Menu

Højskoledag i Fur Forsamlingshus

Højskoledag i Fur Forsamlingshus

Lørdag dem 29. september havde vi den årlige højskoledag for 10.gang, og denne gang var der den største tilslutning, der endnu havde været, så arrangørerne måtte finde ekstra pladser, og det skyldtes nok de gode foredragsholdere, man havde fået fat i. Temaet for dagen var "folkelighed".

Dagen startede kl. 9.00 med kaffe og rundstykker, som øens Brugs havde sponsoreret,  hvorefter Birgit Ladefoged og Knud Peder Jensen bød velkommen.

Vi indledte med at synge "I Østen stiger solen op", som Per Wallentin spillede til, og herefter fik journalist Steffen Jensen ordet.

Han havde været udstationeret som udenrigskorrespondent til t.v.2 i mange år og boet i Jerusalem og Istanbul. Nu boer han på Langeland.
Han fortalte om sine oplevelser i de krigshærgede områder, og i den forbindelse har vi set ham ret ofte på t.v.2
Han uddybede også sine synspunkter om folkelighed, og det var meget spændende at høre på.

Nu blev det så middag, og vi fik dejlige smørrebrødsmadder leveret af campingpladsen.

Herefter havde vi det næste punkt på programmet, og det var sognepræst Kathrine Lilleør fra Sct Pauls kirke i København, der holdt en meget festlig og inspirerende tale om sit synspunkt på folkelighed.
Hun talte en del om Grundtvig, og hvad havde betydet med sine sange. Hun sagde at folkelighed går hånd i hånd med fædrelandskærlighed, og sagde at tro er at være glad.
Hun var meget inspirerende at høre på.

Midt på eftermiddag fik vi så vores kaffe, og det sidste punkt var højskolelærer og musiker Rasmus Skov Borring, der fortalte og sangforfatteren Jens Rosendahl, der har skrevet over 400 sange i højskolesangbogen, og dem havde han skrevet melodi til mange af dem. De havde rejst sammen på turneer i mange år, men nu var han stoppet p.g.a. sin alder.
Han var sat på til at komme med herop, men hans helbred magtede det ikke. Vi sang så nogle af hans sange, som Rasmus Skov Borring havet sat melodi til,

Vi sluttede dagen ved godt 17.00 tiden og havde haft en pragtfuld dag i Fur forsamlingshus.

Til toppen