Menu

Indkaldelse til Generalforsamling i Fur Tennisklub onsdag den 4. maj 2022 kl. 17.00

Indkaldelse til Generalforsamling i Fur Tennisklub onsdag den 4. maj 2022 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes ved tennisbanerne.

 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent,

2. Bestyrelsens beretning.

3a. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

3b. Forelæggelser af budgetter, herunder forslag om kontingentets størrelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Sæson 2022

6. Valg af bestyrelse. På valg er Alek Krylow, Erik Wind Andersen og Knud Peder Jensen

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor.

 
Bestyrelsen

Til toppen