Menu

Høstgudstjeneste i Fur kirke og efterfølgende auktion

Høstgudstjeneste i Fur kirke og efterfølgende auktion

Søndag d. 29. september havde vi vores årlige høstgudstjeneste, som indledtes med, at børnekoret kom ind, mens de sang den sædvanlige: "Nu går vi glad vor kirkegang" Efter et par høstsalmer sang børnesangkoret et par høstsange under ledelse af deres nye musiklærer Anders, og det gjorde de rigtig godt.

Ellers foregik Gudstjenesten som sædvanligt med tekstlæsning og prædiken.

Efter Gudstjenesten gik vi op på Ældrecenteret, hvor menighedsrådet var vært ved et kaffebord med kringle og flødeskumslagkage. Herefter sang børnekoret et par høstsange, inden der blev holdt auktion over de mange varer, der var blevet skænket, og efter folks købelyst at dømme, må det have givet et stort beløb som claus sender videre til forsk. godgørende formål. Så det blev en rigtig god dag.

Til toppen