Menu
Artikel

Artikel (3827)

Dybhavet – nyt fra en ukendt verden

Tirsdag den 3. november kan du på Fur Friskole komme til foredrag, der livestreames direkte fra Aarhus Universitet.

Professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen og professor i biogeokemi Ronnie N. Glud fortæller om forskernes fund af uventet liv på de største havdybder og dybt i havbunden. Hør om organismer der er tilpasset det ekstreme tryk. Og om bakterier i havbunden som har generationstider på tusinder af år og som er afgørende for livsforholdene på Jorden.

Det er en bevilling fra Carlsberg Fonden, der gør det muligt at livestreame foredraget til mere end 250 værtssteder landet over. Fur Friskole, Museum Salling, Fur Museum og arbejdsgruppen Fur Foredrag indgår i det samarbejde, der gør det muligt at vise foredraget på Fur. Foredragene har hidtil været vist på Fur Museum, men på grund af byggearbejde flyttes foredragene det næste års tid til Fur Friskoles aula på Stisagervej 2. 

Du får mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du kan komme med. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Du kan stille spørgsmål til foredragsholderen via sms og efterfølgende læse svarene på nettet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..  Foredragene bliver IKKE offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende. Det er altså kun tirsdag den 3. november, at du kan få mere viden om dybhavet.
Der er gratis adgang til Fur Friskoles aula, hvor døren åbnes kl. 18.40. Sprit venligst hænderne af ved indgangen.

Man skal bære mundbind, når man kommer, og når man går.

Foredraget begynder kl. 19.00 og varer til kl. ca. 21.00 med 20 minutters pause undervejs. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Deltagere, der kommer fra fastlandet, kan få færgebilletten refunderet. Det kræver forhåndstilmelding til Thea Cox på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Så klarer Thea det praktiske.

I løbet af efteråret kan du opleve yderligere tre foredrag:

Tirsdag 10. November 2020:
Smagen af øl.
Af brygmestre Zoran Gojkovic og Erik Lund.
NB. Smagsprøver kan købes for 30 kr.

Tirsdag 17. November 2020:
Tilblivelsen af det moderne menneske.
Af DNA-forsker Eske Willerslev.

Tirsdag 24. November 2020:
Grønlands indlandsis.
Af geolog Nicolaj Krog og geofysiker David Lundbek Egholm.    
Se mere på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontaktpersoner:
Thea Cox, arbejdsgruppe Fur Foredrag E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Museumsinspektør John Brinch Bertelsen, Fur Museum. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tlf. 99 15 69 33 og 97 59 35 76

Læs mere...

Jul på Fur 2020

  • Udgivet i Artikel
  • Skrevet af

  • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/category_item.php on line 54
    Vær den første til at kommentere!

Grundet COVID-19 og de restriktioner og den usikkerhed, der er forbundet med den, har vi i ’Julegruppen’ besluttet, at ’Jul på Fur’ den 1. søndag i advent i år desværre ikke afholdes, som vi plejer. Flere af de store aktører holder ikke Åbent Hus, da der traditionen tro vil være alt for mange mennesker forsamlet. Derfor vil der heller ikke i år blive indsamlet gevinster og afholdt amerikansk lotteri.

På forhånd tak:

Med venlig hilsen
Ea Fuur

På vegne af Julegruppen

Forsidebilledet er fra Jul på Fur 2019

Læs mere...

Referat fra møde i Øudvalget 1.10.2020

Referat fra møde i Ø udvalget den 1. oktober 2020 kl 17 på Fur Færgekro.

Til stede: Dorte Christensen, Betina Bugge, Jens Peder Hedevang, Erik Wind.
Fraværende: Per D. Pedersen.

1 Godkendelse af referat fra møde den 20. maj 2020.

Ad 1: Godkendt.

2 Evaluering af gratis perioder for færgeriet i foråret og sommeren 2020.

Gratisperioden for nogle typer af passagerer blev udvidet som følge af, at der kom yderligere midler fra staten hertil. Der har været en stor stigning i antallet af besøgende på øen.
Kommunen har modtaget kritik af, at det har medført ventetid for at komme med færgen. Der er f.eks. kommet kritik at det ikke altid har været muligt for furboer at overholde aftaler f.eks. om behandlinger, da det ikke har været muligt at vide, hvornår det var muligt at komme med færgen.
Det foreslås, at udvalget drøfter oplevelsen af gratis færge i år og drøfter, om der på den baggrund af er noget, der bør ændres til næste år.
Herudover er der kommet forslag om, at udvalget drøfter om der bør være differentierede sejltider om aftenen.

Ad 2: Det har været et atypisk år bla. på grund af Corona og den ekstra gratis periode for gående og cyklister. Det var en succes at gratisperioden i forsommeren blev skubbet. Det undersøges, om der vil være muligt at indføre fortrinsret for pendlere og/eller fastboende til færgeafgange, forinden fornyet drøftelse om gratisperioder.
15. oktober 2020

3 Branden.

Ad 3: Der blev oplyst, at der er udarbejdet et nyt forslag til indretning på Branden. Sagen genoptages i næste møde.

4 Cykelsti fra Bjerregaardsbakke til Hvirp.

Ad 4: Forslag om en ny cykelsti som kan skabe forbindelse mellem Bjerregårdsbakke og Hvirp sendes til teknisk forvaltning med anmodning om, at de arbejder videre med forslaget.

5 Autocampere.

Ad 5: Problemet er, at autocampere parkeret, hvor de ikke må, til stor gene for andre turister. Det blev oplyst, at der er plads til autocampere på campingpladsen. Ø udvalget henstiller, at der bliver opsat skilte med forbud for autocampere ved udsatte steder som f.eks. Langstedhuller.

6 Turistkontoret.

Ad 6: Det blev oplyst, at der er utilfredshed med og det er et problem, at der ikke er et turistkontor på Fur. Udgiften til et turistkontor skønnes at være 200.000 kr/år og det henstilles at der skaffes midler hertil.

7 Fredning på Fur.

Der blev den 28. februar 2020 afholdt et møde på Fur færgekro om et foreliggende forslag til fredning på Fur. Der kom en del bemærkninger i mødet, som efterfølgende skulle bearbejdes af DN og teknisk forvaltning.
Teknisk forvaltning har oplyst, at de skal videre med fredningsforslaget for Nordfur. Da der ikke har kunnet blive afholdt møder med interessenterne i ”corona-tiden” og nogle af dem har en meget travl sommersæson, er der udarbejdet følgende tidsplan for det videre for. Birgitte fra DN har nikket ja til planen.

Uge 35-39 Skive Kommune afholder individuelle møder med bryghus, campingplads, molerindustri og Naturstyrelsen
1.10.2020 Ny høringsfrist (som jo er udsat fra 1. april 2020) for arbejdsgruppernes tilbagemelding på udkast til fredningsbestemmelser
15.10.2020 Nyt udkast til fredningsbestemmelser sendes til Ø-udvalget
29.10.2020 Orienteringsmøde for arbejdsgrupper og Ø-udvalg om det nye udkast
December2020 Politisk behandling (TMU, ØK, Byråd)
Ultimo december 2020/januar 2021 Fredningsforslag sendes til Fredningsnævn.

I denne tidsplan regner teknisk forvaltning ikke med en høringsperiode på det næste udkast til fredningsbestemmelser, men forventer at forvaltningen på møderne i august/september får afstemt ønsker og forventninger, så det næste udkast kan gå videre til politisk behandling efter en præsentation på orienteringsmøde (evt. med lidt småjusteringer).

Ad 7: Forslag til tidsplan kan toges til efterretning. Tidspunkt for orienteringsmøde afventer nye regler for
møder i Coronaperioden.

8 Eventuelt.

Ad 8. Ø sammenslutningen holder generalforsamling 11-13. juni 2021.

Næste møde afventer modtagelse af udkast til fredningsbestemmelser.

Læs mere...

Fur Færgeri har fået opsat en turkort automat på Branden

Fur Færgeri har fået opsat en turkort automat på Branden, nærmere placeret på sydsiden af service / toiletbygningen på P Pladsen på Branden.

I denne automat kan der købes nye turkort til bil u. 3500 kg. for turister og sommerhusfolk. Derudover kan følgende turkort oplades i denne automat:

Kontantkort kan med fordel købes af erhvervskunder

Trailerkort

Fur turkort dette kort er til fastboende Furboer eller til pendlere der arbejder på Fur.

Og turistkort

Se opslag der sidder ved automaten, alle nye kort koster et depositum på 100 kr. som man får retur når man refundere kortet i automaten. Der kan kun betales med kreditkort i automaten.

Vi gør opmærksom på at, har du et tjenestekort, virksomhedskort eller kontantkort der skal på konto, så skal disse forsat opfyldes på færgen eller på færgekontoret.

Opstår der problemer eller spørgsmål vedr. dette nye tiltag kontakt overfartslederen.

Læs mere...

Tang – et offentligt foredrag på Fur Friskole tirsdag den 27. oktober 2020 - OPDATERING

Under havets overflade danner tang spektakulære undersøiske skove som er vigtige for livet i havet og klimaet på kloden. Ny forskning viser at tang også kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer inden for sundhed, fødevarer, klima og miljø. 

Læs mere om foredraget
Det bliver marinbiolog Annette Bruhn, der holder foredraget på Aarhus Universitet og foredraget livestreames, så du kan opleve det i Fur Friskole.
Det er en bevilling fra Carlsberg Fonden, der gør det muligt at livestreame foredraget til mere end 250 værtssteder landet over. arbejdsgruppen Fur Foredrag, Fur Friskole og Fur Museum/Museum Salling indgår i det samarbejde, der gør det muligt at vise foredraget på Fur. Foredragene har hidtil været vist på Fur Museum, men på grund af byggearbejde flyttes foredragene det næste års tid til Fur Friskoles aula på Stisagervej 2. 

Du får mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du kan komme med. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Du kan stille spørgsmål til foredragsholderen via sms og efterfølgende læse svarene på nettet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..  Foredragene bliver IKKE offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende. Det er altså kun tirsdag den 27. oktober 2020 at du kan opleve foredraget om tang.

Der er gratis adgang til Fur Friskoles aula, hvor døren åbnes kl. 18.40. Sprit venligst hænderne af ved indgangen.

Foredraget begynder kl. 19.00 og varer til kl. ca. 21.00 med 20 minutters pause undervejs. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Deltagere, der kommer fra fastlandet, kan få færgebilletten refunderet. Det kræver forhåndstilmelding til Thea Cox på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Så klarer Thea det praktiske.
I løbet af efteråret kan du opleve yderligere fire foredrag:

Tirsdag 3. November 2020:
Dybhavet – nyt fra en ukendt verden.
Af biogeokemikerne Ronni N. Glud og Bo Barker Jørgensen.

Tirsdag 10. November 2020:
Smagen af øl.
Af brygmestre Zoran Gojkovic og Erik Lund.
NB. Smagsprøver kan købes for 30 kr.

Tirsdag 17. November 2020:
Tilblivelsen af det moderne menneske.
Af DNA-forsker Eske Willerslev.

Tirsdag 24. November 2020:
Grønlands indlandsis.
Af geolog Nicolaj Krog og geofysiker David Lundbek Egholm.    
Se mere på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontaktpersoner:
Thea Cox, arbejdsgruppe Fur Foredrag E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
John Brinch Bertelsen, Fur Museum. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tlf. 99 15 69 33 og 97 59 35 76

Læs mere...

Efteråretsferiens indendørs aktiviteter på Fur Museum - aflyses

Grundet det høje smittetal i Skive Kommune aflyses efteråretsferiens indendørs aktiviteter på Fur Museum

- Nat på Fur Museum og Mal på sten.

- Fossiljagten onsdag kl 12 gennemføres..

Læs mere...

Efterårsferien - Fur Bryghus

I efterårsferien har vi åbent til Frokost, hver dag fra d. 12. - 18. oktober fra kl. 11.00 - 16.00

d. 13. og d. 15. har vi offentlig rundvisning fra kl. 10.30 kr. 125,00 inkl. 2 små fadøl á 20 cl. (varighed ca. 75 min).

HUSK bordreservation og tilmelding til rundvisningerne.

 


Information om Covid-19 ved besøg på Fur Bryghus  

Det skal være trygt at besøge os på Fur Bryghus, og det gælder uanset om du kommer som gæst for at spise, eller deltage i et af vores mange arrangementer.

Vi efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger i en hver henseende.


Her gælder de tre grundelementer:

    Antal gæster/publikummer
    Afstand
    Hygiejne


Fra du kommer og til du går, er et besøg fortsat enkelt og trygt hos os.

I forbindelse med koncerterne vil der blive åbnet op for flere indgange/udgange.
Der er tale om siddende koncerter, og der sikres den foreskrevne afstand.

Der vil blive serveret fra forskellige barer og udskænkningssteder.

Sortimentet er mindre end normalt, og består af

    Øl/vand
    Vin

Læs mere...

Fursund Turistforening i gang med - Fur Guide 2021

Fursund Turistforening i gang med at udarbejde en ny udgave af den poulære og meget efterspurgte brochure ” Fur Guide 2021! Vi vil i de kommende dage udsende en mail til vore trofaste annoncører, samt også til de mange nye erhvervsdrivende på Fur og Østsalling som allerede nu har vist interesse i at medvikre i næste års udgave  af Fur guiden.

Vi forventer et oplæg på ca. 35.000 stk med ny opdateret layout, som tilpasser sig Destinationen Limfjordens design og farve skema.

Læs mere...

Bliv medlem af Skolekredsen for Fur Friskole og få indflydelse

Som medlem af Skolekredsen får du stemmeret på årets Generalforsamling og bliver en del af skolens bagland

Baggrund for skolekredsen:

Fur Friskole åbnede første gang sine døre i august 2014 og har siden været et omdrejningspunkt på øen. Som ordet ”friskole” antyder, er skoleformen anderledes end den kommunale folkeskole. En friskole er direkte underlagt staten og får et årligt tilskud der dækker ca. ¾ af udgifterne ved at drive skolen. Den resterende ¼ skal forældre og private tilskud dække.

Til gengæld har friskolen udstrakt selvstyre inden for friskolelovens rammer, hvor et af de vigtigste krav er, at undervisning på en friskole mindst skal stå mål med undervisningen i folkeskolen.  

Øverste myndighed på en friskole er generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har forældre med børn på friskolen (forældrekredsen) og medlemmer af skolekredsen. De tre pladser i bestyrelsen vælges af forældrekredsen blandt forældre med børn på friskolen. To pladser vælges af forældrekredsen og skolekredsen og her kan alle vælges uanset om de har børn på friskole eller ej. Mens forældrekredsen langsom udskiftes, så kan alle få et livslangt medlemskab i skolekredsen.   

Skolekredsen er friskolens bagland og hukommelse, hvor tradition og historie kan overleve, mens forældrekredsen sørger for, at der løbende sker en fornyelse i takt med tidens krav.  

Medlemskab af Skolekredsen koster 50 kr. årligt pr. person.

Kan indbetales på MobilePay: 867773  

eller på konto: 8510  4582560175  

mærket:”Skolekreds”  

Send en SMS til 61273832 med din mailadresse  

Yderligere oplysninger: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 61273832

Læs mere...

Efterårsferien Tennis - Krylows Cup

Mandag den 12. oktober 2020 på tennisbanerne ved havnen

Kl. 9.30

Der spilles fire partier pr. kamp, og der spilles alle mod alle. Den der har vundet flest partier i alt er Fur mester 2020.

Tilmelding på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Eller på sms på 61273832

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed