Menu

Sognecafeen på Fur

Sognecafeen på Fur er et nyt diakonalt tiltag, arrangeret af Fur Menighedsråd i samarbejde med en gruppe frivillige furboer.

Sognecafeen udspringer af menighedsrådets arbejde med kirken på landet og deraf et øget fokus på diakonale initiativer.

Sognecafeen har til huse i konfirmandstuen èn torsdag i måneden fra kl. 15 til 17.

En eftermiddag i sognecafeen består af socialt samvær omkring kaffen og lokalhistorisk oplæg fra en af øens beboere.

Sideløbende med det lokalhistoriske oplæg, er der mulighed for, i al fortrolighed, at få råd og vejledning fra en af de frivillige rådgivere: hvis du fx har fået brev fra kommunen du ikke forstår..

Torsdag d. 11. april: Mit kæreste eje v/Ingemann Mygind.

Torsdag d. 9.maj Molerets betydning for Fur v/Palle Christensen.

For yderligere information kan man kontakte udvalget bag Sognecafeen:
Knud Erik Lykke - 97593368
Keld B.Rasmussen - 28105555
Anne Marie Hansen - 61671940

Der ligger programmer i våbenhuset i Fur Kirke.

Til toppen