Menu

Fur Museumsforening - Generalforsamling

  • Skrevet af 

Fur Museumsforening afholder generalforsamling onsdag den 19. maj 2010 kl. 19.00 på Fur Museum.
Generalforsamlingen skal ved mødet vælge 5 personer til foreningens bestyrelse, da den nuværende bestyrelse kun er valgt for et år.

Fur Museumsforening afholder generalforsamling onsdag den 19. maj 2010 kl. 19.00 på Fur Museum.
Generalforsamlingen skal ved mødet vælge 5 personer til foreningens bestyrelse, da den nuværende bestyrelse kun er valgt for et år.

For god ordens skyld skal det i forbindelse med valget nævnes, at formanden og mindst et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen ikke genopstiller. Derfor vil foreningens fortsatte eksistens være afhængig af, at der ved generalforsamlingen er andre, som viser interesse og vilje til gå ind i arbejdet, hvor det bl.a. også handler om at finde mulige arbejdsområder for foreningen.

Dagsorden for generalforsamling:

 
1- Velkomst  
2- Valg af dirigent      
3- Beretning om Fur Museum (Bo Schultz og John Bertelsen)   

4- Kaffe mv.
5- Formandens beretning
6- Foreningens regnskab
7- Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen for Fur Museumsforening

8- Evt.

Med venlig hilsen 
Thor Lykke Jensen
formand for bestyrelsen

27.04.2010

Til toppen