Menu

Digital generalforsamling i Fur Udviklingsråd

Digital generalforsamling i Fur Udviklingsråd

Vedtægterne for Fur Udviklingsråd siger, at der skal afholdes generalforsamling en gang om året og inden udgangen af maj måned. Grundet Corona-situationen blev det umuligt at afholde generalforsamling i maj. Og da Coronaen blussede op igen i efteråret, har det fortsat været umuligt at afholde en fysisk generalforsamling inden årets udgang.

I stedet afholder Fur Udviklingsråd en digital generalforsamling i lighed med andre foreninger på Fur. Dermed overholder vi vedtægternes bestemmelse om, at der skal holdes en generalforsamling en gang om året. Den digitale generalforsamling skal alene sikre, at der er en funktionsdygtig bestyrelse og fastsætte kontingentet for det kommende år. Derfor behandler den digitale generalforsamling kun disse punkter.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + en suppleant.
8. Valg af intern eller ekstern revisor + en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Den digitale generalforsamling omfatter kun punkterne 5-8. Bestyrelsen har følgende forslag:

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

6. Indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + en suppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Wind Andersen og Knud Peder Jensen og nyvalg af Kenneth Ladefoged Andersen som suppleant.

8. Valg af intern eller ekstern revisor + en revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Elly Hedevang som revisor og Anette Gaden Dalsgaard som revisorsuppleant.

Hvis medlemmer har et andet forslag til kontingent eller ønsker at indstille andre kandidater til bestyrelsen og revisorerne skal eventuelle forslag være Fur Udviklingsråd formand i hænde inden 8 dage, hvorefter der i så fald vil blive taget initiativ til en valgprocedure.

Og så håber vi at kunne vende tilbage til normale tider i 2021.

Denne indkaldelse er sendt direkte til de firmaer, foreninger og fonde, der er medlem af Fur Udviklingsråd og derefter offentliggjort på FurNyt.

 

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen
John Brinch Bertelsen
Send mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Til toppen