Menu

Det gode børneliv - på Fur Friskole

Det gode børneliv - på Fur Friskole

Fur Friskole har haft besøg af Lotte Brinkmann fra Anholt Læringsværksted

Lotte tager rundt til alle småøerne og snakker med skolerne og hører hvilke udfordringer der er ved at drive skole på en lille ø. Hun lægger op til samarbejde småøernes skoler imellem.

Her er en lille kommentar fra hendes besøg på Fur Friskole

Det gode børneliv

Over indgangen til Fur Friskole står der VELKOMMEN, og det er man så sandelig også.
Når man træder ind, mærker man straks en god atmosfære, her emmer det af liv og læring.

Rammerne for elevernes skolegang er unikke. Tidssvarende lokaler med plads til mange former for differentieret undervisning. Udendørsarealer hvor eleverne kan udfolde et væld af aktiviteter, der stimulerer deres kreativitet ud fra devisen: Alt er muligt til det modsatte er bevist!

Det er tydeligt, at eleverne møder nogle engagerede voksne, hvor læring og trivsel er i fokus.

Jeg inviteres med til elevernes første samling i aulaen efter Corona-lockouten. Jeg fortæller lidt om min ø, Anholt, og eleverne fortæller om deres ø og de mange seværdigheder Fur byder på. Talelysten er stor.

Herefter går snakken om det positive i livet på en lille ø-skole. Her er der ingen mobning – man får hurtigt gode venner – vi lærer meget.

Samlingen sluttes af med friskolesangen, en sang eleverne selv har været med til at skrive. Det var en meget betagende oplevelse. Alle elever stemte i med engagement, og man kunne mærke, de havde den inde under huden.

Jeg oplever en lille skole med nærvær, læring, trivsel og glade, selvstændige elever.

Bagefter mødtes jeg med lærerne og bestyrelsesformanden, hvor vi drøftede muligheder og perspektiver i et ø-skolesamarbejde og deltagelse i pilotprojektet: Samarbejde på tværs af ø-skolerne – fleksible mødepladser, fysisk og digitalt.

Et inspirerende, konstruktivt og positivt møde, som tegner godt for et fremtidigt ø-skolesamarbejde.

Lotte Brinkmann
Anholt Læringsværksted
13. juni 2020

Billedet er fra Fur Friskoles 5-års fødselsdag

Til toppen