Menu

Referat fra FFF møde den 16. juni 2008

  • Skrevet af 

Evaluering af Jubilæumsfesten, Fur Rundt 2008 og struktur for FFF i fremtiden

Tilstede; Tennis; John og Knud Peder, Bådlaug; Kirsten H og Olly, Læseforeningen; Gertrud, ”Kom og vær med”; Ulla, Museum; Kirsten S og John B, Sogneforeningen; Birgit

Dagsorden;

1. Referat fra sidst; godkendt

2. Evaluering af Jubilæumsfesten;
- små skønhedsfejl, som vi ikke ”var herre over”.
- vi giver skolen 1000,- kr. som tak for deres bidrag, John tager kontakt til Villy og Pia.
- Vi skulle have haft flere termokander til morgenkaffen.
- Regnskabet fremlagt, overskud på 27.873,- kr.

3. Fur Rundt 2008;
- John får styr på trappen v. Råkilde.
- Rasterne sørger selv for chauffører til at hente og bringe i forsamlingshuset m.m.
- Læseforeningen laver kaffe i forsamlingshuset.
- spisning starter kl. 17, madbilletter sælges.
- vi køber sandwich, Olly undersøger priser.
- 2 fra hver forening til op og ned, fredag og søndag.
- evt. indkøbe borde/bænke, problemer med opmagasinering.
- musik; Green Allie.
- 40 års jubilæum, vi hylder dem der har gået alle år, men hvem?, vi forespørger på hjemmesiden m.m.
- Toastmaster på havnen gennem dagen, John og evt. Hans.
- Vi vil gerne leje musikforeningens anlæg, 500,- kr. Olly kontakter.
- evt. udleje boder til markedsplads med lokale, Olly og Inge
- Olly, Ulla og Birgit laver hjælperplaner m.m.

4. Struktur for FFF i fremtiden;
Skal FFF tilbage til kun at arrangere Fur Rundt og Træskibssejlads. Forsamlingshuset arrangerer caféaften og en musikforening til at arrangere koncerter m.m.??????
Vi afholder et fællesmøde for alle FFF bestyrelser til oktober 08 for at drøfte fremtiden.

5. Husk at give hjælpere besked om hjælperfest d. 25. oktober 2008      

01.07.2008
referat Birgit

Til toppen