Menu

Generalforsamling i Fur Læseforening

  • Skrevet af 

Onsdag den 24. februar kl. 19.30 på Fur Aktivitetscenter holder Fur Læseforening generalforsamling. Læseforeningens folder bliver ikke husstandsomdelt i år. Formanden Ketty Dahl fortæller, at læseforeningen plejer at husstandsomdele sin folder med girokort.
I år prøves som noget nyt at lægge folderen ud følgende steder: Læseforeningen, Centerklubben, Fur Frisørsalon, Dagli Brugsen, Sparekassen, Cirkeline

Generalforsamling 2010

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Den daglige leders beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.


Efter generalforsamlingen er der kaffe og vi får læst en historie 

Fur Læseforening byder velkommen til sæsonen 2010

Fur Læseforening blev i 1870 oprettet af fremsynede furboere, som ønskede at fremme læselysten på Fur.

I dag drives foreningen som støtteforening med ulønnede kræfter og ved hjælp af kontingenter og velvillig støtte fra lokale fonde.

Foreningens formål er at give alle på Fur, som ønsker at låne bøger, mulighed for det.

Læseforeningens bogudlån er tænkt som et supplement til bogbussens ugentlige besøg.
Fur Læseforening henvender sig til alle med tilknytning til Fur, hvad enten man er fastboende, sommerhusejer eller feriegæst.

Bogudlånet har til huse på  Fur Ældrecenter, hvor glasstuen velvilligt er stillet til vores rådighed.
Den ugentlige åbningstid er tirsdag og torsdag fra kl. 16 til 20.

Kontingentet 100 kr. årligt pr. husstand kan betales i bogudlånet eller på vedlagte girokort, gerne inden generalforsamlingen. Husk at oplyse navn, også ved netbank.

Kontingentet går ubeskåret til køb af nye bøger

Bogudlånet er stedet, hvor man mødes og udveksler tanker omkring litteratur — og meget andet.
Der er altid kaffe/te på  kanden og saftevand.

Vi tilbyder:

- et bogudlån, der består af omkring 6000 bind, der årligt fornyes med 40-50 bøger.

- at der købes nye og aktuelle bøger, som ellers kan være svære at låne andre steder. Vi har mange af de nye, gode bøger fra 2009, hvoraf flere ligger på top 10 bestseller-listen.
- frivillig afleveringsdato, ingen faste tider. Vi opfordrer dog til, at nye bøger afleveres hurtigst muligt af hensyn til evt. kø.

- at Gette altid er klar til at hjælpe. Med sit store kendskab til lånerne er hun i stand til at give individuel vejledning, så man lige netop kommer hjem med den gode bog.

- at bringe bøger ud, hvis man ikke selv har mulighed for at komme i bogudlånet.

- at hjemlåne lydbøger fra Skive Bibliotek.

Fur Læseforening er medlem af Furs Forenede Foreninger. Formålet er at fremme og bevare kulturelle og lokale aktiviteter som f.eks. Fur Rundt, Træskibssejladsen, Cafe-aften, teatervirksomhed (Limfjordsteatret), m.m.
 
En stor tak til Fuur Sparekasses Almennyttige Fond, Foreningen Fur Brand og Fur Bagerifond. 

Bogudlånet findes i Glasstuen på Fur Ældrecenter.

Åbent:

Tirsdag og torsdag fra kl. 16 til 20.

Daglig leder: Gette tlf. 24 67 02 14

Bestyrelsen:

Formand  Birthe Jelle Nielsen

Næstformand Edel Linde

Kasserer  Ketty Dahl

Sekretær  Ulla Sauer Petersen

Bestyrelsesmedlem Helle Eskildsen

Suppleant  Karen Margrethe Madsen

Suppleant  Anne Lise Nielsen

Nye bøger i udlånet:

Johan Theorin - Natstorm

Lisa Genova - Stadig Alice

Lotte Garbers - Pendul

David Benioff - Tyvenes by

Anne Marie Løn - Sekstetten

Maria Ernestam - Hundens ører

Jussi Adler-Olsen - Flaskepost fra P

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde fire dage før.

Senest ændretMandag, 08 februar 2010 22:27
Til toppen