Menu

Branding Fur kom godt fra start

  • Skrevet af 

Omkring 75 deltagere mødte op til temadag om Fur.
Som tidligere omtalt har Fur fået bevilliget 1.000.000 kr. til et udviklingsprojekt, der skal bringe befolkningstallet tilbage til 1000 indbyggere. Det nuværende er ca. 850. Projektet skal vare i halvandet år og lørdag den 27. februar var dagen, hvor projektet blev sat i gang

Omkring 75 deltagere mødte op til temadag om Fur

Som tidligere omtalt har Fur fået bevilliget 1.000.000 kr. til et udviklingsprojekt, der skal bringe befolkningstallet tilbage til 1000 indbyggere. Det nuværende er ca. 850. Projektet skal vare i halvandet år og lørdag den 27. februar var dagen, hvor projektet blev sat i gang.

Borgmester Flemming Eskildsen var den, der fik æren af at åbne seminaret.  Borgmesteren takkede for opfordringen til at komme.

- Det siger en hel del om en rundhåndethed fra Furs storsind, at en frafalden furbo kan inviteres tilbage igen, lød det fra borgmesteren, der dermed hentydede til, at han efter mange på Fur har valgt at bosætte sig i Glyngøre. Borgmesteren brugte sine nøje afmålte 10 minutter til at fortælle om sine egne erfaringer som tilflytter til Fur. I begyndelsen af 1980’erne blev han selv medlem af en gruppe, der skulle forberede den nye kommuneplan for Sundsøre Kommune. Gruppen skulle se på Furs rolle i en nye Sundsøre storkommune, og det arbejde førte til, at han selv gik ind i politik. Som han så det, så handlede det om at skabe arbejdspladser, så folk kunne få et udkomme på Fur og ikke mindst om at skabe tiltrækningskraft: havnen som attraktion, multihal, kulturtilbud, Arena og brugs og andre forretninger. Borgmesteren mindedes også de mange sager, der i tidens løb havde skilt furboerne. Men denne gang gjaldt det om at stå sammen. Så borgmesteren håbede meget, at dagen ville vise sig at blive en arbejdsform, der kunne pege fremad. Et lille forslag til en ændring havde borgmesteren også: Branding af Fur burde måske døbes om til ”Fur Først og Fremmest”.

Derefter var det Helga Madsen fra Socialministeriet, der fik ordet. Hendes opgave var at fortælle om ministeriets forventninger. Begrundelsen for, at netop Branding Fur havde fundet vej gennem nåleøjet var, at projektet var gennemarbejdet, at det var relevant for andre mindre samfund, der er i samme situation som Fur, at det havde stor lokal opbakning og at også kommunen bakkede op om projektet. - Helga Madsen lagde også vægt på, at det var et stort projekt med mange penge indblandet. Derfor vil der være ekstra fokus på fra ministeriets side. Det var vigtigt at det samme engagement blev holdt gennem hele perioden og at ideer blev afprøvet og ikke skudt ned i starten, ligesom det var vigtigt, at alle, der gerne vil  spille med, også får lov.

Derefter var det museumsleder John Bertelsen, der fik en halv time til at forklare, hvorfor Fur var endt med at blive placeret i den del af landet, der populært bliver kaldt for ”den rådne banan”. Det sidste blev meget illustrativt fremført, idet John i en pose havde medbragt en rigtig slimet rådden banan. Men ellers forklarede han med billeder og ord, hvordan den tekniske udvikling havde ført med sig, at færre og færre hænder kan producere mere og mere. For fjordens vedkommende betød det overfiskning og for landbruget betød det, at gårdene blev sammenlagt til større og større enheder.

Derefter var folk klædt på  til at gå til de seks grupper, som de på forhånd havde meldt sig ind på.

Efter et par timer med indlagt frokost, var tiden inde til afrapportering fra grupperne.

Til sidst kom en repræsentant for et norsk konsulentfirma og fortalte om, hvordan det var lykkedes at få hollændere til at flytte til Norge og Sverige og bosætte sig.

Derefter var dagen gået og projektleder Ole Poul Hansen kunne erklære mødet for afsluttet og samtidig glæde sig over, at projekt Branding Fur nu er kommet godt i gang.

Derefter var dagen gået og projektleder Ole Poul Hansen kunne erklære mødet for afsluttet og samtidig glæde sig over, at projekt Branding Fur nu er kommet godt i gang.

Flere af deltagerne havde travlt med at komme videre, da ”Kom og Vær Med”  i forsamlingshuset havde arrangeret fællesspisning med efterfølgende dans.

03.03.2010
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Senest ændretSøndag, 21 marts 2010 13:37
Til toppen