Menu

Indkaldelse til generalforsamling 2010 i furkunst.dk

  • Skrevet af 

Vi mødes lørdag d. 06.03.09. kl. 14-17 i Karolines Hus

Vi mødes lørdag d. 06.03.09. kl. 14-17 i Karolines Hus

Tilmelding på mail nødvendig af hensyn til stole.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. valg af kasserer
10. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
12. Eventuelt

4. Behandling af indkomne forslag:
vedtægtsændringer.

Forslag til vedtægtsændring:

Bestyrelsen vælges under et og konstituerer sig selv efterfølgende.
Hvert andet år er tre på valg og hvert andet år er fire på valg.
Suppleanter vælges hvert år.
Revisor vælges hvert år.
12, Eventuelt :
Kan bestyrelsen sortere værker fra til udstillingen i forsamlingshuset og andre steder ?
(sidste sommer tog vi en fisk ud af udstillingen. Har foreningen ansvaret for værkernes udtryk.
eller er det kunstneren selv der har ansvaret? Jura!  Lokale holdninger! Ytringsfrihed/cencur)
 
Udlodning af kunstværker. 5 stk. til alle medlemmer og 2 stk. blandt de fremmødte.

Hilsen bestyrelsen

Efter generalforsamlingen vil Jette fortælle om deres tur til Thailand.
Vi har en projektor, så vi alle kan se de flotte fotos fra turen.

TM 22.02.10

Senest ændretSøndag, 28 februar 2010 08:36
Til toppen