablering af trædæk - 588.000,- kr.

Azobéhammer, levering og installering - 157.500,- kr.

Gennembrydning af eksist. betonbølgeskær - 75.000,- kr.

Levering og montering af fenderværk - 157.500,- kr.

Arbejdsplads - 441.638,- kr.

Uforudsete udgifter - 677.178,- kr.

Projektering, udbud og tilsyn - 237.012,- kr.

I alt - 4.300.078,- kr.

 

Finansieringsplan

Fur Havneforening – egenfinansiering - 500.078,- kr.

Anlægsforslag, budget 2020-2023 - 1.000.000,- kr.

Spar Vest Fonden (bevilget) - 500.000,- kr.

AP Møller Fonden (ansøgt) - 1.000.000,- kr.

Realdania – Underværker (ansøgt) - 300.000,- kr.

Skive Kommune, Landsbypuljen - 500.000,- kr.

Andre fonde - 500.000,- kr.

I alt - 4.300.078,- kr.

 
Landsbypuljen har i 2019 et budget på 2.253.000 kr. Der er 1.294.884,- kr. til disposition i resten af 2019.

Bilag

779-2019-189679
    

Ansøgning - Landsbypuljen - Langskibsbro på Fur Havn [kort] - se link sidst i artiklen

 

BESLUTNING

Byrådet  den 8. oktober 2019

Fraværende: Arne Bisgård, Henrik Godsk, Preben Andersen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes 

Fraværende: Preben Andersen, i stedet deltog Tom Bøgholm, Arne Bisgård, i stedet deltog Per Klinkby, Henrik Godsk, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

BILAG
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=skive&ID=115421

- inkl. illustration

Læs mere...

Molerstenen ved Fur Bryghus - se video

Fredag den 1. november 2019 blev der sat et varrigt minde for moler-industrien på Fur. På pladsen foran Fur Bryghus blev afsløret en meget smuk sten med motiver fra moler-industriens historie.

Manden bag den smukke sten er stenhugger Jacob Vestergaard. Han fortalte, at det var den fjerde store sten han havde hugget til Fur.

Stenen blev afsløret af Søren Klitskov og John Bertelsen og Mildred Fog bød alle de mange fremmødte indenfor til en tår øl.

Knud Peder Jensen

Se video og hør alle taler. https://youtu.be/6kveygp6Zvg

 

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed