Menu

Indkaldelse til generalforsamling i Fur Udviklingsråd

Indkaldelse til generalforsamling i Fur Udviklingsråd

Torsdag den 19. maj 2022 afholder Fur Udviklingsråd ordinær generalforsamling. Det sker på Fur Museum kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab (bilag).
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + en suppleant.
8. Valg af intern eller ekstern revisor + en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
 

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen er Erik Wind Andersen (genopstiller) og Knud Peder Jensen (genopstiller ikke).
Efter tur er Charlotte Danefeld på valg som suppleant (genopstiller ikke).
Elly Hedevang og Anette Dalsgaard er på valg som revisor og revisorsuppleant (de genopstiller). 

Af hensyn til borddækningen beder vi medlemmerne tilmelde deltagerantallet til formanden på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 16. maj.

Foreninger, organisationer og virksomheder, der støtter Fur Udviklingsråds formål kan optages som medlem ved indbetaling af det fastsatte kontingent (500 kr.) på foreningens konto i Spar Nord: 8510-4585200609.

”Det er foreningens formål at udvikle og gennemføre projekter, der kan styrke erhvervsudvikling og bosættelse på Fur ud fra et strategisk helhedssyn. Ny viden, nytænkning og nye samarbejdsrelationer skal synliggøre og udnytte Furs potentiale som bo- og iværksætterø for aktive og kreative mennesker.”

Indkaldelsen er sammen med årsrapporten udsendt til medlemmerne den 2. maj 2022

John Brinch Bertelsen (formand)
Få mere info på johnfur@fibermail.d

 

Senest ændretTirsdag, 03 maj 2022 17:54
Til toppen