Menu

Fællesmøde den 7. og 8. februar som opfølgning på 'Helhedsplanen for Fur' d. 18.01.2024

  • Skrevet af 
Fællesmøde den 7. og 8. februar som opfølgning på 'Helhedsplanen for Fur' d. 18.01.2024

Tak for et rigtigt flot fremmøde i sidste uge til fællesmødet om Helhedsplanen for Fur. Hermed følger referatet fra mødet samt oplæg om shelters og fælleshaver (se vedhæftede filer). Desuden er her et link til helhedsplanen for Fur, for dem som skulle være interesserede og måske ikke allerede kender planens indhold.

https://skive.dk/media/o1mpbbe0/helhedsplan-fur.pdf

Som aftalt på aftenen indkalder vi til nyt møde i arbejdsgrupperne. Det er som følger:

Onsdag d. 7. februar               
15.30-17.30    Forsamlingshusgruppen – mødested: skolen
18.00-20.00    Fællesskaber & Aktiviteter – mødested: skolen

 
Torsdag d. 8. februar               
17.00-18.00    Stier & Naturfaciliteter – mødested: infomation følger (Vi håber, at nogle fra gruppen har lyst til at deltage i mødet om Trafik & Veje, da der er overlap mellem de to gruppers arbejde)
18.00-19.00     Trafik & Veje  - mødested: information følger

I må gerne give besked, om I deltager, senest mandag d. 5. februar til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller undertegnede.

Vi glæder os til at se jer, og drøfte tiltag og nye skridt med de enkelte grupper!

---------------------------

Referat af arbejdsgruppemøde for Helhedsplanen for Fur 18.01.2024

Der blev afholdt et kombineret informationsmøde om, hvad der sker med helhedsplanen og et fællesmøde for arbejdsgrupperne. Der var et stort fremmøde på museet; langt flere end vi havde ventet. Mange nye ansigter og også nytilflyttere, hvilket er yderst positivt. Dejligt at opleve, at så mange er interesserede i arbejdet med helhedsplanen og ønsker at engagere sig.

Målsætningen med mødet var at få præsenteret de igangværende projekter og drøfte hvilke tiltag, vi vil arbejde med i 2024.

 

Mødets punkter følger nedenfor:

Præsentation af igangværende projekter under helhedsplanen

Forsamlingshus: Karen Ladefoged (Forsamlingshuset) og Astrid (Skolebestyrelsen) orienterede om forsamlingshusgruppens arbejde indtil nu. En større arbejdsgruppe har gjort et stort arbejde med at drøfte indhold, rammer og lokalisere mulige placeringer af et nyt forsamlingshus. Flere snakke mellem Væksthus, skolebestyrelse og forsamlingshus har ført til, at der nu enighed om, at undersøge muligheden for at et nyt forsamlingshus skal tænkes sammen med væksthuset/skolen. Ideen er at lave et Ø-hus, der kan samle flere aktiviteter og få en bedre udnyttelse både kvadratmeter og ressourcer. Der er derfor, som supplement til arbejdsgruppen, etableret en projektgruppe bestående af 2 medlemmer fra Forsamlingshusets bestyrelse, 2 fra Skolebestyrelsen samt 2 fra Væksthuset. Denne lille projektgruppe vil udvikle rammerne for et Ø-hus projekt, som bliver et levende centrum for alle øens borgere.  

 

Fælleshaver: Peter Bertelsen orienterede om, at en lille arbejdsgruppe bestående af ham og Karl Johan Leegaard har indgået et samarbejde med væksthuset, skole og børnehus om at etablere fælleshaver på skolens område. Dermed bliver det udover en fælleshave for furboere også en del af undervisning og aktivitet i skole og børnehus.

Se vedhæftede bilag.

furnyt.dk/images/stories/2024/falleshaver.pdf


Ordnecentralen: Otto Vester orienterede om, at der er etableret en Ordnecentral – et reparationsværksted - i skolens sløjdlokale. Der er åbent hver torsdag eftermiddag, og der kommer hele tiden nye opgaver ind. Etableringsomkostningerne i form af værktøj til Ordnecentralen er givet af puljemidler fra Aktiviteter og Fællesskab.

Muligheden for at udvide med et sy-aktiviteter/reparationer blev efterspurgt, hvilket man var positive overfor.

 

Tømrerværksted: Peter Bertelsen orienterede om, at man i forlængelse af Ordnecentralen sammen med kommunen er i gang med at undersøge muligheden for oprette et træværksted, hvor man kan komme og få hjælp til mindre opgaver eller lave ting selv. Initiativtagerne er Peter Bertelsen og Jeppe Havn.  

 

Padelbane: Erik Wind orienterede om, at han, sammen med Ø-udvalget, gennem længere tid har arbejdet på at etablere en padlebane i den lille park ved Brugsen. Skive Kommune har pt. Padlebanen i udbud, ligesom der er en ansøgning om VVM-godkendelse på vej. Målsætningen er, at banen skal anlægges til sommer. Inden etablering skal der afklares en række forhold om driften – skal der være nøgle- og booking systemer, hvordan skal driften organiseres etc.   

 

Hundeskov: Tove Heidemann var sneet inde, men kunne på forhånd orientere om, at der er en lille arbejdsgruppe, som er i gang med at finde et egnet område, hvor der kan etableres en hundeskov. Målsætningen er, at den bliver etableret i indeværende år. Man er meget velkommen i gruppen, hvis man ønsker at være med.

 

Shelters: Arved Michelson præsenterede arbejdet med at lave to shelters. Der er fundet mulig placering ved hhv. Færker Odde og Langstedhuller. I øjeblikket afventer vi godkendelse fra Kystdirektoratet. Dispensation til opsætning af shelters er svære at få pga. placeringen tæt på vandet; håbet er dog, at vi i hvert fald får det ene shelter godkendt. Derefter skal der gives byggetilladelse og landzonetilladelse. Placeringen af de to shelters er valgt ud fra herlighedsværdi, besøgstal samt nærhed til toiletfaciliteter, vand og lign. (se bilag)

furnyt.dk/images/stories/2024/shelters_som_pdf.pdf

 

Det vil vi i 2024

Efter præsentationen af de ovennævnte projekter, fordelte de fremmødte sig i arbejdsgrupper under de fire temaer Forsamlingshus, Aktiviteter & Fællesskab, Stier & Naturfaciliteter samt Trafik & Veje. Målsætningen var, at de enkelte grupper skulle identificere de projekter, de vil arbejde med i 2024.

Her stødte vi imidlertid ind i en udfordring - et positivt problem! Da der var så mange nye ansigter til mødet – og nytilflyttere – som ikke kendte helhedsplanen, borgerinddragelsesprocessen og ikke havde kendskab til de tanker, der knytter sig til de enkelte indsatser, var det svært for nogle grupper at tage fat på arbejdet. Alle grupperne fik dog indkredset mål for 2024, og vi sørger for på næste møde at prioritere de enkelte grupper og klæde dem godt på til arbejdet.  
 

Helhedsplanen for Fur bliver lagt ud på Helhedsplanens underside på FurNyt, så alle får mulighed for at læse den.

 

Ø-husgruppen:  

Samarbejde med Skive Kommune og starte dialog med fonde (Realdania) om udvikling af projektet

Udarbejde projektbeskrivelse – forhåbentlig i samarbejde med en større fond, udarbejde køreplan for samt organisation af projektet.

 

Stier & Naturfaciliteter-gruppen:

Opsætte to shelters

Få klarlagt og sikre hvordan bestemte stier skal vedligeholdes

Etablere Hundeskov

Skiltning af ridestier blev ikke drøftet, da ingen af de fremmødte var ”hestefolk”.

 

Trafik & Veje-gruppen:

Arbejde med forbedring af sti fra Gl. Havn til Bryghus

Dobbeltrettet cykelsti fra Friskolen til Anders Sørensens Vej

Cykel-gangsti Bjerregårds Bakke-Hvirpgade

 

Aktiviteter & Fællesskab-gruppen:

Der var stor opbakning til at lave fællesspisning – dog uden at nogen meldte sig på banen til at gå videre med ideen. På næste møde snakker vi videre om, hvordan vi kommer i gang.

Etablere padletennisbane

Etablere Fælleshaver

Arbejde med oprettelsen af en Tømrerværksted

 

Næste møde

 

Onsdag d. 7. februar  

 

15.30-17.30    Forsamlingshusgruppen – mødested: skolen

 

18.00-20.00    Fællesskaber & Aktiviteter – mødested: skolen  

 

 

Torsdag d. 8. februar  

 

17.00-18.00    Stier & Naturfaciliteter – mødested: infomation følger (Vi håber, at nogle fra gruppen har lyst til at deltage i mødet om Trafik & Veje, da der er overlap mellem de to gruppers arbejde)

 

18.00-19.00     Trafik & Veje  - mødested: information følger

 

 

I må gerne give besked, om I deltager, senest mandag d. 5. februar til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

----------------------

Top-billede er fra aftenen

 

Senest ændretOnsdag, 31 januar 2024 11:17
Til toppen