Menu

Fur Ø-Forening indkalder til generalforsamling

Fur Ø-Forening indkalder til generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. PerArne Tejlgård og AnneMarie Mortensen er på valg til bestyrelsen. valg af suppleant

7. Valg af revisor. Niels Sohn er på valg.

8. Eventuelt.

Kontingent:

Fur Ø-forening: 150.00 kr. pr. par og 75,00 kr. for enlige.

Fur Ø-arena: 300.00 kr. for en husstand og 140,00 kr. for enlige.

Begge dele kan betales via netbank på konto 8510-0007231849.

Kan også betales via mobile pay 69477.

I kan også betale på kroen – forud for mødet.

Vær med til at styrke Fur Ø-Forening ved at melde Jer ind.


Så er der gået endnu et år. Vi har haft mange emner på tapetet, som vil blive uddybet i beretningen på generalforsamlingen.

Emner vi har haft på dagsordenen:

Skydebane, færgens gratisperioder, cykelstier, forskønnelse af Branden, fredning på Fur, forskønnelse af Arenaen, gelænder, FurEver, Fur som årets ø, generalforsamling i sammenslutningen af Danske småøer, weekendtræf for småbørnsfamilier, m.m.

Arrangementer vi har deltaget i:

Bestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøde og generalforsamling i sammenslutningen af danske småøer, møder i Ø lag, Ø-udvalgsmøder, møder i Landsbyudvalget, møder vedr. fredning, Åbning af Fur Ø-arena, Grundlovsmødet, Fur Rundt, Træskibssejlads, Jul på Fur m.m.

Vi er rigtig glade for, at vi i år har fået Signe Munk, folketingsmedlem, til at komme til vores generalforsamling. Hun vil meget gerne involveres i hvad der sker på Fur.

Signe deltager gerne i de møder på Fur, som hun har mulighed for. Hun taler også gerne vores sag på Christiansborg.

2020

er vi værter for generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske småøer. Det foregår d. 15-17 maj. Her får vi brug for Jeres hjælp til indkvartering, kagebagning m.m. Det kommer der mere om senere.

Alle opfordres til at hjælpe med at få flere medlemmer ind i Fur Ø-forening. Jo flere medlemmer vi er, des stærkere ”stemme” får Fur i kommunen. Der er i 2018 oprettet en mail adr:. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Vi opfordrer alle medlemmer til at oplyse deres mail adr. så vi kan kommunikere og sende referater direkte til medlemmerne.

Dorte Christensen, Formand

Fur Ø-Arena åbner igen d.4. april kl. 10.00

Vi håber rigtig mange vil forny deres medlemskort. Medlemsbetaling via banken samtidig med kontingent eller mobile pay 69477.

Til toppen