Menu

Fur Museums støtteforening - Formandens årsberetning til Generalforsamlingen den 16. Marts 2019

  • Skrevet af 

Velkommen til alle, godt at se at der er interesse for vores forening, som i 2018 igen har haft en del arrangementer. Udover generalforsamlingen sidste år, har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Også til indvielsen af Skive Museum den 21. december, var vi repræsenteret. Der er virkelig gjort noget ud af indretningen som de ansvarlige kan være stolte af.
I 2018 fik vi lavet medlemskort til alle medlemmer, det var ikke den store succes, da kun lidt over 30 fik udleveret kortet, men vi prøver igen i år og har fået trykket til dem der var medlem sidste år.  Til de som har betalt kontingent for 2019 og som ikke er trykt kort til, kan ved forevisning af kvittering få adgang til museet. Vi får printet kortene til nye medlemmer snarest. Desværre kan museet ikke modtage betaling for kontingent, derfor har vi en aftale med turistkontoret der kan modtage betaling og udstede kvittering. Vi arbejder på at få mobilepay snarest, det vil gøre det lidt lettere at håndtere.  

I årets løb har vi gennemført de faste arrangementer: Grundlovsdag, som igen var vellykket med Ole Dall som taler. Det var som sædvanligt i samarbejde med museet og Furø Foreningen. Ca 100 deltagere – flot. Vi havde sørget for kaffe og kager og drikkevarer.

Geologidagen blev afholdt 5. maj med Geolog Bo Schultz, hvor vi mødtes ved Råkilde og fortsatte op på Knudeklinten og efterfølgende Kaffe, boller og lækker æblekage. Vi var 20 deltagere.

Sommeraktiviteterne i ugerne 29 – 30 – 31 blev også godt besøgt, og der var masser af ting at se på. Detektorerne blev flittigt brugt og John og jeg lavede ugle kasser, som nu er sat op forskellige steder på Fur. På grund af det tørre vejr og brandfaren, var smedene desværre forhindret i at bruge essen. Ærgerligt, da det altid trækker mange folk til.

Og så vores populære sommerfest den 19. juli, i teltet i museumshaven med mad fra Regitze, var vellykket med 50 deltagere. Vi var igen heldige med musikken, bestående af Most, Carl, Niels og ikke mindst Kirsten Blegager – en rigtig hyggelig aften, med godt vejr.

Den 2. August havde vi bluessangeren Tim Lothar på besøg i museumshaven, hvor der var 70 -75 deltagere. Forinden var der gratis rundvisning på museet – tak til geologen.

Foreningen har i det store hele gjort det godt og ved Fur Rundt og Limfjord Rundt, hvor vi selvfølgelig yder hjælp sammen med de andre foreninger i FFF – blev der igen i 2018 et pænt overskud som vi jo også fik del i. Økonomisk skal vi ikke klage, det kommer Inge Shee ind på under kassererens beretning.
Foreningen har da også støttet omkostningerne ved at få et forstenet træstamme i hus som vognmand Palle Christensen har fundet i moleret.  Den vil Rene fortælle lidt om senere.
Vi er i gang med at få møllen belyst i vinter halvåret, det tager lidt tid med at finde det rigtige, også med hensyn til naboer osv.   

Til sidst vil jeg sige tak alle museets medarbejdere for den velvillighed der møder os i det daglige, der bliver drukket mange kopper kaffe i det lille køkken herude bagved.

Også en tak, først og fremmest til vores medlemmer, der gør vores forening til det den er, og til den øvrige bestyrelse som er med, når tingene skal gøres. En fornøjelse at være en del af.


Tak til ordstyreren  

Formand Otto Vester
 

Til toppen