Menu

Mit Livs Otium

Mit Livs Otium

Den 81 årige Erik Th. Nielsen har netop udgivet sin femte bog: ”Mit Livs Otium”, der er erindringer fra et langt liv. Erik har arbejdet på sin seneste bog det sidste årstid, og som han selv siger, så havde han bestemt, at denne bog ville han have færdig, koste hvad det ville. Modgang undervejs har der ellers været nok af i form at diverse computernedbrud og kapitler, der forsvandt. Men Erik er et godt eksempel på, at selv om man er oppe i årene, så kan man godt tilegne sig færdigheder inden for brugen af computer, blot man har viljen.

Om sit liv, siger Erik:

”Jeg synes selv, jeg har haft et godt og spændende liv, og hvor mærkeligt det end lyder, er jeg kommet frelst i gennem de farer, jeg har været udsat for, og jeg betragter det som et mirakel, at jeg er sluppet igennem og mener, det må være en højere magts indgriben.”

I bogen fortæller Erik blandt meget andet om sin soldatertid. Han skriver om den første dag i trøjen, hvor de mødte deres kommende plageånd:

”Jeg er premierløjtnant næstkommanderende Peder Pedersen, og jeg skal gøre det til, jeg kan, at De aldrig nogensinde glemmer mig”, og det lykkedes ham særdeles godt, konkluderer Erik tørt og fortæller så historierne om, hvordan "Sputnik" gjorde livet surt for rekrutterne .

Erik har en hukommelse som få og husker selv den mindste detalje. Da han efter soldatertiden blev genindkaldt, var han den eneste, der kunne huske navnene på alle våbentyper, hvilket han fik stor ros for.

Bogen er trykt på Skandinavien Book og kan købes hos Erik Th. Nielsen, der bor Tingagervej 4 på Fur og har mobil 51182493. Bogen koster 150 kr.

Senest ændretTorsdag, 09 december 2021 11:09
Til toppen