Menu

Fursund turistforening - konstituering

Fursund turistforening - konstituering

Fursund turistforening der dækker Fur, samt den gamle Sundsøre kommune kunne på en virtuel generalforsamling  med 24 deltagere onsdag den 16 marts, takke både den afgående formand og næstformand for et usædvanlig flot stykke arbejde. Ikke mindst indsatsen for at sikre økonomien blev rost af deltagerne der var med på skærmen, og der var ros til hele bestyrelsen  for at få bragt foreningen på ret kurs.

Formand Brian Bugge, Næstformand Jørgen Christiansen, samt bestyrelsesmedlem Ea Fuur genopstillede ikke, og derfor var der naturligt nok 3 nyvalg til bestyrelsen. Valgt blev Anne Dorthe Leegaard der som menigt medlem af foreningen uden selvstændig erhvervsmæssig tilknytning til området, gerne vil arbejde for at få gjort foreningen populær også blandt helt almindelige beboere i foreningens område. Lisbeth Bundgaard der ligeledes blev valgt kommer fra ”fastlandet” og har sin egen virksomhed ”Naturlig Bevægelse” beliggende på Fur Landevej 110 hvor hun udøver sin virksomhed med afsæt i sin uddannelse som fysioterapeut. Den sidste af de nyvalgte er Jørgen Ruby, der i juni 2020 åbnede Fur Antik, sammen med sin kone Kirsten, i den gamle Brugs i Debel.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Ruby som ny formand, samt Janne Søndergård som næstformand. Bestyrelsens øvrige medlemmer udover nyvalgte Anne Dorthe Leegaard og Lisbeth Bundgaard, er kasserer Sigurd Egenæs, Pia Frøslev og Torben Rasmussen.

Venlig hilsen Jørgen Ruby

Til toppen