Menu

Kontaktrådsgeneralforsamling på Fur Ældrecenter

Kontaktrådsgeneralforsamling på Fur Ældrecenter

Mandag eftermiddag d. 25-februar havde vi i kontaktrådet vores årlige generalforsamling i ældrecenterets spisesal.

Generalforsamlingen indledtes med, at formanden Margit Mortensen bød velkommen, og derefter blev Gerda Dahlsgård valgt som ordstyrer, hvorefter formanden aflagde sin beretning, og fortalte om vores samarbejde med nabo kommunernes kontaktråd, og mødes med dem flere gange om året.
Herefter aflagde kassereren Egon Rasmussen regnskabet, som var meget tilfredsstillende.

Herefter var der valg til bestyrelsen, som nu ser sådan ud: Formand Margit Mortensen. Næstformand Ellen Johannesen, Sekretær Inga Jeppesen, Kasserer Rasmussen, Medarbejderrepræsentant Lone Johannesen, Pårørende repræsentant Grethe Kragelund, Beboer repræsentant Erik Th. Nielsen, Menig medlemmer Anette Jensen og Elin Krabbe Poulsen.

Herefter sluttede vi generalforsamlingen, og efter at have fået vores kaffe.

Dernæst havde vi besøg af borgerrådgiver Nicolai Abildgård fra Skive Kommune, der gav os en grundig orientering om,hvad hans arbejde som borgerrådgiver består i, og hvad ret man har som borger til at få hjælp med sine problemer, med sagsbehandling og eventuelle klager over kommunens afgørelser,
og han fortalte om retssikkerhedsloven, forvaltningsloven og persondataloven.

Det var noget, som vi måske godt kan bruge, når man føler sig uretfærdigt behandlet over kommunens afgørelser.

Det var trods alt en god eftermiddag.

Til toppen