Menu

Foredrag om Folkekirken på Regitzesminde

  • Skrevet af 

Tirsdag aften den 19. august havde Fur menighedsråd arrangeret et møde på "Regitzesminde", hvor biskop Karsten Nissen fra Viborg var taler og foredragsholder

Tirsdag aften den 19. august havde Fur menighedsråd arrangeret et møde på "Regitzesminde", hvor biskop Karsten Nissen fra Viborg var taler og foredragsholder.

Karsten Nissen havde kaldt sit foredrag for: "Folkekirke og forskellighed".
Der var en pæn tilslutning og mødet som indledtes med, at menighedsrådets formand: Anne-Marie Hansen bød velkommen, inden hun gav ordet til Karsten Nissen, der på en meget spændende måde fortalte om: "Folkekirkens historie" op igennem tiderne, fra kristendommen kom til Danmark i 900 årene og op til vore dage.
Han havde delt foredraget op i flere afsnit, og det næste var om "Præst og menighed", om hvordan et sådant ansættelsesforhold fungerer.

Det næste emne var om: "Den folkekirkelige mangfoldighed", hvor han kom ind på, hvor vigtigt det er med godt samarbejde og gensidig respekt imellem menighed, menighedsråd og sognepræst.

Herefter behandlede han et emne om: "Folkekirke, modernitet og sen modernitet".'
Efter dette berørte han: "Fremtidens kirke" og talte om, hvordan kirken bør være, at det er en kirke, som forlader sig på Guds nåde og visdom, og som i sin svaghed og uvidenhed dog har en rodfæstet tillid til Gud, og en kirke som når alt kommer til alt, er åben over for den virkelige verden.

Til sidst i sin tale oplæste han: "Præsteløftet", som de vordende præster skal underskive, når de bliver ordineret i et embede.
Herefter var menighedsrådet vært ved et kaffebord, hvor vi fik boller og kringle.

Efter kaffebordet var ordet frit, hvor man kunne stille spørgsmål til biskoppen, og det var der en del der benyttede sig af, og mange emner blev besvaret på en festlig og fornøjelig måde.

Da der ikke var flere, der ønskede spørgsmål besvaret, takkede Anne-Marie Hansen af, og vi sluttede med at synge: "Sig månen langsomt hæver".
Det var en god og vellykket aften, som menighedsrådet fortjener stor tak for.

21.08.2008
Erik Th. Nielsen


 

 

 

 

Til toppen