Menu
Artikel

Artikel (3919)

Fur-kalender 2022

Nu kan 2022 udgaven af den populære Fur-kalender købes hos Cirkeline Blomster & Brugskunst, Stenøre 19, 7884 Fur.

I den nye 2022 udgave vises andre skønne sider af og motiver fra Fur, rigtige vinterbilleder kan også ses i kalenderen, for i 2021 fik vi endelig sne.

Fotografen Anette Gaden Dalsgaard, der bor på Fur, har sit daglige job på Skive Bibliotek, i fritiden ses hun ofte i naturen med sit kamera. Anette er  administrator og fotograf på de sociale medier for Visitfur, Skive Biblioteks Bogbus og Flyt til Fur.

Anette er ligeledes fotografen bag billederne til en 2022 fotokalender i Skive og Skagen.

Naturbilleder og billeder af smukke bygninger og skibe er hendes store hobby.

Læs mere...

Skive Musikskole gav familie-koncert på Fur Friskole

Se Video: https://youtu.be/HNsHYtewSfM

Fredag eftermiddag den 17. september gav Musikskolen i Skive familie-koncert i Aulaen på Fur Friskole.

Mange forældre, bedsteforældre og ikke mindst børn mødte op.

Bagefter var der pølser, brød og sodavand til alle.

Læs mere...

Hvorfor vælge Friskole ... - se video

Se Video: https://youtu.be/77zHwbDMP9k

Torsdag aften den 18. september 2021 holdt konsulent ved Friskoleforeningen, Ole Carl Petersen, foredrag på Fur Friskole.

Her fortalte han om friskolebevægelsens historie og de tanker, der ligger bag den friskole vi kender i dag.

Læs mere...

Kontaktrådets generalforsamling

Tirsdag d. 14. september havde vi i kontaktrådet, vores årlige generalforsamling, som er blevet forsinket, et års tid, p.g.a. corona situationen sidste år..

Generalforsamlingen startede med, at formanden Margit, bød forsamlingen velkommen. Herefter blev Jane valgt som dirigent og hun gav derefter ordet til formanden, som aflagde den obligatoriske beretning, men der var ikke noget særligt på programmet, ud over, at de havde søgt om at få penge, til fornyelse af køkkenredskaber, og det indbragte 21.500 kr., og klippekortet som var på tale sidste år, er blevet nedlagt,. kommunen ville også have afskaffet pårørende vejlederen, men det er ikke sket endnu.

Regnskabsaflæggelsen blev foretaget af Margit, med et meget tilfredsstillende resultat..

Ved bestyrelses valget, blev Egon, Elin, Erik og Lone genvalgt, samt Gerda og Ea som supleanter.

Under eventuelt, blev der stillet forslag om, en tur ud til det nye museum i skive. Elin fortalte, at hun havde fået bevilget penge til en romaskine i motionsrummet,, og inga fortalte, at de demente, der er i kommunen, skal samles på 4 forskellige pleje hjem.

Generalforsamlingen sluttede med at Margit takkede forsamlingen, for godt fremmøde, og herefter fik vi et godt kaffebord, med flødeskumslagkager til,. Herefter underholdt organisten Wojtek fra Durup, med sit vidunderlige harmonika spil, og det var virkelig en fryd at høre på..

Læs mere...

Scleroseforeningens Landsindsamling

Jeg, har igen i år støttet Sclerose foreningens landsindsamling, da det har en stor plads i mit hjerte, p, g,..a., min egen søn, der er hårdt medtaget.

Det er en forening, der er værd at støtte, da de satser rigtig meget på forskning, for at komme den væmmelige sygdom til livs.

Da, jeg ikke længere har kræfter, til at besøge de enkelte hjem, sad jeg i min Cabinescoter i Brugsens forhal, fra kl.10.00-16.00, og fik på den måde et godt beløb indsamlet.

Er der nogen, som jeg ikke har haft kontakt med, og gerne vil give et bidrag, kan det indtastet til scleroseforeningens landsindsamling, på Mobil nr:80333.

Læs mere...

Igen i år - har Scleroseforeningen en landsindsamling i gang

Her på Fur, sker det ved, ligesom sidste år, at vi sidde i brugsens forhal og håber at mange vil give et hårdt tiltrængt bidrag.

Scleroseforeningen gør et stort stykke arbejde, for dem der har pådraget sig den væmmelige sygdom.

Med hilsen og ønske om et godt resultat.
Erik Th.Nielsen

Læs mere...

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt anløber Fur Havn fredag den 17. september 2021

Når nordens største træskibssejlads i år anløber Fur Havn, bliver det uden et kæmpestort festtelt på havnen. Det er der to grunde til. Træskibssejladsen er blevet så stort, at havnen ganske enkelt ikke længere kan rumme et telt til de mange deltagere. Den anden grund er, at de sejlende sidste år måtte spise ombord på skibene på grund af coronaen. Bagefter meldte de tilbage at det var en rigtig god oplevelse, der gav mere ro, hygge og samvær.

Derfor skal de sejlende igen i år spise ombord på skibene og ikke i et fælles festtelt.

Mon ikke også man trænger til lidt ro efter fire dages fest i Løgstør, Thisted, Struer og Nykøbing inden man når Fur. Og så skal der jo også samles kræfter til afslutningen i Skive, når de om lørdagen sejler fra Fur.

Furs Forenede Foreninger sørger for, at de sejlende kan forhåndsbestille mad, der vil blive udleveret til de enkelte skibe fredag aften. Og Furs Forenede Foreninger har sørget for, at der er dækket op til morgenkaffe på Fur Færgekro til skippermødet lørdag morgen, inden sidste sejlads mod Skive.

Der vil også være en ølvogn fra Fur Bryghus på Havnen, så alle kan få stillet tørsten. Mere end 70 skibe og godt 700 sejlende er tilmeldt sejladsen, så Fur Havn bliver propfyldt med gamle træskibe. Fra en gang over middag fredag til lørdag morgen. Alle er velkomne til at komme og opleve den maritime stemning. 

Billederne er fra 2006 - ud for Engelstør Odde

Læs mere...

Tilflytter ny lærer på Fur Friskole

Da Fur Friskole og Børnehus slog dørene op efter sommerferien, var der et nyt ansigt blandt lærerne. Hun hedder Amalie og skal undervise i tysk, dansk, engelsk og madlavning. Hun og hendes mand Sune og deres tre børn flyttede midt i juli ind i en nedlagt landejendom på Nr. Madsbadvej.  Bag sig havde de lagt livet i et parcelhuskvarter i Ikast til fordel for livet på en ø.

Da FurNyt træffer Amalie på hendes nye arbejdsplads på Fur friskole, er hun netop færdig med morgensamlingen. Den går på skift mellem lærerne. I dag skulle eleverne prøve at danse. Netop friheden til selv at kunne være med til at forme undervisningen er noget af det, som tiltaler Amalie ved friskolen. Selv er hun nærmest opflasket med friskolebevægelsen. Hendes mor blev ansat på friskolen i Karby på Mors, da den startede op i begyndelsen af 1990erne. Her kom Amalie også selv til at gå i skole.

Da Amalie som ung skulle til at vælge sin vej lå en ting fast: lærer som sin mor skulle hun ikke være. I stedet overvejede hun at blive journalist. Men den berygtede optagelsesprøve endte med også at fælde Amalies skrivedrømme.  Så det endte med, at Amalie alligevel valgte seminariet, og i 2008 blev hun lærerstuderende på Silkeborg Seminarum. Tænkte nærmest, at det kunne bruges som et springbræt til noget andet.  De fire år på seminariet ændrede imidlertid synet på lærerjobbet. Opsætningen af musicals og teaterstykker var noget, der fængede. Efter at være blevet færdig på seminariet i 2014 og efter et år, hvor hun læste italiensk på universitetet, fik Amalie arbejde på en stor folkeskole nær Randers. Det bekræftede hende i, at lærergerningen var det rigtige valg, men i kraft af skolens størrelse, var alt lagt i meget faster ammer, syntes hun.  Mange lærere havde det på sammen måde, men der var ikke plads til at gøre andet end det planlagte.

Samtidig blev hun gift med Sune og de næste år kom tre børn, Nora, Luca og Rosa til verden og i 2018 endte familien med at købe hus i Ikast. Huset var tænkt som det blivende sted, hvor kunne børnene være trygge og trives. Men alligevel endte det med at blive mellemstation.

Her kom Fur ind i billedet. Amalies mor, der hedder Bente Kæseler blev i 2014 ansat som Fur Friskoles leder.  Gennem hende havde Amalie og Sune hørt en del om øen i Limfjorden. Her var en lille skole, her var det nære samfund, som mange efterlyser i dag, her var natur og trygge rammer for børn at vokse op i.  Og da der samtidig var et hus til salg, der passede perfekt til familiens størrelse, blev Fur valgt som det sted, hvor familien ville bo.

Tilfældigvis manglede Friskolen på Fur en lærer til en 50 % stilling. Den søgte Amalie og et ansættelsesudvalg bestående af skolens lærere indstillede Amalie til stillingen.

Så kunne man måske tro, at det var hele historien, men det slutter ikke her.  På landejendommen på Fur er der et anneks, hvor der kan indrettes en helårsbolig. Den har Amalies mor, Bente, lagt billet ind på, så at alle tre generationer kommer til at bo på samme adresse. Amalie ser mange fordele ved at indrette sig på den måde. Det giver større frihed og er godt for børnene.

Det at skulle arbejde som lærer på en skole, hvor lederen er ens mor, ser Amalie ikke noget problem i. Hun og familie er også meget glade for den modtagelse, de har fået på Fur og de glæder sig til at blive en del af øens liv. Amalie er straks blevet involveret i at får ungdomsklubben op at køre igen og starte et puslingehold op i gymnastik.

Klokken ringer. Undervisningen kalder.  Mellemgruppen venter spændt på, hvad den nye lærer byder ind med i dag.

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed