Menu

Dagsorden til møde i Ø udvalget 1. september 2022 kl 17 på Fur Færgekro

  • Skrevet af 
Dagsorden til møde i Ø udvalget 1. september 2022 kl 17 på Fur Færgekro

1 Referat fra sidste møde.
Der henvises til vedlagte referat.

2 Bette Jens hyw`
Lovgivningen er blevet ændret, så det er muligt nu at søge om at tilladelse til at opsætte et gelænder på en gravhøj.
Sekretariatet foreslår at Ø udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at fremme en ansøgning om tilladelse til opsætning af et gelænder og herunder om udvalget ønsker at få indflydelse på udformningen af et sådant.

Det bemærkes at Ø udvalget i foråret 2019 i var i dialog med bl.a gelænderbanden om gelænder på højen.

3 Udvidelse af containerplads.

4 AABs boliger på Fur.

5 Færgepriser.

6 Brændstof til færgen.
Der vil til orientering for udvalgets medlemmer særskilt blive fremsendt nærmere oplysninger.

7 Eventuelt.

Med venlig hilsen
Lone Knudsen
Sekretariatschef

Senest ændretOnsdag, 21 september 2022 15:11
Til toppen