Menu

Indkaldelse til generalforsamling i Fur Udviklingsråd

Tirsdag den 14. maj 2019 afholder Fur Udviklingsråd ordinær generalforsamling. Det sker på Fur Museum kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab (bilag).
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + en suppleant.
8. Valg af intern eller ekstern revisor + en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På valg til bestyrelsen er John Brinch Bertelsen og Mildred Fog.
Efter tur er Ea Fur på valg som suppleant.
Elly Hedevang og Anette Dalsgaard er på valg som revisor og revisorsuppleant.
Af hensyn til borddækningen beder vi medlemmerne tilmelde deltagerantallet til formanden på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 10. maj.

Foreninger, organisationer og virksomheder, der støtter Fur Udviklingsråds formål (at udvikle og gennemføre projekter, der kan styrke erhvervsudvikling og bosætning) kan optages som medlem ved indbetaling af det fastsatte kontingent (pt. 500 kr. årligt) på foreningens konto i Spar Nord: 8510-4585200609.
Få yderligere info hos Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

På vegne af Fur Udviklingsråd
John Brinch Bertelsen (formand)
27/04 2019

Til toppen