Menu

Gudstjeneste på Sømandsmissionens sejlende skib i Fur havn

Gudstjeneste på Sømandsmissionens sejlende skib i Fur havn

Søndag d. 6-9 afholdt vi vores ordinære gudstjeneste på Sømands missionens  sejlende skib, der lå til kaj i fur havn, og det blev en god oplevelse. De havde anbragt en del stole på kajkanten, som vi kunne sidde på under Gudstjenesten, som menighedsrådet havde arrangeret.

Selve Gudstjenesten foregik på sædvanlig vis, med at Stefan læste indgangsbønnen, hvorefter vi sang den første salme, som var:"I østen stiger solen op" og så læste vores præst Rikke dagens tekst, stående på det øverste dæk, så vi alle kunne høre hende. Dernæst sang vi: :Gud har fra evighed givet sin søn os til Herre: Efter prædikenen sang vi"Nu falmer skoven trindt om land", og derefter holdt hun en rigtig god prædiken.Den sidste salme var: "Spænd over os din himmelsejl"., inden hun læste velsignelsen og Stefan læste udgangsbønnen.De havde fået fremskaffet musik og højtalerudstyr, så det blev en god oplevelse.

Efter aflutningen fortalte chefen for skibet om, hvordan de sejlede fra havn og til havn, og gjorde en indsats for at forkynde evangeliet, for de mennesker der måtte indfinde sig, og gjorde dermed en stor indsats.

Efter Gudstjenestens afslutning blev vi beværtet med kaffe og kage om bord på skibet,.så det blev en rigtig god oplevelse at være til Gudstjeneste i  dag.

Til toppen