Menu

Generalforsamling i Støtteforeningen til Fuur Ældrecenter

  • Skrevet af 

Mandag d. 22.02. var der generalforsamling i Støtteforeningen til Fuur Ældrecenter, og der var mødt 22 medlemmer.
Dirigent ved generalforsamlingen var Karen Margrethe Vester Birch-Jensen, og hun afviklede generalforsamlingen på fornem vis

Mandag d. 22.02. var der generalforsamling i Støtteforeningen til Fuur Ældrecenter, og der var mødt 22 medlemmer.
Dirigent ved generalforsamlingen var Karen Margrethe Vester Birch-Jensen, og hun afviklede generalforsamlingen på fornem vis.

Formanden, Henning Funder, talte om pavillonen, som blev bygget i foråret, og som blev indviet d. 17. april ved en rigtig dejlig indvielsesfest med flot opbakning fra beboere, furboere og folk fra kommunen. Pavillonen har været benyttet meget, men der har været nogle problemer med lydforholdene, som i nogen grad er afhjulpet ved at der er kommet hynder på stolene, men der vil blive hængt lyddæmpende materialer op under loftet.

Støtteforeningen holdt ålegilde for beboerne i august måned, og det var også en begivenhed med rigtig god tilslutning, hvor der blev spist mange ål og sunget mange sange fra sangbogen.

Byggeriet og arbejdet med støtteforeningen er kun blevet mulig p.g.a. flotte bidrag fra fonde og privatpersoner, hvilket Per Wallentin gjorde rede for under forelæggelsen af regnskabet.

Under valgene blev Per Rylev genvalgt til bestyrelsen og Erik Th. Nielsen blev suppleant.

Revisorer blev Claus Olsen og Poul Erik Nielsen med Bodil Sohn Christensen som suppleant.

Efter generalforsamlingen fik medlemmerne et par stykker smørrebrød, og man sang nogle sange til akkompagnement af Henning Funder og Per Wallentin.

Senest ændretSøndag, 28 februar 2010 08:36
Til toppen