Menu
Artikel

Artikel (4274)

Referat fra generalforsamling i Fur Ø-forening 9. februar 2023

Referat fra generalforsamling i Fur Ø-forening

Generalforsamling 9. februar 2023 kl. 19 på Fur Færgekro

1. Valg af dirigent

    Olly Ekstrand foreslået og valgt

2. Bestyrelsens beretning

    Beretningen fremlagt ved formand Dorte Christensen. Beretning vedlagt som bilag.

    Suppleret af Anne-Marie med information om LAG Småøerne og opfordring til at melde sig ind. Hvis man tidligere har være medlem, skal man genindmelde sig da en ny periode er startet.   

3. Fremlæggelse af regnskab.

    Fremlagt ved ekstern kasser Elly Hedevang

    118 medlemmer i 2022, som er en markant stigning siden 2021.  

    Enkelte spørgsmål og derefter godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

    Bestyrelsens forslag er at beholde nuværende kontingent på 75 kr. for enlige og 150 kr. for en husstand årligt.  

 5. Indkomne forslag.  
    Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

    Der er ikke modtaget nogle forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
    Bestyrelsesmedlemmer:  
    Karen Ladefoged og Dorte Christensen er på valg til bestyrelsen. Karen genopstiller, Dorte genopstiller ikke. Bestyrelsen peger på Linda Rasmussen.  
    Yderligere bliver Lasse Højgaard foreslået som kandidat.  

    Det skal afgøres ved afstemning hvem der vælges. Niels Sohn og sonja Justesen valgt som stemmetællere.  

    Ved skriftlig afstemning blev Karen Ladefoged og Linda Rasmussen valgt

Suppleanter:  
Karen Ladefoged (indtrådt i bestyrelsen) og Johannes Christensen er på valg som suppleanter.  

Bestyrelsen foreslår Amalie Højgaard og Jeppe Havn. De blev valgt uden modkandidater.  

7.  Valg af revisor. Niels Sohn er på valg.

    Niels Sohn modtager genvalg, og det støttes af bestyrelsen. Niels Sohn blev valgt.  

8.  Eventuelt.

    Kan Ø-foreningen skubbe på for at få el-ladestandere sat op. Den tages med til Skive Kommunes Ø-udvalg.  

 

Referent: Erik Wind Andersen            Dirigent: Olly Ekstrand

 

Bilag - Bestyrelsens beretning for året 2022:

Så er der gået endnu et år. Det har været et år hvor vi har været værter for mange gæster. Vi havde i samarbejde med Signe Munk inviteret kulturminister Ane Halsbo Jørgensen til et besøg på Bette Jens hyw. Det var en fin dag, og hun var meget positiv. Det ser ud som om vi nu får gelænderet. Det er selvfølgelig gelænderbanden der har trukket det største læs.  

Vi har også haft besøg af Folketingets udvalg for småøer. De var her i to dage og blev vist rundt på øen. De besøgte Marie og Kennet ved Fur Event, og museet hvor John fortalte. Tak skal de ha for det.  

Så var vi værter for SaDs generalforsamling. Det var et stort arrangement med deltagelse af 25 af de 27 danske småøer. Alt gik planmæssigt og alle var rigtig godt tilfredse. En stor tak til Jer der husede alle gæsterne. Samme weekend var der Familietræf på skolen med deltagelse af 12 voksne og 16 børn. Det var også en stor succes. Tak til Erik for at være tovholder på det. Det kalder på en gentagelse, men i år er generalforsamlingen på Aarø, og de har ikke plads til begge dele, så det udskydes til næste år.  

Det var også blevet vores tur til at stå for hjælperfesten. Der var 97 med, og det gik også godt. Tak til Karen for at være tovholder her.  

Vi er nogle fra bestyrelsen der har deltaget i Skive kommunes helhedsplan. Her er vi så heldige, at vi fik 700.000 kr til en padletennis bane på Arenaen. Arenaen fremstår rigtig flot, og vi får meget ros for den. Der er rigtig mange der benytter den, det vil I se når Elly fremlægger regnskabet.  

Der blev også plads i helhedsplanen til den cykelsti fra Bjerregårdsbakke til Hvirp, som vi har arbejdet på.

Vi har på vores møder selvfølgelig drøftet færger og Furbaner. Det arbejdes der videre med.

Vi har som altid været med ved Fur rundt og træskibs sejlads.

Vi er medarrangører af Grundlovsdagen på museet, Højskoledagen i Forsamlingshuset og jul på Fur.

Efter sidste generalforsamling flyttede Peter til Skive, og Karen kom derfor i besyrelsen.

AnneMarie og jeg deltager i mange møder i SaDs. Det seneste vi har været til er et 12-12 møde på Ærø, som AnneMarie og jeg stod for at arrangere. Vi havde et oplæg fra en forening der hedder havhøst, som fortalte om fjordhaver. Det var vældig interressant. Hvis nogle skulle have lyst til at gå i gang med det, har vi gode kontakter der.

Jeg sidder i bestyrelsen for SaDs, og AnneMarie sidder bestyrelsen for Ø laggen. Det vil hun fortælle lidt om, om lidt.

I kan se på plakaten her hvor mange ting vi er involverede i.

Inden Anne-Marie kommer til, vil jeg gerne takke alle der har givet en hånd med i det forløbne år. En særlig tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Læs mere...

Invitation til åben høring om landbrug på småøerne den 26. april

Folketingets Udvalg for Småøer afholder i samarbejde med Sammenslutningen af Danske småøer en åben høring om landbrug på småøerne.

Høringen finder sted onsdag den 26. april fra kl. 11.00-14.00 i vær. 1-133 på Christiansborg.

Formålet med høringen er at sætte fokus på landbruget på de helt små øer.

Udvalget ønsker at få afdækket, hvilke udfordringer småø-landmændene står med, og hvilke løsninger man kan bidrage med politisk.

Læs progtrammet for høringen her


Tilmelding

Læs mere om høringen og tilmeld dig her.

Følg med online

Du kan følge høringen live eller se en optagelse af høringen på Folketingets hjemmeside her: https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/ufs/tv


For spørgsmål eller andet kan udvalgssekretær Linda Kubasiak Johansen kontaktes på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på tlf.: +45 33 37 34 46.

Læs mere...

Myrer – forårets sidste livestream foredrag

Tirsdag den 25. april 2023 kan du på Fur Museum høre seniorforsker i insekt- og planteøkologi Joachim Offenberg fortælle om myrerne, der på flere måder er mere succesfulde end mennesket. Myrerne organiserer sig i store samfund som superorganismer, og de opfandt landbruget længe før vi gjorde. Du vil også høre om, hvordan vi kan udnytte myrerne til bekæmpelse af skadedyr.   

Foredraget bliver livestreamet fra Aarhus Universitet, der har fået støtte fra Carlsberg Fonden til at afholde en serie af offentlige foredrag. Museum Salling, Fur Museum og arbejdsgruppen Fur Foredrag indgår i det samarbejde, der gør det muligt at vise foredraget på Fur.

Du får mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du kan komme med. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Du kan stille spørgsmål til foredragsholderen og efterfølgende læse svarene på nettet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..  Foredragene bliver IKKE offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende. Det er altså kun tirsdag den 25. april, at du kan høre foredraget om myrer.

Der er gratis adgang til Fur Museums nye velkomstbygning med storskærm og lyd i topkvalitet. John Brinch Bertelsen åbner dørene kl. 18.40, og Kirsten Høgh tager sig af teknikken. Foredraget begynder kl. 19.00 og varer til kl. ca. 21.00 med 20 minutters pause undervejs. Der kan købes drikkevarer til rimelige priser  

Deltagere, der kommer fra fastlandet, kan komme gratis med færgen Det kræver forhåndstilmelding til Kirsten Høgh på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på 30 20 53 58, så klarer Kirsten det praktiske.

 

Det var det sidste foredrag i denne omgang, men der kommer en ny foredragsrække i løbet af efteråret. Programmet vil blive offentliggjort på FurNyt.

 

Søger du mere information, så kontakt:

Museumsinspektør John Brinch Bertelsen, Fur Museum.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 99 15 69 33 og 97 59 35 76  
 

Læs mere...

Fur Forsamlingshus har opdateret sit portræt

Fur Forsamlingshus

Fur Forsamlingshus på Nr. Madsbadvej 36 har siden indvielsen den 29. oktober 1904 været rammen om det folkelige liv på øen. I dag består forsamlingshuset af den store sal på 144 m2 og to mindre lokaler på henholdsvis 45 m2 og 32 m2. Dertil kommer køkken, anretterum og entré med toiletter.

Lidt historie

Fur Forsamlingshus har haft en omskiftelig tilværelse siden det blev indviet i 1904. Egentlig hed huset "Øvelses- og Forsamlingshuset på Fuur". Der stod da også i de oprindelige vedtægter, at "bestyrelsen skal virke hen til, at forsamlingshuset fortrinsvis bliver hjemsted for idræt og almen oplysning blandt øens befolkning". 
I 1940erne brugte Fur Badmintonklub forsamlingshuset til at spille i, men ellers har forsamlingshuset mest været brugt til alt det, som et folkeligt fællesskab havde brug for: høstfest, politiske møder, foredrag, dilettantforestillinger og foreningsaktiviteter, der godt kunne omfatte dans og andespil foruden generalforsamlinger. 
Nævnes skal også Salling Rejsebio, der så sent som i 1996 lagde vejen forbi. 

I 1973 blev forsamlingshuset overdraget til kommunen, da dets økonomi var blevet så dårlig, at driften ikke kunne fortsætte. Den ordning gik i tyve år. Så ville kommunen ikke være med længere, og truede med at rive huset ned.

Den trussel pustede igen liv i de folkelige kræfter, og det lykkedes at redde huset og den 17. marts 1993 var der stiftende generalforsamling i det genfødte hus, og de frivillige kunne gå i gang med en tiltrængt renovering. Siden da har forsamlingshuset dannet rammen om utallige borgermøder, private fester, foredrag, koncerter og teaterforestillinger.

Formålet med Fur Medborger- og Forsamlingshus, som foreningen rettelig hedder, er at have et samlingssted for alle, som ønsker at afholde kulturelle og selskabelige arrangementer på Fur, Huset ejes og drives af foreningen, hvis medlemmer vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling.

Økonomien bygger på udlejning af huset med tilhørende faciliteter og inventar, hertil kommer det årlige medlemskontingent, og de tilskud, der lejlighedsvis søges fra fonde.

Kontingent:
Medlemskabet koster 100 kr. årligt pr. husstand. 

Udlejningspriser:
Leje af store sal, lille sal, køkken og porcelæn 1600 kr. 
Leje af store sal, køkken og porcelæn 1400 kr. 
Leje af lille sal, køkken og porcelæn 900 kr.

Alle priser er inklusiv klude, rengøringsmiddel, sæbe, papirhåndklæder, toiletpapir, køkkenrulle, viskestykker og håndklæder.  
Leje af duge: 100 kr. 
Priserne er eksklusiv varme, vand, el og rengøring, der betales efter brug.  
I tilfælde af manglende rengøring pålægges en ekstra regning på 1000 kr. 
Der gives 300 kr. I medlemsrabat. 

 
Desuden kan følgende ting lejes til festen derhjemme: 
Borde (180 cm x 80 cm) kr. 20,00 pr. styk. 
Stole kr. 5,00 pr. styk. 
Porcelæn, glas, lysestager, vaser, askebæger, bestik m.v. 1 kr. pr. del 
 
Der er rift om Fur Forsamlingshus, hvis du vil leje det, skal du være ude i god tid. 

Ved booking kontaktes:
Amalie Højgaard, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Tlf.: 30 36 83 97
Forsamlingshusets fælles mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
 
Bestyrelsen består af: 
Formand: Karen Ladefoged 
Søndergårdevej 20 
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.: 42 72 13 74 

Næstformand:  Line Jacobsen 
Bjerregårds bakke 4 
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.: 50 71 19 90 
 
Ekstern kasserer: Anne Sofie Popp Bugge 
Anders Sørensensvej 27 
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.: 31 78 51 00 
 

Øvrige medlemmer: 
Torben Mikkelsen 
Hvirpgade 55 
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.: 20 22 11 15 

Hans-Christian Hede Dahl Kristoffersen 
Harvarp Odde 3 
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  
Tlf.: 27 58 36 04 

Annika Linde Knudsen
Dalagervej 13
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.: 21 12 87 98

Mathias Heiberg
Fur Kirkevej 6
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.: 22 80 77 86

 

Læs mere:

Det er nemt at finde mere på FurNyt. Skriv Fur Forsamlingshus i søgefeltet på forsiden og tryk enter, så får du en liste med artikler om forsamlingshuset.

Dette foreningsportræt er skrevet af John Brinch Bertelsen og senest revideret den 15. april 2023. Send info til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., når portrættet skal opdateres.   
 

 


Læs mere...

Karolines Hus - klar til en anderledes og på en hel anden måde spændende udstilling - SORT/HVID

Så er vi klar til en anderledes og på en hel anden måde spændende udstilling.

Det nye - for os i hvert fald er - at der ingen farver er. Det er kun SORT/HVID, som udstillingen også hedder.

Vi starter lørdag d. 22. april med fernisering kl. 14.og så kan udstillingen ses frem til d. 29. maj.

Der altid åbent efter aftale og ellers på alle skolefridage kl. 13 - 17.

Lidt om udstillingens indhold:

SORT/HVID

Tryk: Sikker Hansen – Ib Spang Olsen

Linoliumstryk: Kastaniealleen – Dea Trier Mørch

Sort blæk: Japansk blæktegning (sumi-e) – Thea Van Der Weijden

Sort touch: Færøsk motiv  - Inge C

Kvindeskikkelser: Vietnamesisk penselteknik – kunstner ukendt

Kultegning: Aber – Britt Fage

Airbrush: portræt : Edwin Weimer

Foto: portræt: Angelica Kaplusch

Foto: to serier af syv billeder fra Karolines Hytte: Susan Madsen

Grafik: unika – Dorte Ingeborg Andersen

Læs mere...

Musicalhits med Heick og Lundgaard på Fur Bryghus

Er man vild med de store musicalhits fra Mamma Mia (ABBA), Chess, Les Misérables, A star is born, Grease, Cyrano, The Sound of Music, My Fair Lady, Wicked, Som i Himlen og mange, mange flere, er der god grund til at tage en tur på Fur Bryghus fredag den 21. april 2023. 

Her træder musicalstjernen Jesper Lundgaard og sangerinden Annette Heick nemlig op og fører publikum igennem en perlerække at store musicalhits.

Publikum kan nyde en lækker 3-retters showmenu inden koncerten til 425 kroner, der kan bestilles sammen med billetterne.

- En oplagt aften for alle dem, der elsker musicalsange fremfør af to af landets bedste sangere, slutter Danni Svane Boysen.

 
Billetter med eller uden spisning fra 265 kroner + gebyr er startet på www.billetten.dk

Læs mere på www.furbryghus.dk

 

Læs mere...

Fur Tennisklub indbyder til sæson 2023

Nye og gamle medlemmer bydes velkommen til en ny sæson i klubben

Banerne er klar til brug fra torsdag den 27. april 2023

Pris for medlemskab:
Juniorer (før 18 år) kr. 40
Seniorer kr. 150
Par kr. 200
Husstand kr. 300
Passiv kr. 100
50 Kr. - for depositum af nøgle

Kontingent kan indbetales på :  MobilePay: 257731  Fur Tennisklub eller Spar Nord: 8510 7231962 -  

Vigtigt: Husk navn og adresse

Udleje af baner for ikke medlemmer:
100 Kr. - incl. ketsjere og bolde - 2 timers rådighed over banerne.
50 Kr. - for depositum af nøgle

Udleje og reservation af baner sker fra turistkontoret nær banerne.
Åbningstid på kontoret er fra mandag, tirsdag, torsdag, fredag, lørdag 10.00-14.00

Aflevering af ketsjere og bolde efter denne tid, aftales med turistkontoret.

Bestyrelsen:

Knud Peder Jensen (formand) 61273832
Stefan Frøkjær-Jensen , kasserer 40321732
Arne Lykke-Sørensen 97593727
Alek Krylow 50816908
Erik Wind Andersen

Læs mere...

Indkaldelse til Generalforsamling i Fur Tennisklub Torsdag den 27. april 2023 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes ved tennisbanerne.

 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent,

2. Bestyrelsens beretning.

3a. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

3b. Forelæggelser af budgetter, herunder forslag om kontingentets størrelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Sæson 2023

6. Valg af bestyrelse. På valg er Stefan Frøkjær-Jensen og Arne Lykke Sørensen

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor.

 

Bestyrelsen

Læs mere...

Sommerbilledskole på Fur Museum

Igen i år tilbyder Fur Museum to dages sommerbilledskole i den første uge af skolernes sommerferie.

Der bliver gang i farver, pensler og blyanter. Eleverne kommer til at gå på opdagelse i museets udstillinger og samlinger. Og ud fra inspirationen her, skal der arbejdes med opgaver inden for tegning, maleri og blandformer.

Der skal leges og eksperimenteres med farver og materialer. Det bliver to dage med fuld gang i kreativitet og skaberkraft. Vi slutter af med en lille udstilling sidste dag.

Undervisningen er for børn fra 3. til 6. klasse. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med de to dage.

Sommerbilledskolen er arrangeret af John Bertelsen Fur Museum og Lisbet Hauge.

Hvor: Fur Museum, Nederby 28, 7884 Fur

Hvornår: Tirsdag den 27. juni og onsdag den 28. juni begge dage fra 9.30 – 14.30

Pris: 200 kr.

Underviser: Lisbet Hauge

Tilmelding og nærmere information Lisbet Hauge: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmeldingsfrist 16. juni. Tilmelding efter ”først til mølle” princippet. Der er 12 pladser på holdet.


Billeder fra sidste års sommerbilledskole

Læs mere...

Gelænderbanden indvier gelænder på på Bette Jenses Hyw - se video

Den 6. april 2023 fik "Bette Jenses Hyw" endelig sit gelænder efter en næsten 10 år lang strid med Kulturstyrelsen. Den landskendte "Gelænderbande" stod for for indvielsen sammen med formanden for Teknik og Miljø i Skive Kommune, Goska Rasmussen.

Indvielsen blev et tilløbsstykke med deltagelse af op mod et par hundrede supportere.

Se Video: https://youtu.be/U1q3k_m74rY

 

 

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed