Menu
Artikel

Artikel (3923)

Højskoledagen 2021

Lørdag d. 25. september havde vi for 12. gang, vores årlige højskoledag i Fur forsamlingshus, med temaet: "Hvor er vi på vej hen",og det blev som sædvanlig en god dag. Vi var 84 deltagere.

Vi startede dagen kl. 9.00, med kaffe og rundstykker, sponsoreret af dagli brugsen,, hvorefter Birgit Ladefoged og Knud Peder Jensen, bød os velkommen.
Hvorefter vi indledte dagen med at synge: "Den signede dag", som Per Wallentin spillede til og det gjorde han, til alle de sange vi sang.

Da vi havde sunget nogle sange, tog forhenværende kultur- og kirkeminister Mette Bock  fat  og holdt et godt og spændende foredrag, som tog resten af formiddagen. Da det så blev middag  fik vi en fantasstisk  god frokost  som Campingpladsen havde leveret.

Da vi havde fortæret det tog Pelle Dragsted fra Enhedslisten fat og holdt et spændende foredrag  om "Nordisk Socialisme", som jeg syntes  det var spændende at høre på, men lidt svært at forstå.

Kl.15.00 fik vi kaffe og kringle  samt lagkage  og det var bare godt.

Det sidste punkt på programmet var, at forhenværende højskolelærer Niels Ole Frederiksen, fortalte om nogle af de nye sange, i den nye højskolesangbog, som vi bagefter sang. Det var et fantasstisk godt indslag, og meget spændende.

Kl. godt 17.00 takkede Birgit og Knud Peder os, for at komme og være med, til en festlig dag.

Læs mere...

Omkørsel i gratis perioden

Fur oplever en stadig større tilstrømning af besøgene, dette bevirker at de fastboende  og folk der pendler til og fra arbejde på Fur, har stadig sværre ved at tilrettelægge deres overfart med færgen.

Derfor vil Skive kommune og Fur Færgeri i den kommende gratis periode der starter d. 25. sept. – 24. okt. 2021 forsøge at afhjælpe dette problem ved, på Branden siden at lade de fastboende med Fur mærkat og de der pendler på arbejde på Fur, køre rundt øst om arealet af samme bane som lastbilerne, og derved kunne ledes ombord på færgen. Hvis der ikke er nævneværdig kø på Branden eller ønsker man ikke at bruge denne mulighed kører man i den ordinære opmarch bane. Der vil være personale der dirigere trafikken i perioder.

På Fur siden vil det være bane 1 som de fastboende og pendlere køre i hvis der er meget kø og bane 2 og 3 benyttes af turister. Ligeledes vil der på Fur siden i perioder være personale der dirigere trafikken. Er der ingen kø kører man i en vilkårlig bane.

Det skal påpeges at dette er et forsøg, så hvis det viser sig svært at administrer kan ordningen annulleres.

Læs mere...

Fur-kalender 2022

Nu kan 2022 udgaven af den populære Fur-kalender købes hos Cirkeline Blomster & Brugskunst, Stenøre 19, 7884 Fur.

I den nye 2022 udgave vises andre skønne sider af og motiver fra Fur, rigtige vinterbilleder kan også ses i kalenderen, for i 2021 fik vi endelig sne.

Fotografen Anette Gaden Dalsgaard, der bor på Fur, har sit daglige job på Skive Bibliotek, i fritiden ses hun ofte i naturen med sit kamera. Anette er  administrator og fotograf på de sociale medier for Visitfur, Skive Biblioteks Bogbus og Flyt til Fur.

Anette er ligeledes fotografen bag billederne til en 2022 fotokalender i Skive og Skagen.

Naturbilleder og billeder af smukke bygninger og skibe er hendes store hobby.

Læs mere...

Skive Musikskole gav familie-koncert på Fur Friskole

Se Video: https://youtu.be/HNsHYtewSfM

Fredag eftermiddag den 17. september gav Musikskolen i Skive familie-koncert i Aulaen på Fur Friskole.

Mange forældre, bedsteforældre og ikke mindst børn mødte op.

Bagefter var der pølser, brød og sodavand til alle.

Læs mere...

Hvorfor vælge Friskole ... - se video

Se Video: https://youtu.be/77zHwbDMP9k

Torsdag aften den 18. september 2021 holdt konsulent ved Friskoleforeningen, Ole Carl Petersen, foredrag på Fur Friskole.

Her fortalte han om friskolebevægelsens historie og de tanker, der ligger bag den friskole vi kender i dag.

Læs mere...

Kontaktrådets generalforsamling

Tirsdag d. 14. september havde vi i kontaktrådet, vores årlige generalforsamling, som er blevet forsinket, et års tid, p.g.a. corona situationen sidste år..

Generalforsamlingen startede med, at formanden Margit, bød forsamlingen velkommen. Herefter blev Jane valgt som dirigent og hun gav derefter ordet til formanden, som aflagde den obligatoriske beretning, men der var ikke noget særligt på programmet, ud over, at de havde søgt om at få penge, til fornyelse af køkkenredskaber, og det indbragte 21.500 kr., og klippekortet som var på tale sidste år, er blevet nedlagt,. kommunen ville også have afskaffet pårørende vejlederen, men det er ikke sket endnu.

Regnskabsaflæggelsen blev foretaget af Margit, med et meget tilfredsstillende resultat..

Ved bestyrelses valget, blev Egon, Elin, Erik og Lone genvalgt, samt Gerda og Ea som supleanter.

Under eventuelt, blev der stillet forslag om, en tur ud til det nye museum i skive. Elin fortalte, at hun havde fået bevilget penge til en romaskine i motionsrummet,, og inga fortalte, at de demente, der er i kommunen, skal samles på 4 forskellige pleje hjem.

Generalforsamlingen sluttede med at Margit takkede forsamlingen, for godt fremmøde, og herefter fik vi et godt kaffebord, med flødeskumslagkager til,. Herefter underholdt organisten Wojtek fra Durup, med sit vidunderlige harmonika spil, og det var virkelig en fryd at høre på..

Læs mere...

Scleroseforeningens Landsindsamling

Jeg, har igen i år støttet Sclerose foreningens landsindsamling, da det har en stor plads i mit hjerte, p, g,..a., min egen søn, der er hårdt medtaget.

Det er en forening, der er værd at støtte, da de satser rigtig meget på forskning, for at komme den væmmelige sygdom til livs.

Da, jeg ikke længere har kræfter, til at besøge de enkelte hjem, sad jeg i min Cabinescoter i Brugsens forhal, fra kl.10.00-16.00, og fik på den måde et godt beløb indsamlet.

Er der nogen, som jeg ikke har haft kontakt med, og gerne vil give et bidrag, kan det indtastet til scleroseforeningens landsindsamling, på Mobil nr:80333.

Læs mere...

Igen i år - har Scleroseforeningen en landsindsamling i gang

Her på Fur, sker det ved, ligesom sidste år, at vi sidde i brugsens forhal og håber at mange vil give et hårdt tiltrængt bidrag.

Scleroseforeningen gør et stort stykke arbejde, for dem der har pådraget sig den væmmelige sygdom.

Med hilsen og ønske om et godt resultat.
Erik Th.Nielsen

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed