Menu
Artikel

Artikel (3680)

Fur Ø-Forening indkalder til generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. PerArne Tejlgård og AnneMarie Mortensen er på valg til bestyrelsen. valg af suppleant

7. Valg af revisor. Niels Sohn er på valg.

8. Eventuelt.

Kontingent:

Fur Ø-forening: 150.00 kr. pr. par og 75,00 kr. for enlige.

Fur Ø-arena: 300.00 kr. for en husstand og 140,00 kr. for enlige.

Begge dele kan betales via netbank på konto 8510-0007231849.

Kan også betales via mobile pay 69477.

I kan også betale på kroen – forud for mødet.

Vær med til at styrke Fur Ø-Forening ved at melde Jer ind.


Så er der gået endnu et år. Vi har haft mange emner på tapetet, som vil blive uddybet i beretningen på generalforsamlingen.

Emner vi har haft på dagsordenen:

Skydebane, færgens gratisperioder, cykelstier, forskønnelse af Branden, fredning på Fur, forskønnelse af Arenaen, gelænder, FurEver, Fur som årets ø, generalforsamling i sammenslutningen af Danske småøer, weekendtræf for småbørnsfamilier, m.m.

Arrangementer vi har deltaget i:

Bestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøde og generalforsamling i sammenslutningen af danske småøer, møder i Ø lag, Ø-udvalgsmøder, møder i Landsbyudvalget, møder vedr. fredning, Åbning af Fur Ø-arena, Grundlovsmødet, Fur Rundt, Træskibssejlads, Jul på Fur m.m.

Vi er rigtig glade for, at vi i år har fået Signe Munk, folketingsmedlem, til at komme til vores generalforsamling. Hun vil meget gerne involveres i hvad der sker på Fur.

Signe deltager gerne i de møder på Fur, som hun har mulighed for. Hun taler også gerne vores sag på Christiansborg.

2020

er vi værter for generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske småøer. Det foregår d. 15-17 maj. Her får vi brug for Jeres hjælp til indkvartering, kagebagning m.m. Det kommer der mere om senere.

Alle opfordres til at hjælpe med at få flere medlemmer ind i Fur Ø-forening. Jo flere medlemmer vi er, des stærkere ”stemme” får Fur i kommunen. Der er i 2018 oprettet en mail adr:. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Vi opfordrer alle medlemmer til at oplyse deres mail adr. så vi kan kommunikere og sende referater direkte til medlemmerne.

Dorte Christensen, Formand

Fur Ø-Arena åbner igen d.4. april kl. 10.00

Vi håber rigtig mange vil forny deres medlemskort. Medlemsbetaling via banken samtidig med kontingent eller mobile pay 69477.

Læs mere...

Hvad er en Friskole?

se video: https://www.youtube.com/watch?v=hV5CZ7EZWzo&feature=youtu.be

Dansk Friskoleforening har lavet en video, der fortæller om, hvad en friskole er. Her fortælles historien om den friskoletradition, som kan være vanskelig at sætte på formel.

I filmen medvirker blandt andre Lene Tanggaard, som er professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet samt leder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank. De bidrager begge gode pointer om friskolernes rolle i samfundet.

Læs mere...

Ole Lindskov underholder med country musik på Ældrecenteret

Vi har i dag, mandag d. 20, januar haft en rigtig god dag i venneforeningen i ældrecenterets spisesal, da vi havde besøg af den kendte vise og country sanger Ole Lindskov, 0g hans 0g hans Makker: .Mr.jones ,.John Knudsen.

De kom fra Thisted og Herning og har spillet sammen i mange år, og de gjorde det virkelig godt, hvis man ellers kan lide den slags musik.

Det var udelukkende Amerikanske sange de spillede, med bl.a. Villy Nelsson,,Elvis Presleey,og Johny Cash.
De havde været en del i Amerika, og havde derfor et stort kendskab til de Amerikanske country sangere og deres  sange, som de spillede helt perfekt, så vi fik en dejlig eftermiddag ud af det.

Læs mere...

Nyt om Destination Limfjorden

Sidste år indgik Struer, Skive og Morsø kommuner et turismesamarbejde med navnet Destination Limfjorden. På et møde i den politiske styregruppe i den forgangne uge blev der taget en række beslutninger, som bringer samarbejdet nærmere den fysiske realisering.

Bl.a. er det blevet besluttet, at placere hovedkontoret på Mors, mens formandsposten tilfalder Skive Kommune. Næste skridt bliver at ansætte en direktør.
Ifølge styregruppen er der kommet mange gode ansøgninger, og i det stærke felt er der nu blevet udvalgt en række ansøgere, som er indkaldt til samtale. Første samtalerunde fandt sted den 17. januar.

I stillingsopslaget er det blevet fremhævet, at der søges en direktør, der ser det som sin mission at tage ansvar for opbygning og udvikling af det nye selskab, Destination Limfjorden, hvis formål er at udvikle turismen omkring Limfjorden.

Samarbejdet mellem de tre kommuner er blevet til på baggrund af vedtagelsen af den nye lov om dansk turisme (L67), og den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet skal den kommunale turismefremmeindsats frem mod 2020 konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale turismefremmeindsats.

Fakta
•    Destination Limfjorden er et fælles destinationsselskab mellem Skive, Morsø og Struer kommuner. Kommunerne i og omkring Limfjorden tror på Limfjorden som motor for udviklingen af turismen.
•    Destinationsselskab vil få en enestående position og tydelig profil. Områdets DNA handler om livet på, ved og af Fjorden. Dette er autentisk og kan få international gennemslagskraft.
•    I et gensidigt respektfuldt samarbejde vil kommunerne understøtte et turisterhverv i vækst.
•    Gode aftaler lokalt er forudsætningen for at løfte det fælles destinationsarbejde.
•    Med skabelsen af Destination Limfjorden professionaliseres den fælles turismeudvikling med respekt for de allerede opnåede resultater i det lokale arbejde.

Læs mere...

Einsteins relativitetsteori - et offentligt foredrag på Fur Museum

Tirsdag den 4. februar 2020 kan du komme til et universitetsforedrag på Fur Museum. Foredraget handler om Einsteins relativitetsteori, der er helt afgørende for moderne naturvidenskab. Foredragsholderen er professor i relativistisk fysik Ulrik Uggerhøj Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

I foredraget vil du, ved hjælp af simple animationer, få indsigt i nogle af relativitetsteoriens mest overraskende konklusioner: at tid, længde og samtidighed ikke er absolutte begreber, men afhænger af bevægelsen af den der beskriver de fysiske størrelser, at lysets bane gennem rummet er krum og at tyngdekraften påvirker lysets farve.

Foredraget bliver livestreamet fra Aarhus Universitet, der har fået støtte fra Carlsberg Fonden til at afholde en serie af offentlige foredrag. Museum Salling, Fur Museum og arbejdsgruppen Fur Foredrag indgår i det samarbejde, der gør det muligt at vise foredraget på Fur.

Du får mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du kan komme med. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Du kan stille spørgsmål til foredragsholderen og efterfølgende læse svarene på nettet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..  Foredragene bliver IKKE  tilgængelige på nettet efterfølgende. Det er altså kun tirsdag den 4. februar 2020 at du kan få mere viden om Einsteins relativitetsteori. Alle er velkomne.

Der er gratis adgang til Fur Museums undervisningslokale, hvor John Brinch Bertelsen åbner dørene kl. 18.40. Foredraget begynder kl. 19.00 og varer til kl. ca. 21.00 med 20 minutters pause undervejs. Der kan købes drikkevarer til rimelige priser og arbejdsgruppen Fur Foredrag forkæler deltagerne med hjemmebagt kage.
Deltagere, der kommer fra fastlandet, kan få færgebilletten refunderet. Det kræver forhåndstilmelding til Thea Cox på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Så klarer Thea det praktiske.

Du kan opleve flere foredrag i løbet af foråret:
Tirsdag den 18/02 2020: Kvantecomputeren.
Tirsdag 03/03 2020: Det er bare en virus.
Tirsdag den 10/03 2020: Fremtidens natur.
Tirsdag 31/03 2020: Dybhavet - nyt fra en ukendt verden.
Tirsdag 14/04 2020: Ig NobelPrize: first laugh,then think. Sprog (på engelsk).
Tirsdag 21/04 2020: Rask og glad - tak dine unikke mikrober.

Yderligere information:
Thea Cox, arbejdsgruppe Fur Foredrag
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Museumsinspektør John Brinch Bertelsen, Fur Museum.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 99 15 69 33.


Læs mere...

Kom til universitetsforedrag på Fur Museum

I løbet af foråret 2020 livestreames syv forskellige offentlige foredrag fra Aarhus Universitet og foredragene kan ses på Fur Museum. Museumsinspektør John Brinch Bertelsen fortæller: ”Så er vi klar til en ny sæson, hvor man kan opleve foredrag, der sendes direkte fra Aarhus Universitet til mere end 200 værtssteder rundt om i Danmark, Nordslesvig, på Færøerne og Grønland. Erfaringerne fra sidste år er så gode, at vi fortsætter igen i år så vi kan være med til at sprede endnu mere spændende viden.

Jeg vil gerne sige tak til Thea Cox og Henk van der Weijden, der fik sat gang i det hele. Det har været til stor glæde for mange - ikke kun fra Fur, men også fra Selde og Roslev. "Thea Cox fortsætter: ”Deltagere, der kommer til foredragene fra fastlandet, kan få refunderet udgiften til færgen. De skal blot tilmelde sig ved at sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så klarer jeg det praktiske.”

Foredragene begynder kl. 19.00 præcist og slutter kl. 21.00.
Der er 20 minutters pause i foredraget og opfølgende spørgsmål bagefter.
Der kan købes drikkevarer og hjemmebag til overkommelige priser.

Fur Museum åbner dørene kl. 18.40.

Der er gratis adgang til foredragslokalet.

Læs mere om foredragene på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Her er programmet for foråret 2020:
Tirsdag 04/02 2020: Einsteins relativitetsteori.
Tirsdag den 18/02 2020: Kvantecomputeren.
Tirsdag 03/03 2020: Det er bare en virus.
Tirsdag den 10/03 2020: Fremtidens natur.
Tirsdag 31/03 2020: Dybhavet - nyt fra en ukendt verden.
Tirsdag 14/04 2020: Ig NobelPrize: first laugh,then think. Sprog (på engelsk).
Tirsdag 21/04 2020: Rask og glad - tak dine unikke mikrober.

Yderligere information:
Thea Cox, arbejdsgruppe Fur Foredrag. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Museumsinspektør John Brinch Bertelsen, Fur Museum. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 99 15 69 33.

Læs mere...

Nytårskur på Fur den 13. januar 2020

I kongehuset har der i flere hundrede år været tradition for at hold nytårskur for landets mest fremtrædende borgere, og en tilsvarende tradition har en gruppe damer på Fur skabt. Det foregik naturligvis på Regitzesminde, som ud fra den specielle historie netop er stedet for et sådant arrangement.

Regitzesminde blev bygget i 1929 af Fur-pigen frøken Inger Christensen, der havde været anstandsdame i et københavnsk herskabshjem hos en fru Regitze. Ud fra oplevelser og erfaringer fra dette arbejde skulle Fur derfor have et rekreationssted for anstandsdamer. Efter som frk. Christensen altid gik med stok og talte fint, fik hun i daglig tale navnet ”Frøken Kjæp”. Hun gik naturligvis også med hat.Initiativtagerne, ”De Letsindige” (Aase Lykke Jensen, Hanne Brink, Berit Holmboe og Elly Poulsen) har ud fra historien valgt, at de deltagende damer skal bære hat, hvorfor kuren også omtales som en ”Hattefest”, og den fineste hattedame vælges ved festen. I år blev det Lilianne van Veen, som er flyttet hertil fra Holland.

Der har været stor interesse for at komme med, og alle pladser (65) var besat i løbet af et par dage. Deltagerne nød under festen et fornemt måltid, som var tilberedt af Anne-Dorthe Legaard Jensen og Marianne Klode. Rammerne på Regitzesminde var som altid de bedste, og der er stor grund til at takke værtsparret, Ellen og Søren for deres velvilje og støtte til festen.

Ved festen var der en række underholdende indslag. Mette Ladegaard fortalte om sin hat, der har tilhørt den berømte Tora, som lod ældrecentret arve sin opsparede formue. De enkelte borde skulle indstudere og opføre et eventyr. Der blev ageret prinser og prinsesser, øjne så store som tekopper, det hule træ, de syv små dværge, glassko og meget mere til stor jubel for forsamlingen.

Der blev naturligvis også sunget, og i denne forbindelse var der til lejligheden skrevet en sang med bl.a. disse vers:

1
Når Hattedamer mødes for at holde nytårskur,
så sker det på ”Regitze”- jo det eneste der dur.
Her mærkes stadig ånden af den fine Frøken Kjæp,
hvis pensionat for anstandsdamer ikke er helt væk.
Det kan vi nu sammen nyde, mens vi får en fælles snak
om året som er gået, og hvor meget faldt i hak.
Vi vil skue mod det nye, gætte hvordan det vil gå,
imens vi nyder maden og nok ta’r et kilo på.

2
I juni var der valg og efter stemmetals-postyr
fik landet så en nordjysk ”skrige-skinke” til at styr’
Hun viste mod, og selve Trump blev klokkeklart vist af
i sit forsøg som krejler, hvor han Grønland ville ha’
Denne skide præsident ska’ ikke tro, at han ka’ kom’
og gøre ting, som ingen her i landet synes om.
Nu er han så blevet klogere og ved at danske pi’r
har både mod og vilje til at gøre, hvad de si’r.

3
Til nytårskur med kongehuset kommer vi vel ej,
og deres sure vine er slet ikke noget for mig.  
Men kom der bud, så er det godt, at vi har hatten klar,
og roberne til sammenkomsten vi jo også har.
Så kan Mary og Marie også bare stå for tur,
for de kan ingenlunde måle sig med os fra Fur.
Disse vævre spirrevipper lever af veganerkost,
mens vi er polstrede og tåler både vind og frost.

Nytårskuren på Fur vil ud fra den store succes fortsætte i de kommende år, og indtil videre har ingen af øens mandlige indbyggere rettet henvendelse til ligestillingsrådet for at beklage sig over kønsdiskrimineringen.

Forfatter:

Thor Lykke Jensen

Læs mere...

Så er første mårhund skudt på Fur

Lidt over middag den 6. januar 2020 blev den første mårhund skudt på Fur

Lige før jul 2019 fangede Nikolaj Feldagers vildtkamera på Færker Hede ikke bare en mårhund, men to. Gennem tre nætter var de kommet på omtrent samme tidspunkt. Nikolaj kontaktede undertegnede, der henviste til Peter Madsen, som står for Fur Jagtforenings bekæmpelse af mårhunden. Jagtforeningen havde fået to fælder, men da de allerede var opstillet andre steder på øen, så blev løsningen, at Nikolaj lånte en fælde fra Salling Jagtforening. Fælden blev sat op den 2. januar og allerede den 6. januar sendte det tilhørende vildkamera et foto af fælden med en mårhund. Nikolaj kørte straks til Fur og blev dermed den jæger, der først har skudt en mårhund på øen.  Tak til Nikolaj for indsatsen og tak for tilladelse til at bringe foto af begivenheden.

PS. Hvis du har set eller ser mårhund på Fur, må du gerne sende din iagttagelse til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Med venlig hilsen
John Brinch Bertelsen
Tlf. 97 59 35 76

Læs mere...

Børnetal giver anledning til optimisme på Fur Friskole

Årets børnetal er netop bleven offentliggjort for Skive Kommune, hvor det ser ud til, at bagegangen i børnetallet er stoppet med 375 børn fødte i 2019 mod 372 i 2018. I 2010 var tallet for fødte børn 526.

Tilbagegangen i børnetallet i Skive Kommune har gjort, at mange mindre skoler frygter for fremtiden.

Også på Fur Friskole har man ind i mellem fået bekymrede spørgsmål til fremtiden. I den anledning har undertegnede været en tur i Fur Børnehus for at tælle op, hvor mange børn Friskolen kan forvente i 0.-7. klasse i de næste fire år. Talt med er børn i børnehuset, børn på Fur Friskole og børn som har søskende der. Der er ikke regnet børn med fra Grønland eller børn som går i 8. eller 9. klasse. Det betyder, at elevtallet sandsynligvis vil blive 2-4 højere end nedenstående tal.

Forventet elevtal i 0.-7. klasse:

Skoleåret 2020/21 32

Skoleåret 2021/22 35

Skoleårer 2022/23 36

Skoleåret 2023/24 32

Der er selvsagt altid en vis usikkerhed over den slags forudsigelser. Da skolen åbnede i 2014 åbnede med 31 elever var der også lavet forudsigelser. Da var der udsigt til, at der ville være 29 elever i 2017/18, men der var 36 elever. En af grunden hertil var dels tilflytning og del at nogle elever valgte at gå tage 8. klasse med på skolen.

Det glædelige er, at vi forsat kan have en Friskole på så længe der er opbakning til den blandt forældrene.

Læs mere...

Nyt fra Fursund Turistinformation

Bestyrelsen i Fursund Turistforening ser frem til en ny spændende turistsæson på Fur. Vi har hen over efteråret optimeret vores  sommerhus-bookingsystem, så det er mere effektivt og mere struktureret.

Vores populære ”Fur Guide 2020” brochure er klar til afhentning på turistkontoret. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til samtlige annoncører, som er optaget i Furguiden 2020.

Den 2. januar i år tiltrådte  Arved Michelson, som Fursund Turistinformations nye turistmedarbejder, og vi håber, at alle vil tage godt imod ham. Arved er bosat i Skive, men tilbringer det meste af tiden i sit sommerhus på Fur. Udover at kende øen gennem sine mange år på Fur, er Arved certificeret fiskeguide på Fur. De sidste 35 år har han været ansat hos forskellige virksomheder i Viborg og Skive, hvor Arved havde lederstillinger inden for international salg.

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i  

Fursund Turistforening

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed