Menu

Generalforsamling i Fursund Turistforening

Generalforsamling i Fursund Turistforening

Fursund Turistforening  

Indkalder til generalforsamling
tirsdag den 16. marts kl. 19.00
på Fur Færgekro, Stenøre 8, 7884 Fur.

Vi følger sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger omkring afvikling af generalforsamlinger.

Hvis generalforsamlingen kan afholdes fysisk, vil den finde sted på Fur Færgekro. Såfremt et evtl. forsamlingstilbud overstiges ud fra antal tilmeldte – eller andre forhold gør, at generalforsamlingen ikke må gennemføres fysisk, vil den blive afholdt elektronisk, og et link vil efterfølgende blive udsendt til de tilmeldte deltagere.

Derfor kræver deltagelse tilmelding på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 8.marts – uanset om den vil blive afholdt fysisk eller digital.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.

3. Orientering vedr. turistkontorets aktiviteter i det forløbne år.

4. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og budget.

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

6. Forslag fremsat af bestyrelsen og foreningens medlemmer.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (for en 2-årig periode) + 2 suppleanter.

På valg til bestyrelsen er:

Ea Fuur (modtager ikke genvalg)

Jørgen Christiansen (modtager ikke genvalg)

Brian Sørensen Bugge (modtager ikke genvalg)

På valg som suppleant er:

Anette Gaden (modtager genvalg)

8. Valg af 1 revisor (for en 2-årig periode) + 1 revisorsuppleant.

På valg er som revisor er:

Anne Lise Haagen (modtager genvalg)

På valg som revisor suppleant er:

Lisbeth Klode (modtager genvalg)

9. Eventuelt

 

Stk. 2: Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Kontingent for støttemedlemmer kr. 100,- skal være indbetalt inden generalforsamlingens afholdelse på konto 8510-0007224893. Husk at oplyse navn.

På bestyrelsens vegne

Brian Bugge Sørensen

Senest ændretMandag, 15 februar 2021 16:04
Til toppen

Redaktionen på furnyt.dk kontaktes ved at skrive en email til redaktionen@furnyt.dk - Har du skrevet en tekst og taget et par billeder - så send det endelig til os - så lægger vi det på furnyt.dk

Tekniske spørgsmål om furnyt.dk er du velkommen til at sende til Webmasteren - Jesper Schrøder - jesper.schroder@outlook.com

Har du spørgsmål om medlemsskab og annoncering, så kontakt FurNyts styregruppe ved John Brinch Bertelsen - johnfur@fibermail.dk