Menu

Karl Erik Ravn - Mindeord over manden bag FurNyt.dk

  • Skrevet af 

I august 2005 samlede Karl Erik Ravn en  udvalgt skare af øboere - gamle furboere som nye tilflyttere -  til et visionsmøde om en fælles hjemmeside for øen Fur. Mødet resulterede i, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle forsøge at gøre visionerne til virkelighed. I gruppen deltog naturligvis initiativtageren selv.

I august 2005 samlede Karl Erik Ravn en  udvalgt skare af øboere - gamle furboere som nye tilflyttere -  til et visionsmøde om en fælles hjemmeside for øen Fur. Mødet resulterede i, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle forsøge at gøre visionerne til virkelighed. I gruppen deltog naturligvis initiativtageren selv.

Da det lykkedes at få finansieringen på plads, blev arbejdsgruppen til FurNyts styregruppe. Også her blev Karl Erik den centrale person, idet han var bindeleddet mellem styregruppen og Fur Sogneforening, som FurNyt formelt hører under. Gennem godt og vel et år har styregruppen afholdt et ugentlig møde for at strukturere opbygningen af FurNyt og for at stå for driften af projektet.

Kort før jul fik Karl Erik konstateret en alvorlig sygdom, der desværre havde bredt sig så meget, at operation ikke var mulig. Han begyndte på en kemobehandling og deltog med vanlig overblik i styregruppens møde den 8. januar og i sogneforeningens bestyrelsesmøde dagen efter.

Karl Erik tog tilsyneladende sin skæbne med knusende ro. Han gav udtryk for, at han havde håb for fremtiden, men han tog dog en dag af gangen. Han virkede stærk og afklaret.

Vi blev derfor alle dybt berørte, da vi den 10. januar fik meddelelsen om, at Karl Erik pludselig var død – ikke af sygdommen, men ramt af et hjertestop. Som sagen stod, var det en nænsom bortgang.

Med tabet af Karl Erik har Fur mistet en person med en usædvanlig lederevne. Han var tilflytter, men fik hurtig adskillige tillidshverv i Furs foreningsliv. Han kunne lytte og snakke, og han kunne frem for alt samle trådene og fastholde målsætningen. Karl Erik står som et godt eksempel på, hvordan en tilflytter ikke alene integreres i lokalsamfundet, men i kraft af sin personlighed og erfaring bliver en drivkraft i udviklingen af fællesskabet.

Det fuldender billedet af øboen Karl Erik Ravn, at han blev begravet ved Fur Kirke, i den østligste del af kirkegården med udsigt over fjorden. Æret være hans minde!

John Brinch Bertelsen, Stefan Frøkjær-Jensen, Jesper Schrøder og Knud Peder Jensen
FurNyt.dk

Image

2007 01 26

Senest ændretSøndag, 09 maj 2010 17:58
Til toppen