Menu

Generalforsamling i Fur Tennisklub

Generalforsamling i Fur Tennisklub

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00  afholder Fur Tennisklub generalforsamling

på Boagervej 3. Af hensyn til pizzabagningen må man gerne tilmelde sig på sms på 61273832

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent,

2. Bestyrelsens beretning.

3a. Forelæggelse af de reviderede regnskab.

3b. Forelæggelser af budgetter, herunder forslag om kontingentets størrelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

     a) Etablering af Mobile Pay.

     b) Omlægning af bane til kunstgræs

5. Sæson 2019

6. Valg af bestyrelse. På valg Arne Lykke Sørensen og Stefan Frøkjær-Jensen

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Bestyrelsen

Til toppen