Menu

Fur fik 27 nye tilflyttere i 2020

Fur fik 27 nye tilflyttere i 2020

Så har en inspektør på Fur Museum gennemgået den nyeste folketællingsliste, så man kan få svar på, hvordan folketallet udviklede sig sidste år. Ifølge Danmarks Statistik boede der 767 indbyggere på Fur den 1. januar 2020. Listen fra i år rummer 754 personer.

Det giver en tilbagegang på 13. En kritisk journalist vil sikkert spørge, om ikke det er overraskende, når der sidste år var mere gang i ejendomshandlen på Fur end nogensinde før. Skulle man så ikke forvente, at folketallet ville stige?

For at kunne svare på det spørgsmål, må vi se lidt på ejendomshandlen. Der blev ganske rigtigt solgt rekordmange ejendomme på øen i 2020, nemlig 59. Godt halvdelen var sommerhuse. Af de resterende var omtrent halvdelen landbrug og erhvervsejendomme. Kun omkring et dusin var villaer. Og af dem var hovedparten ubeboede eller fungerede som fritidsbolig, da de blev solgt. Det har altså været et usædvanligt højt antal fritidshuse, landbrug og erhvervsejendomme, der har givet rekordsalget. Antallet af solgte villaer har ligget på et normalt niveau eller måske endda lidt under.

Derfor er der ingen direkte sammenhæng mellem den omfattende ejendomshandel og et stigende folketal.

Vender vi tilbage til folketællingslisten, så kan den suppleres med et kig i et par andre lister. Der blev født 6 børn på Fur i 2020. Og der døde 8 personer. Det giver et fødselsunderskud på 2. Da folketallet faldt med 13, må der have været en nettoafvandring på 11. Nettoafvandring betyder, at tilflytterne er modregnet.

Listen over beboerne på Fur pr. 8.  januar 2021 rummer en kolonne med seneste adresseændring. Når man løber den igennem – og modregner interne flytninger på øen - så kan man trække tilflytterne ud. Øvelsen tager nogen tid, men giver det resultat, at der kom 27 nye tilflyttere til øen i løbet af 2020.

Ser man på tilflytternes aldersfordeling så udgør børn og unge over halvdelen af tilflytterne. Hele 16 tilflyttere var i aldersgruppen 0 til 39 år. Hvis det overraskede dig, så havde du nok en forventning om, at det især er efterlønsmodtagere og pensionister, der flytter til Fur, men det er bestemt ikke tilfældet. Dem var der kun 3 af. Den anden store aldersgruppe blandt tilflytterne er nemlig personer mellem 50 og 59. Dem kom der 5 af. Og lige i hælene på dem er der en 61-årig, som er den eneste tilflytter i 60-erne. Endelig kom der 2 i 40-års alderen. Uanset alder så er alle velkomne.

Jo mindre end befolkning er des større bliver de årlige udsving. Derfor er det klogt at se på udviklingen over flere år. For 5 år siden boede der 756 indbyggere på Fur. Går vi yderligere 5 år tilbage (til 2011) var folketallet 855. I femårsperioden fra 2011-2015 faldt folketallet med hele 99 personer. De sidste 5 år har faldet kun været på 2.  Omregner vi tallene til runde gennemsnit, så faldt folketallet tidligere med 20 personer årligt. Nu er faldet nede på en halv. Det er en kæmpemæssig forskel, som gør det ekstra spændene at følge udviklingen de kommende fem år. Vil tendensen fortsætte?

PS til ejendomshandlen. En del af de villaer, der blev solgt i 2020 havde enten stået tomme eller blev benyttet som fritidshuse. De nye ejere er i gang med indretning eller ombygning og rygterne vil vide, at nogle af dem har planer om på et tidspunkt at flytte til Fur på fuld tid. Rekordsalget 2020 vil derfor måske alligevel øge tilflytningen på lidt længere sigt.

Til toppen