Menu

Referat fra møde i FFF - 3. februar 2010

  • Skrevet af 

Referat

Tilstede; Ulla, kom og vær med. Berit, spejder, Birthe, læseforeningen, Kirsten og John B, Museum, John L, tennis og Birgit Sogneforeningen (referent).

Dagsorden:

Evaluering Limfjorden rundt; 
regnskabet udleveret, overskud på kr. 9.102,56 
Arrangementet gik godt.

Evaluering af koncert;
Overskud på kr. 3.100,-.
Evt. prøve med diskotek efter næste koncert.

Caféaften;
Kom og vær med og Forsamlingshuset vil debatterer, på deres næste møde, om de evt. kan overtage caféaftenen.

Koncert 2010;
Panduro undersøger pt.

Fur-rundt;
hvis nogle kender et godt danseband, så sig til.

Pavilloner; 
Vi har modtaget kr. 15.000,- fra Brandkassen. 
Kirsten H og Poul sætter arbejdet i gang. Hjælpere søges.
 
evt. søge om mobilscene. John Larsen undersøger priser m.m.

Furnyt; 
John B fortæller at furnyt nu er kommet i ny udgave og derfor skal alle registreres på ny for at kunne opdatere kalenderen. Dette lader sig gøre gennem anvisninger via hjemmesiden. Evt. problemer så mail til Jesper og han kan vise vejen.
 
Kirsten H er ansvarlig for at sætte FFF´s arrangementer på Furnyt.
 
HUSK ALLE FORENINGER AT OPDATERER KALENDEREN.

Hjælperfesten;
alle tiders fest

Branding Fur d. 27. feb.
orientering om det kommende arrangement. Det bliver annonceret i aviser, hjemmeside m.m. Vigtigt med mange engagerede personer til denne dag. Tale endelig med hinanden!

Til toppen