Menu

Status på Helhedsplanen og invitation til fællesmøde den 18. januar 2024 kl. 19.30-21.00 på Fur Museum

  • Skrevet af 
Status på Helhedsplanen og invitation til fællesmøde den 18. januar 2024 kl. 19.30-21.00 på Fur Museum

Kære Furboere

Arbejdet med at realisere helhedsplanen er i fuld gang. Her følger en status på projekter og info om arbejdsgrupperne.
Status på projekter

Det første synlige resultat var etableringen af Ordnecentralen i efteråret. Der er - udover kaffe på kanden - allerede fuld gang i småreparationer, der giver nyt liv til ting, som ellers ville være blevet smidt ud.

Et andet projekt er etablering af en padelbane i Fur Ø-arena. Skive Kommune er, i dialog med medlemmer fra Ø-foreningen, i gang med at indhente tilbud, udarbejde den lovkrævede miljøscreening (VVM) og øvrig myndighedsbehandling. Padelbanen skal bygges til foråret.

Arbejdsgruppen Naturfaciliteter og Stier har i samarbejde med Skive Kommune udpeget to mulige steder til to nye shelters, og Skive Kommune er nu i gang med at søge Kystdirektoratet om tilladelse.

Andre projekter er mere omfattende - som eksempelvis et nyt forsamlingshus.

En stor arbejdsgruppe er i gang med at kigge på hvilke funktioner et nyt forsamlingshus/borgerhus skal have og hvor det kunne placeres. Der er tale om vigtige beslutninger for et hus, der skal kunne favne alle og været et mødested for Furboerne mange år frem. Og det forarbejde tager selvfølgelig tid.

Praktisk om arbejdsgrupperne

Helhedsplanens indsatser er opdelt i fire temaer. Disse er:
•    Forsamlingshus
•    Aktiviteter & Fællesskab
•    Stier & Naturfaciliteter
•    Trafik & Veje

Under hvert tema ligger der flere forskellige projekter, der hver har en tilknyttet arbejdsgruppe. Til eksempel er projekterne under temaet Stier og Naturfaciliteter:  Stiforløb, hundeskov, naturrum samt Fur med Vilje.

Så uanset om du interesserer dig for hele temaet Stier og Naturfaciliteter, eller du måske alene brænder for at etablere en hundeskov, er der brug for dig! For helhedsplanens succes er afhængig af, at I melder jer til arbejdsgrupperne, og bidrager til at omsætte jeres projektdrømme til virkelighed.

Nedenfor kan du se, hvilke arbejdsgrupper der pt. er aktive og hvem der allerede har tilmeldt sig til dem. Der er også nogle undergrupper med enkelte personer. De grupper afventer, at flere vil være med inden de kan gå i gang. Så der både plads og behov for flere, både i de nævnte grupper og til de projekter vi skal i gang med.  Det gælder blandt andet grupperne for fælleshaver, hundeskov, ridestier og ny vandresti ved Sønderhedevej m.fl.

Hør mere – vær med

Vi holder et fællesmøde d. 18. januar kl. 19.30 på Fur Museum. Mød op hvis du vil høre mere.

På mødet vil arbejdsgrupperne drøfte de forskellige igangværende projekter og hvilke vi skal starte op i 2024. Er du nysgerrig kan du her få svar på, hvad det kræver at deltage i en arbejdsgruppe, hvordan foregår arbejdet i en arbejdsgruppe, hvad skal jeg lave/kan jeg bidrage med mm. Du får selvfølgelig også mulighed for at møde de forskellige arbejdsgrupper der er etableret, og snakke med deltagerne i grupperne.

Vigtigst af alt! Sammen med andre der brænder for gode ideer, får DU indflydelse på nogle rigtigt gode projekter på Fur!

Arbejdsgrupperne ser ud som følger – og der er plads til flere?

Senest ændretFredag, 22 december 2023 08:41
Til toppen