Menu

Generalforsamling i Fiskehuset Nederby

  • Skrevet af 

Lørdag den 14-6-08 blev der afholdt generalforsamling i fiskehuset nederby. Generalforsamlingen startede med kaffe og rundstykker hvorefter generalforsamlingen gik i gang.

Formanden Flemming gennemgik hvad der var sket i løbet af året - alt var gået som forventet, fangst af ål var småt mens fiskeri af hummer og sild har været godt. Derefter læste Arne Lykke regnskabet som endte med et lille underskud på 540 kr. Dette skyldes en tinglysning af huset i forbindelse med salg af ejendommen som ejer jorden ved siden af. Regskabet blev godkendt.

Derefter var der valg til besyrelsen - alle modtog genvalg.

Under eventuel fortalte John Bertelsen om ansøgning  om at få huset godkendt som bevaringsværdigt, da dette kan betyde at der kan søges penge som feks til nyt tag.

Der blev også foreslået at hæve kontingent fra 50 ti 100 kr - dette blev nedstemt da medlemmerne i forvejen syntes at 50 kr om året var nok.

Generalforsamlingen sluttede med at hele huset skulle males dertil hjalp både store og små. Efter endt arbejde var der øl og vand samt grilpølser der blev grillet af formandens kone

16.06.2008
Poul Christensen


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Til toppen