Menu

Folkekirke og forskellighed

  • Skrevet af 

Tirsdag den 19. august kl. 19. 30 på Regitzesminde er der foredrag ved Biskop Karsten Nissen om emnet: Folkekirke og forskellighed. Foredraget er arrangeret af Fur Menighedsråd

Tirsdag den 19. august kl. 19. 30 på Regitzesminde er der foredrag ved  Biskop Karsten Nissen  om emnet: Folkekirke og forskellighed. Foredraget er arrangeret af Fur Menighedsråd.

Folkekirken blev oprettet i 1849 samtidig med at de grundtvigske og indremissionske vækkelser var levende og stærke. Siden dengang har folkekirken været ramme om en række forskellige syn på kristendom, teologi og kirke, med en stor frihed for den enkelte præst og menighed. Normalt lever de forskellige kirkesyn fredeligt ved siden af hinanden, bundet sammen af den fælles folkekirkelige ramme, men af og til slår det gnister. Vi oplevede en sådan situation i efteråret 2007 i Viborg stift med debatten om håndtryk ved ordinationer. Biskop Karsten Nissen vil i sit foredrag beskrive den folkekirkelige forskellighed og dens forudsætninge, som er gensidig respekt og frihed inden for den kristne bekendelses rammer. Samtidig vil Karsten Nissen diskutere frihedens og rummelighedens grænser, hvis folkekirken stadig skal være vore fælles kirke.

Foredraget er flyttet fra Forsamlingshuset til Regitzesminde.
Alle er velkomne.
Fur Menighedsråd

Til toppen