Menu

Ø-udvalget - referat 20080814

  • Skrevet af 

Furnyt bringer her lidt forsinket det seneste referat fra Ø-udvalget - Referat fra møde i Ø-udvalget 14. august 2008

Furnyt bringer her lidt forsinket det seneste referat fra Ø-udvalget:

Referat fra møde i Ø-udvalget 14. august 2008.
Mødested: Fur Færgekro.

Til stede: Frank Bådsgaard, Jens Peter Hedevang og Thomas Dahl Nygaard.
Fraværende: Holger Lundgaard og Kurt Bertelsen.

1. Referat fra sidste møde.
Ad 1: Referatet blev godkendt.

2. Budgetforslag for Fur Færgeri og Havn.
Ad 2: Jens Peter Hedevang redegjorde for udvalget for teknik og miljøs forslag til budget, hvilket indebærer en ændring i forhold til udsendte, idet forslaget til takster for person- og varevogne er 100 kr.
Udvalget for teknik og miljøs forslag anbefales med den ændring, at det foreslås, at alle lastbiler stiger med 5 kr.
Forslaget om forhøjelse af stadeafgifter anbefales.

3. Planforslag for Fur Havn.
Ad 3: Forslaget anbefales med et ændringsforslag til punkt 10.B.7, idet udvalget ikke mener, at en multihal kan nøjes med en højde på 6 m.  Udvalget foreslår derfor, at det tilføjes i det punkt, at en hal dog må op-føres med de højder, som en mulitihal kræver.

4. Eventuelt.
Ad 4: Jens Peter Hedevang gav en orientering om, de undersøgelser ved-rørende en ny færge, som der foretages i regi af udvalget for teknik og miljø og om udvalget for teknik og miljøs indstilling vedrørende undersø-gelser af molermolen.
Frank Bådsgaard orienterede om, at der ikke er opsat nye toiletter ved Færk Odde, og at der var ønske om toiletter ved badestranden ved Gl. Havn. Han fortalte, at der er et problem ved Gammelgaard, hvor et skilt henviser til rasteplads, men det er ikke muligt at komme til rastepladsen. Teknisk forvaltning vil blive gjort opmærksom herpå.
Næste møde vil blive afholdt, når den endelige vedtagelse af planforsla-get for Fur Havn foreligger til politisk behandling.

Lone Knudsen

Senest ændretLørdag, 30 januar 2010 20:51
Til toppen