Menu

Ny rapport om planlægning af ø-turisme

  • Skrevet af 
Ny rapport om planlægning af ø-turisme

De seneste par år er der blevet udarbejdet strategiske planer for de fysiske rammer for en bæredygtig turisme på Endelave, Aarø og Orø. Bag indsatsen står Dansk Kyst- og Naturturisme i et samarbejde med os, og småøernes LAG har i 2022 også givet et LAG-tilskud til projektet.

I en ny rapport sammenfattes erfaringer og anbefalinger fra de tre øer.

Rapporten hedder Strategisk udviklingsplanlægning på småøerne, og den er tiltænkt som et redskab for fremadrettet udarbejdelse af udviklingsplaner for andre øer i Danmark til gavn for kommuner, destinationsselskaber og øboere.

Man finder rapporten via dette link: https://lag-smaaoerne.blogspot.com/2024/02/SFUrapport.html

Og her finder man planerne for Aarø og Endelave: https://lag-smaaoerne.blogspot.com/2023/06/udviklingsplaner.html

Til toppen