Menu

Fur Sogneforening - referat - 28. januar 2010

 • Skrevet af 

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra møde i Fur sogneforening d. 28. januar 2010

Dagsorden:

 1. Underskrift af referatet fra 25. nov. 2009; 
 2. Generalforsamling d. 25. februar 2010 på Fur Færgekro; 
  Vi mødes kl. 16.45. til møde og spisning. 
  Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen, 1 suppleant og 1 revisor. 
   
 3. Branding Fur; 
  I forbindelse med at Fur Sogneforening har modtaget 1 million kr. til udviklingsprojektet; Branding af Fur, skal der afholdes 2 temadage samt 2 Åben-Ø arrangementer. Projektet varer 2½ år. 
  Den første temadag bliver lørdag d. 27. februar på Fur Skole. Der er lagt op til 6 temagrupper, og alle har mulighed for at melde sig ind på den gruppe som netop optager den enkelte. Temadagen bliver annonceret og omtalt i dagspressen senere. 
   
  Det bliver følgende grupper; 
  1. Arbejdsgivere på Fur diskuterer ”udfordringer i 2010-2020.  Ansvarlig Mildred Fog. 
  2. Offentlig service på Fur.    Ansvarlig Jesper Schrøder 
  3. Fjorden som arbejdsgiver.    Ansvarlig Villy Svinth 
  4. Familier med mindre og større børn.   Ansvarlig Birgit Ladefoged 
  5. Seniorer på Fur.     Ansvarlig Hans Jeppesen 
  6. Iværksættere på Fur.    Ansvarlig Viggo Poulsen 
   
  Projektgruppen bag Branding Fur består af; Ole Poul Hansen, Elke Mølgård, Ole Romby, Hans Jeppesen, Holger Lundgård, Mildred Fog, Inge Shee, John Bertelsen, Henrik Villadsen, Skive Kommune, Morten Prisholm, småøernes aktionsgruppe, Lars Gerstrøm og Helga Madsen, Indrigs og Socialministeriet, Morten Østergård, sekretær. 
   
  Sogneforeningen er vært med kaffe og Sandwich på temadagen. 
  Fur Sogneforening bliver evt. nødsaget til at optage lån i forbindelse med projektet. Tages med på generalforsamlingen. 
   
  I forbindelse med projektet, stilles der krav om et samarbejde med naboerne /skoledistriktet. Der er nedsat et udvalg bestående af Holger Lundgård og Ole Romby, Fur. Keld Pedersen og Ruth fra Selde. Bo Futtrup fra Åsted. Ulla Simonsen og Kjeld Vejle fra Junget. Thorum? Ole Poul Hansen er sekreter.  
  Udvalget holder møder efter behov og i forbindelse med fælles problemstillinger. 
   
 4. Lægehuset; 
  Der er en fælles beslutning i arbejdsgruppen om at lave lægehus i Selde midtby. Sagen ligger hos juristerne pt.  
 5. Orientering om Fur Skole;  
  Jesper orienterede, der foreligger ingen konkretet planer pt. Punktet drøftet. 
 6. Hjertestarter;  
  Frank får lavet de endelige skilte vedr. hjertestarter, til ophæng rundt på øen. 
  Der har været afholdt 2 vellykkede førstehjælpskurser og et nyt er på vej, der kan stadig være flere på kurset i april, tilmelding til Holger Lundgård. 
 7. Ø-Udvalg; 
  Der skal fremover udpeges 2 personer til Ø-udvalget, som skal ske umiddelbart efter generalforsamlingen. Disse personer vælges for 4 år på lige fod med kommunalbestyrelsen. 
  Ligeledes skal der vælges 1 suppleant. 
   
  Busbetjening fra juni 2010. 
  drøftet de forskellige ændringer, som har indvirkning på Fur og Nordsalling. Birgit skriver til midttrafik på Sogneforeningens vegne for at gøre opmærksom på problemerne. Evt. læserbrev m.m. 
 8. Ø-arena opstart; 
  Det er stadig ideen at vi laver fælles åbning med tennis og bådlauget d. 27. marts. Nærmere herom senere.

  Drøftet reserveringsmuligheder på multibanen for Skolen, Idrætsforeningen og turistbureauet.

 

      evt. intet.

 
 

      Referent

      Birgit Ladefoged

Til toppen