Logo
Udskriv denne side

Referat fra FFF møde d. 28. april 2010

Referat

Referat fra FFF møde d. 28. april 2010

Tilstede; Birte, læseforeningen. Berit og Mette, spejderne. Olly, Bådlaug. John B, Museum. Grapea og Heidi, tennis. Kirsten Scheel. Birgit, Sogneforeningen (referent)
Afbud fra Ulla.

Dagsorden;

Konstituering;
Formand; Olly  for ét år mere.
Næstformand; John  for ét år mere.
Sekretær; Birgit
Kasser; Kirsten S  ønsker afløsning.

 
Fur Rundt 2010
- ingen kølevogn fra Hancook, da vi ikke handler der i år.
- Der skal laves nyt rutekort – John B og Erik laver nyt.
- vi forsøger at finder en løsning, på kolde øl v rastepladser.
- Sancwich igen fra Føtex, gerne i fast emballage – Berit bestiller.
- Musik morgen fra ca. 7.30 - 10, Birgit spørger Henning Funder
- Musik eftermiddag fra ca 14, Birte spørger Ø-lejr.
- Musik aften, Olly forhandler pt.
- Boder, der er lejet 2 ud pt.
- Annoncering, Kirsten S undersøger hvad et medlemskab i Radio Limfjord koster.
  John sørger for annoncering i diverse lokale medier.
- Mad fra Chili John, forhandling i gang, - Olly og Birgit
 
FurNyt;
- Enkelte foreninger har endnu ikke tegnet et nyt password.
- 26. maj bliver der et nyt kursus i brugen af Furnyt/kalenderen til alle brugere. ALLE FORENINGER
  bedes stille med gerne 2 personer. Der kommer invitationer og girokort ud i nærmest fremtid.
- Foreningsportrætter fornyes, foreningerne skal selv udfylde fremover.
 
Træskibssejlads d. 17. september 2010;
- Der er sendt brev ud til øens virksomheder om at tegne en annonce i bladet, som udgives i
  forbindelse med sejladsen.
- Chili John er bestilt til at levere maden.
 
Næste møde;
d. 2. juni kl. 19 på museet
 
Fremover planlægger vi næste møde inden mødets afslutning.

15.05.2010

furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.