Menu

Fur Ældrecenters Støtteforening

  • Skrevet af 

Ca. 50 personer mødte fredag den 27. juni op til den stiftende eneralforsamling i Fur Ældrecenters Støtteforening. Der var en positiv stemning, fortæller Henning Funder til FurNyt. . Per Wallentin spillede til et par sange. Efter stiftende generalforsamling, var der smørrebrød, kiks, ost og frugt til diverse drikke, som Brugsen havde sponsoreret en del af

Ca. 50 personer mødte fredag den  27. juni op til den stiftende generalforsamling  i Fur Ældrecenters Støtteforening.  Der var en positiv stemning, fortæller Henning Funder til FurNyt. . Per Wallentin spillede til et par sange. Efter stiftende generalforsamling, var der smørrebrød, kiks, ost og frugt til diverse drikke, som Brugsen havde sponsoreret en del af .
 
Her følger det officielle referatet fra den stiftende generalforsamling:

1. Velkomst.
Henning Funder bød velkommen på styregruppens vegne.
Styregruppen: Ruth Dahl, Elly  Poulsen, Boje Andersen, Henning Funder.

2. Historie og formål.
Udgangspunktet har været personalet, som var på kursus, og formålet har i første omgang været, at personale og pårørende skulle komme tættere på hinanden.
D. 29. marts var der på centeret et møde om formålet med støtteforeningen  -  i det hele taget blev støtteforeningens eksistens vedtaget denne dag, og et af formålene var, at foreningen skulle kunne søge midler hjem til forskellige formål omkring centret  -  bl.a. til forskellige arrangementer, hvor centrets beboere, personale og pårørende kunne mødes under festlige former.

3. Gennemgang og godkendelse af vedtægter.
 Herefter gennemgik Henning et forslag til vedtægter for ”Fur Ældrecenters Støtteforening”. Der skal indføjes, at man skal vælge en revisorsuppleant.
Vedtægterne blev vedtaget af generalforsamlingen med ovennævnte tilføjelse.

4. Valg til bestyrelse og suppleant.
 Valgt til bestyrelsen blev Per Rylev, Per Wallentin og Henning Funder. De to sidste bestyrelsesmedlemmer er centrets leder og et medlem valgt af personalet blandt personalet.
Suppleant: Thorkild Sohn.

5. Valg af revisor.
Revisorer blev Ruth Dahl og Claus Olsen. Revisorsuppleant blev Bodil Christensen.

6. Tegning af medlemmer?
Der blev sendt sedler rundt, så folk kunne tilmelde sig foreningen. Kontingentet blev fastsat til 50 kr pr. person.

7. Eventuelt
Ingen indlæg.


Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, da der mangler valg af et bestyrelsesmedlem fra personalegruppen, men det vil finde sted snarest.

29.06.2008
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Til toppen