Menu

Venneforeningens generalforsamling

Venneforeningens generalforsamling

Mandag eftermiddag d.11 april havde vi dette års generalforsamling, som vi måtte springe over sidste år p.g.a. af coronasituationen, og derfor har vi ikke haft generalforsamling, siden oktober i 2019.

Generalforsamlingen indledtes med, at formanden Dorthe Mortensen bød forsamlingen velkommen, og derefter valgte vi  en ordstyrer, og det blev Margit Mortensen.

Herefter oplæste kasseren Elly Poulsen regnskabet, som var meget tilfredsstillende, men der var ikke udfærdiget et regnskab p.g.a. sygdom, men det vil der nu blive rådet bod på, og der blev vedtaget at regnskabet nu for eftertiden skal følge kalenderåret-

Herefter aflagde formanden Dorhe Mortensen beretning, men der var ikke noget særligt, og der var heller ingen indkomne forslag.

Næstefter var der valg til bestyrelsen, hvor Elly Poulsen og Kaja Jensen fortsætte, og Niels Sohn og Margit fortsætter som supleanter. Til revisor blev valgt Anne-lise Hågen, og Bente Kæseler blev supleant.

Generalforsamlingen sluttede med, at kasseren takkede for god ro og orden, og måtte tage mod en del takken for deres gode arbejde.

Efter generalforsamlingen fik vi et godt og veldækket kaffebord.

Vi fik herefter et bankospil med mange flotte gevinster.

Det var en god eftermiddag.

Senest ændretFredag, 15 april 2022 11:17
Til toppen