Menu

Generalforsamling i Fur Tennisklub

  • Skrevet af 

afholdes torsdag den 4. marts 2010 kl.19.30 på Boagervej 3, Fur

afholdes torsdag den 4. marts 2010 kl.19.30 på Boagervej 3, Fur
 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

1. Valg af dirigent,
2. Bestyrelsens beretning. 
3a. Forelæggelse af de reviderede regnskab.
3b. Forelæggelser af budgetter, herunder forslag om kontingentets størrelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valgt af bestyrelse. På  valg er John Larsen, Alek Krylow og Knud Peder Jensen.
6. Valg af supleanter.
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt. 

Knud Peder Jensen

Til toppen