Menu

Venneforeningens generalforsamling 2018

Venneforeningens generalforsamling 2018

Mandag eftermiddag den 15. oktober holdt vi vores årlige generalforsamling i Ældrecenterets spisesal.

Vi startede med at synge: "Marken er mejet" hvorefter formanden Anton Simonsen bød velkommen til forsamlingen og første punkt var valg af ordstyrer og det blev Margit Mortensen som herefter gav ordet til Anton Simonsen som aflagde beretning over det forgangne år og det var meget tilfredsstillende.

Herefter fik kassereren Elly Poulsen ordet og fremlagde et godt og til fred stillende regnskab..

Dernæst var der bestyrelsesvalg hvor Elly og Kaja fortsætter men Anton ønskede at udtræde og blev erstattet af Dorthe Mortensen.

Egon Rasmussen fortsætter som revisor og Margit Mortensen og Niels Sohn fortsætter som supleanter.

Under eventuelt var der lidt debat om det nye højtalersystem man havde fået og som ikke opfyldte forventningerne. Ellers var der ikke noget og generalforsamlingen sluttede med tak for god ro og orden.

Herefter fik vi vores kaffe og så var der bankospil med en masse fine gevinster, så det var en god eftermiddag.

Til toppen