Menu

Børnetal giver anledning til optimisme på Fur Friskole

Børnetal giver anledning til optimisme på Fur Friskole

Årets børnetal er netop bleven offentliggjort for Skive Kommune, hvor det ser ud til, at bagegangen i børnetallet er stoppet med 375 børn fødte i 2019 mod 372 i 2018. I 2010 var tallet for fødte børn 526.

Tilbagegangen i børnetallet i Skive Kommune har gjort, at mange mindre skoler frygter for fremtiden.

Også på Fur Friskole har man ind i mellem fået bekymrede spørgsmål til fremtiden. I den anledning har undertegnede været en tur i Fur Børnehus for at tælle op, hvor mange børn Friskolen kan forvente i 0.-7. klasse i de næste fire år. Talt med er børn i børnehuset, børn på Fur Friskole og børn som har søskende der. Der er ikke regnet børn med fra Grønland eller børn som går i 8. eller 9. klasse. Det betyder, at elevtallet sandsynligvis vil blive 2-4 højere end nedenstående tal.

Forventet elevtal i 0.-7. klasse:

Skoleåret 2020/21 32

Skoleåret 2021/22 35

Skoleårer 2022/23 36

Skoleåret 2023/24 32

Der er selvsagt altid en vis usikkerhed over den slags forudsigelser. Da skolen åbnede i 2014 åbnede med 31 elever var der også lavet forudsigelser. Da var der udsigt til, at der ville være 29 elever i 2017/18, men der var 36 elever. En af grunden hertil var dels tilflytning og del at nogle elever valgte at gå tage 8. klasse med på skolen.

Det glædelige er, at vi forsat kan have en Friskole på så længe der er opbakning til den blandt forældrene.

Til toppen