Logo
Udskriv denne side

Snerydning på Fur

På forespørgsel fra Ø udvalget har teknisk forvaltning oplyst følgende om snerydning:

I forbindelse med udbud i sommeren 2018 hjemtog  kommunen saltning og snerydning på Fur. Det blev gjort  for at effektivisere; ruten på Fur var væsentlig kortere end de øvrige ruter, og derfor forholdsvis dyrere, og det krævede desuden specielle foranstaltninger mht. opbevaring og brug af salt på øen, hvilket også var en fordyrende faktor

I dag er vejene på Fur derfor en del af en rute, der kører ud fra Breum og dækker Nordøstsalling. Vi har i alt 10 ruter, som dækker det vi kalder klasse 2 veje, hvilket de fleste af vejene på Fur hører ind under. Gennemkørselstiden for alle 10 ruter (og derfor også den der kommer til Fur ) er 2 - 2,5 time lidt afhængig af vejrforholdene. Serviceniveauet på Fur er derfor hverken bedre eller dårligere end i den øvrige del af Skive Kommune. Men furboerne har naturligvis ret i, at en vognmand på øen vil kunne rykke hurtigere ud til lige netop dem. Det er de vilkår, som gælder for alle borgere - de som bor tættest på det sted, hvor vognmanden starter sin rute får saltet hhv. sneryddet først. Aktuelt gælder at fra chaufføren starter sin rute i Breum til han kører af færgen på Fur går der ca. 1 time (ved saltning)

Med hensyn til udtalelsen om, at der først køres på Fur op ad formiddagen, så er det rigtigt, at der har været et par situationer inden for den seneste tid, hvor det har været tilfældet. Dette er dog mere undtagelsen end reglen, da langt de fleste udkald på den rute, som Fur er en del af, er afsluttet inden kl. 7. I de situationer, hvor der først er kørt omkring kl. 9, er det fordi der først er konstateret glatføre på det tidspunkt, og der er det igen ikke kun Fur, som bliver ramt, men hele Skive Kommune. Ifølge Skive Kommunes vinterregulativ skal vi først kalde ud til klasse 2 vejene når glatføre er konstateret.

Der er taget udgangspunkt i klasse 2 vejene, der er den klasse de fleste veje på Fur hører under. Betingelserne for klasse 3 og 4 er lidt anderledes.

I forbindelse med snerydning bliver vi nødt til at vente til sneen er faldet, hvilket ikke rigtig har været aktuelt hos os endnu i år. I hvert tilfælde ikke i mængder af betydning.

Ø udvalget

furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.