Menu

Fur Sogneforening - referat - 3. marts 2010

 • Skrevet af 

Referat fra bestyrelsesmødet

Bestyrelse 2010 består af:

Jesper Schrøder  valgt 2008 på valg 2011

Lars Lykke  valgt 2008 på valg 2011

Holger Lundgaard  valgt 2009 på valg 2012

Birgit Ladefoged  valgt 2009 på valg 2012

Dorte Christensen valgt 2010 på valg 2013

Hans Jeppesen valgt 2010 på valg 2013

Suppleanter er:

Arne Christensen  valgt 2008 på valg 2011

Erik Madsen   valgt 2009 på valg 2012

Kathrine Søgaard  valgt 1010 på valg 2013

Revisor:

Anne Lise Nielsen   valgt 2009 på valg 2011

Niels Sohn              valgt 2010 på valg 2012

 
 
Dagsorden:

 1. Konstituering;
  Formand   Holger Lundgaard
  Næstformand   Dorte Christensen
  Sekretær   Birgit Ladefoged
  Kasser    Kirsten Scheel
  Ø-udvalg   Holger Lundgaard og Hans Jeppesen
  Sammenslutningen af danske småøer Jesper Schrøder
  Samarbejdsudvalget for FFF  Birgit Ladefoged
  Medlem til Furnyt   Dorte Christensen
  Formand for styregruppen, Branding Fur Hans Jeppesen
  Kontaktgruppen Fur/Nordsalling  Hans Jeppesen og Lars Lykke
  Aktivitetsudvalget for Fur Ø-arena  Lars Lykke og Dorte Christensen
  Ansvarlig for driften af Fur Ø-arena  Holger Lundgaard
  Medlem af Sparekasse Fondene  Kathrine Søgaard
  Medlem af styregruppen/renovering af Branden Holger Lundgaard
  Observatør i LAG Skive  Lars Lykke
  Medlem af landsbyudvalg  Lars Lykke
 2. Branding Fur;
  Drøftet det fremtidige arbejde i projektet. Vigtigt med en handleplan for de næste aktiviteter.
  Evt. finde et andet navn/overskrift til projektet.
 3. Ø-udvalg;
  Punkter til næste ø-udvalgsmøde; muligheder for Ø-priser i hele skoledistriktet.
 4. Ø-sammenslutningen;
  Der er generalforsamling d. 29.-30. maj på Endelave. Jesper deltager, der er plads til 1 mere, hvem? Fur har dog kun 1 stemme.
 5. Fur Ø-arena;
  - salg af kort klarer Inge på turistkontoret. Vi betaler 10% for de ydelser Inge gør for os.
  - Holger tømmer postkasse m.m.
  - haveanlægget skal holdes af? Venter på tilbud fra Salling Plantehandel
  - Græsslåning, Holger aftaler.
 6. Næste møde;
  Torsdag d. 8. april 2010 kl. 17 – 18.30 hos Hans
   
   
  Referent
  Birgit Ladefoged
Senest ændretSøndag, 14 marts 2010 13:37
Til toppen